PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW

PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW

Dodaj do ulubionych

PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW studia – kierunek studiów

Studia na kierunku psychologia dla magistrów to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  od 3 roku do 4 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  magistra.

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W trakcie studiów na kierunku psychologia dla magistrów studenci dowiedzą się więcej na temat filozofii, nauk społecznych oraz psychologii. Ponadto poznają mechanizmy rządzące ludzką psychiką, a także dowiedzą się w jaki sposób analizować zjawiska społeczne i ekonomiczne. Co więcej, rozwiną zdolności z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz nauczą się podejmowania działań diagnostycznych.

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w działach HR, agencjach pośrednictwa pracy, biurach karier, firmach szkoleniowych, organizacjach pozarządowych, ośrodkach pomocy społecznej oraz ma stanowiskach menedżerskich.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Psychologia dla magistrów to studia skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe i chcą kontynuować naukę oraz zdobyć wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Przed przystąpieniem do rekrutacji należy spełnić szereg istotnych wymagań rekrutacyjnych.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku psychologia dla magistrów to:

 • dyplom ukończenia studiów z zakresu nauk humanistycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Psychologia dla magistrów stopień: (Jednolite), czas trwania: 3 lub 4 lata
tryb: niestacjonarne

PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia dla magistrów

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW?

Studia na kierunku psychologia dla magistrów powstały z myślą o osobach, które chciałyby zdobyć wykształcenie psychologiczne w czasie krótszym niż pięć lat. Studenci będą mogli wybrać własną, indywidualną ścieżkę kształcenia i tym samym skupić się na zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności z wybranej przez siebie dziedziny psychologicznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychologia dla magistrów możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku psychologia dla magistrów będzie oscylował wokół nauk społecznych, humanistycznych oraz filozoficznych. Studenci rozwiną także wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu i psychoprofilaktyki. W ramach kształcenia będą mieli okazję poznać wybrane dzedziny psychologii, między innymi psychologie sądową i penitencjarną, psychologie społeczną oraz psychologie organizacji i zarządzania. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych.

W czasie licznych warsztatów nauczą się rozwiązywania sytuacji kryzysowych, diagnostyki psychologicznej oraz podejmowania działań resocjalizacyjnych. Studenci skupią się również na doskonaleniu kompetencji miękkich, takich jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej, które są niezwykle ważne w pracy z ludźmi. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW?

Studia na kierunku psychologia dla magistrów trwają od 3 do 4 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW?

Absolwenci kierunku psychologia dla magistrów znajdą zatrudnienie w wielu prężnie rozwijających się branżach. Idealnie odnajdą się jako pracownicy domów społecznych, ośrodków wychowawczych, przedszkoli oraz szkół. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z działami HR, mediami i agencjami marketingowymi. Równie ciekawą opcją będzie praca w działach PR, agencjach konsultingowych oraz agencjach pośrednictwa pracy

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku psychologia dla magistrów:

 • ośrodki wychowawcze

 • domy opieki społecznej

 • świetlice

 • zakłady karne

 • agencje marketingowe

 • media

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW

Komentarze (0)