Ochrona środowiska studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Ochrona środowiska studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Komentarze (0)
Ochrona środowiska studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Ochrona środowiska studia w Poznaniu - uczelnie publiczne

Studia w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska można podjąć na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie Przyrodniczym. Studia stacjonarne są bezpłatne. 

 

1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na kierunku Ochrona środowiska odbywają się na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ochrona środowiska realizowana jest w systemie dwustopniowym – są to 3-letnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie 2-letnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2022/2022 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 65 osób)
  • niestacjonarne

 

Kierunek studiów Ochrona środowiska przeznaczony jest dla osób kreatywny, odznaczający się pasją przyrodniczą. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oferuje możliwość zrealizowania części studiów w kraju i za granica w ramach programów MOST i ERASMUS+, a także certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności praktyczne.

Studia na kierunku Ochrona środowiska, są świetnym rozwiązaniem dla osób, które zawodowo chcą zajmować się ratowaniem środowiska i klimatu. W czasie zajęć zdobędziesz wiedzę z zakresu procesów biologicznych i ekologicznych, a także poznasz przyczyny i skutki niszczenia środowiska. Dowiesz się także jak chronić przyrodę i zapobiegać jej dalszym zniszczeniom, dzięki analizie i interpretacji zachodzących zjawisk. Poznasz jaki rzeczywisty wpływ na środowisko ma działalność człowieka oraz czy da się niektóre procesy odwrócić lub jak je spowolnić.

Przedmioty, z jakimi będą musieli zmierzyć się studenci Ochrony środowiska to m.in.: podstawy nauk przyrodniczych, różnorodność roślin i grzybów, podstawy geologii, geomorfologii i hydrologii, szata roślinna Wielkopolski, przygotowanie do pracy zawodowej, zasobny przyrody i ich ochrona, zagrożenia i technologie oczyszczania wód oraz rekultywacja środowiska.

Absolwenci Ochrony środowiska mogą znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody i realizujących zadania monitoringu środowiska, prywatnych firmach konsultingowych, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych, szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym oraz przedsiębiorstwach kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych i firmach eksperckich.

Dowiedz się więcej

 

2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunek studiów Ochrona środowiska odbywa się na Wydziale Rolnictwa Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia są realizowane w systemie dwustopniowym – są to 3,5-letnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera, a następnie 1,5 roczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 35 osób)
  • niestacjonarne

 

Studia na kierunku Ochrony środowiska w Poznaniu przeznaczona jest dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi oraz ekologią. Studiując na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na studiach II stopnia możesz wybrać jedną ze specjalności: ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych lub zarządzanie ryzykiem środowiskowym.

Kierunek studiów Ochrona środowiska przygotuje cię do pracy w działach związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska przyrodniczego oraz w firmach, ktore poprzez swoją działalność oddziałują na środowisko. Poznasz jakie procesy zachodzą w przyrodzie i czy człowiek ma realny wpływ na zmiany klimatyczne oraz jak może im zapobiec. Studiując Ochronę środowiska poznasz język angielski na poziome B2, dzięki czemu będziesz przygotowany do posługiwania się językiem specjalistycznym w środowisku międzynarodowym. 

Przedmioty, jakie czekają na studentów Ochrony środowiska to m.in. ekologia, meteorologia, klimatologia, technologie ochrony atmosfery, matematyka, botanika, zoologia, fizyka, chemia, geologia z geomorfologią, technologie gospodarki wodno-ściekowej oraz przedmioty fakultatywne – uzupełniające.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, jednostkach administracji i samorządu terytorialnego oraz w rolnictwie i przemyśle.

Dowiedz się więcej

 

WSZYSTKO O KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA - POZNAŃ

Komentarze (0)