ul. Poznańska 201-205

(Collegium Mechanicum, pok. 126)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 682

fax 62 76 79 581

e-mail h.warsiewicz@akademia.kalisz.pl

ul. Poznańska 201-205

(Collegium Mechanicum, pok. 126)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 682

fax 62 76 79 581

e-mail h.warsiewicz@akademia.kalisz.pl

 • BIOGOSPODARKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Perspektywy zawodowe. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych zajmujących się recyklingiem i odzyskiwaniem energii oraz w przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się odnawialne zasoby naturalne i bioprodukty. Może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną surowców, odpadów oraz bioproduków. Jest przygotowany do pracy w instytucjach naukowo – badawczych, organach administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjach pozarządowych powiązanych z obszarem biogospodarki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biogospodarka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku budownictwo przygotowani są szeroko pojętej działalności gospodarczej związanej z budownictwem. Posiadają wiedzę zarówno w zakresie technologii materiałów budowlanych jak i wykonywania robót. Podczas studiów zdobywają umiejętność wykonywania podstawowych projektów (również przy zastosowaniu metod numerycznych) oraz wiedzę w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Nasi absolwenci sprawdzą się na stanowiskach związanych organizacją i realizacją procesu budowlanego jak również w biurach projektowych.

  Są poszukiwanymi specjalistami w nadzorach – w wydziałach budownictwa w jednostkach samorządowych jak i inspektoratach nadzoru budowlanego. Ponadto absolwenci kierunku budownictwo mogą prowadzić własną działalności gospodarczą. Po odbyciu praktyki w budownictwie mogą ubiegać się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie przewidziane dla osób, które ukończyły studia I stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku Elektrotechnika przygotowani są do podjęcia pracy jako projektanci, pracownicy nadzoru i eksploatacji urządzeń i systemów elektroenergetycznych, energetycy w zakładach przemysłowych oraz jako kadra kierownicza w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Ponadto sprawdzą się jako programiści zarówno komputerów uniwersalnych, jak i przemysłowych sterowników logicznych, mają także umiejętność łączenia komputerów z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi. Nabyta w trakcie studiów wiedza pozwala na kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi, lub na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych, badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, do kierowania i rozwijania technologii w przedsiębiorstwach przetwarzających odpady, oczyszczających ścieki i pokrewnych, będą także przygotowani do sprawowania funkcji kierowniczych na różnych szczeblach zarządzania ochroną środowiska oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia są realizowane w dwóch specjalnościach:

  • Specjalność: INŻYNIERIA OCHRONY ŚRODOWISKA
  • Specjalność: WENTYLACJA, KILIMATYZACJA I OGRZEWNICTWO

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria ochrony środowiska
  • Wentylacja, kilimatyzacja i ogrzewnictwo

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria ochrony środowiska
  • Wentylacja, kilimatyzacja i ogrzewnictwo

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium: Dyplom inżyniera lub magistra inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat

  Absolwent Kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka (studia I stopnia) posiadać będzie wiedzę z zakresu: 

  • podstawowych zagadnień z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, chemia, informatyka), 
  • podstawowych zagadnień z przedmiotów technicznych (grafiki inżynierskiej, mechaniki, materiałoznawstwa, wytrzymałości materiałów i elementów maszyn, konstrukcji maszyn, mechaniki płynów, termodynamiki), 
  • inżynierii mechanicznej i materiałowej, 
  • technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu lotniczego, 
  • najnowszych technologii stosowanych w lotnictwie, 
  • napędów lotniczych, 
  • aerodynamiki i aeroelastyczności, 
  • podstaw inżynierii kosmicznej i satelitarnej, 
  • pilotażu statków powietrznych – w części teoretycznej, zaś dla najlepszych studentów będzie możliwość realizacji praktycznego szkolenia lotniczego, aż do uzyskania Private Pilot Licence PPL(A).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Perspektywy zawodowe. Absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych oraz technologicznych. Ponadto w działach utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w działach jakości jak i w przedsiębiorstwach związanych z nowoczesnym przemysłem maszynowym. Dzięki zdobytym umiejętnościom oraz praktyce zawodowej, absolwenci mogą sprawować funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania produkcją.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium: Dyplom inżyniera lub magistra inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Specjalność: Technologia żywności. W modułach kierunkowych i specjalnościowych programu kształcenia realizowane są min. technologie przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych, technologie produktów piekarskich i cukierniczych, technologia fermentacji, technologia i analiza koncentratów spożywczych, biotechnologia żywności i enzymologia, żywienie człowieka, technologie gastronomiczne, mikrobiologia i higiena produkcji żywności, toksykologia żywności; systemy jakości oraz zarządzanie bezpieczeństwem żywności, projektowanie procesów technologicznych, aparatura i urządzenia przemysłu spożywczego, utrwalanie, opakowalnictwo, przechowalnictwo i transport żywności.

  Perspektywy zawodowe. Absolwent jest przygotowany m.in. do pracy w przedsiębiorstwach jako: kierownik wyższego szczebla np. zakładu, gdzie dba o sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa; kierownik średniego szczebla np. zmiany, linii, gdzie nadzoruje pracę podległych mu pracowników oraz koordynuje i nadzoruje przebieg poszczególnych etapów produkcji; kierownik niższego szczebla – brygadzista, główny technolog; specjalista analizy i kontroli jakości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia żywności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologia żywności

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)