Administracja studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Administracja studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)
Administracja studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Administracja studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Studia w Warszawie na kierunku administracja można podjąć na 7 uczelniach prywatnych - niepublicznch: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie. Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

Administracja studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Warszawie
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

1. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie można studiować kierunek administracja, na studiach pierwszego stopnia – trwających 3 lata i zakończonych licencjatem.

Ceny za pierwszy rok studiów (rok akademicki 2023/2024):

 • Stacjonarne – 4700 zł
 • Niestacjonarne – 4600 zł

Studia prawnicze na kierunku administracja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to doskonały wybór dla osób, które chcą nabrać wiedzy i umiejętności z zakresu danych administracyjnych, zarządzania informacjami oraz ekonomii i polityki państw. Dominującą cechą studiów na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej jest program studiów, który już od pierwszych momentów kształcenia, kierunkuje studentów na wybrane ścieżki kariery,

Uczelnia proponuje dwie ścieżki kształcenia:

 • Gospodarka cyfrowa w biznesie
 • Komunikacja społeczna i public relations

 

Dzięki takiemu opracowaniu kierunków kształcenia, student ma możliwość poznania interesującej go dziedziny, niemal od początku. Zagadnienia, których dotyczą studia, w sposób jasny i rzeczowy wyjaśniają, jak korzystać z najnowocześniejszych technologii, w pracy administratora, a także, jak radzić sobie w kontaktach międzyludzkich, w przyszłej pracy.

Wykwalifikowana kadra wykładowców postara się, by studiowanie administracji nie było przykrym obowiązkiem, ale świetną przygodą, przynoszącą w przyszłości wiele profitów. Sukcesy poniesione już na studiach, mogą bowiem przerodzić się w obiecującą karierę przyszłego administratora.

Dowiedz się więcej

 

2. Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społecznej Akademii Nauk można studiować kierunek administracja na studiach pierwszego stopnia (licencjackich), które trwają 3 lata. Uczelnia oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne.

Ceny za pierwszy rok studiów (rok akademicki 2023/2024):

 • Stacjonarne – 5440 zł
 • Niestacjonarne – 4720 zł

 

Studia na kierunku administracja to propozycja dla osób, które swoją przyszłą karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji publicznej w administracji. Instytucje, w których może się realizować przyszły student tego kierunku to przedsiębiorstwa i instytucje europejskie międzynarodowe, a także samorządy.

Słuchacz tego kierunku będzie miał możliwość zdobycia wiedzy i kwalifikacji zawodowej, które pozwolą mu na wykonywanie funkcji urzędniczych i menedżerskich. Warto też podkreślić, że po tym kierunku studiów nie jest trudno o zdobycie dobrej pracy. Coraz więcej firm i przedsiębiorstw chcę mieć w swoich szeregach ludzi o szerokich horyzontach i kreatywnym myśleniu, do czego przygotowuje Społeczna Akademia Nauk.

Profesjonaliści doceniani są na rynku pracy, a ich odpowiedzialność i zaangażowanie nieocenione. Studia te stawiają wyzwania przyszłym kandydatom, a wykładowcy starają się wyszkolić jak najlepiej uposażoną w wiedzę, przyszłą kadrę administratorów. Zdobyte umiejętności pozwolą na zajmowanie stanowisk kierowniczych w instytucjach krajowych i europejskich, a także ułatwią współpracę z jednostkami administracji publicznej. Oferowane przez uczelnie specjalności pomogą przyszłemu studentowi, rozwijać się w kierunku swoich zainteresowań.

Dowiedz się więcej

 

 

3. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, można studiować kierunek administracja, na studiach pierwszego stopnia – trwających 3 lata i zakończonych licencjatem. Będą to studia niestacjonarne.

Ceny za pierwszy rok studiów (rok akademicki 2023/2024):

 • Niestacjonarne 

 

Studiując na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, student pozna techniki zarządzania jakościowego w nowoczesnej administracji. Nabyta wiedza z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego czy finansów publicznych, pozwoli na radzenie sobie w wielu sytuacjach urzędniczych, takich jak spisywanie umów czy zdobycie zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstwa.

Studiując administrację na tej uczelni, student umożliwi sobie doświadczenie w pracy z najnowocześniejszymi technologiami informacyjnymi, pomocnymi w systemach e-administracji – coraz częściej wykorzystywanymi w codziennej pracy administratora. Wykwalifikowana kadra wykładowców pomoże w zrozumieniu zawiłości prawnych i administracyjnych tego kierunku, a sama podejmie się gruntownego przygotowania studenta do przyszłej pracy w swoim zawodzie.

Zdobyte kwalifikacje pozwolą absolwentowi tej uczelni realizować się jako specjalista w dziedzinach prawa, administracji lub ekonomii, jak również, umożliwią założenie własnej działalności gospodarczej. Po ukończonych studiach, absolwent z powodzeniem sobie poradzi na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych. Studia te przygotują studenta do pracy w:

 • instytucjach Unii Europejskiej
 • organizacjach pozarządowych
 • korporacjach międzynarodowych
 • instytucjach i organizacjach państwowych i samorządowych
 • ambasadach

Dowiedz się więcej

 

 

4. Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

 

Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, można studiować kierunek administracja, na studiach pierwszego stopnia – trwających 3 lata i zakończonych licencjatem, oraz drugiego stopnia – dwuletnich, zakończonych tytułem magistra.

Ceny za pierwszy rok studiów (rok akademicki 2023/2024):

 • Stacjonarne – 4800 zł
 • Niestacjonarne – 4800 zł

 

Studia prawnicze w Warszawie na kierunku administracja Wyższej Szkole Bankowej, to doskonała propozycja, dla wszystkich tych, którzy chcieliby się zaznajomić z regulacjami prawnymi oraz ich zastosowaniem. Administracja bowiem, to kierunek, który przygotowuje do pracy w instytucjach i organizacjach rządowych i samorządowych, przedsiębiorstwach i firmach, gdzie przyszły absolwent miałby do czynienia z wieloma zasadami, regułami i formami prawnymi.

Niezbędna wiedza, nabyta w trakcie studiów będzie kapitałem, przynoszącym korzyści nie tylko w strefie zawodowej, ale i prywatnej. Umiejętności interpersonalne, poznane w trakcie studiów, dadzą wiele możliwości funkcjonowania w miejscach pracy, w których administrator będzie musiał podejmować decyzje związane z personelem i bazami danych.

W czasie studiów, student nauczy się interpretować i analizować tksty prawne, a także nauczy się sam je przygotowywać. Kierunek Administracja, to kierunek dla osób, które: chcą rozwijać zdolności organizacyjne i zarządcze, chcą zmieniać przestrzeń wokół siebie, chcą działać na rzecz innych, interesują się otaczającym światem, polityką i prawem, cenią pracę zespołową i budowanie relacji.

 

Dowiedz się więcej

 

 

5. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Wszechnicy Polskiej Szkole w Warszawie, można studiować kierunek administracja, na studiach pierwszego stopnia – trwających 3 lata i zakończonych licencjatem.

Ceny za pierwszy rok studiów (rok akademicki 2023/2024):

 • Stacjonarne – 4600 zł
 • Niestacjonarne – 4600 zł

 

Studia na kierunku administracja we Wszechnicy Polskiej to kompilacja zagadnień dotyczących prawa i nauk społecznych, administracji publicznej, ekonomii, zarządzania oraz znajomości języków obcych. Student tej uczelni dowie się, czym jest polski i europejski system instytucjonalny, polityka państw i ich zarządzanie.

Zdobędzie także wiedze z zakresu zarządzania budżetem administracji państwowej. Student tego kierunku musi odznaczać się dobrą organizacją pracy i sumiennością w dbaniu o dokumenty. Studia te przygotują przyszłego absolwenta do pracy na różnych stanowiska w organizacjach państwowych i prywatnych, a poznane nowe technologie i systemy, będą ten proces ułatwiać. Zgłębiana praktyka w trakcie studiów, umożliwi również przygotowanie się do prowadzenia własnej firmy.

Umiejętności językowe, wyniesione ze studiów, ułatwią komunikację międzynarodową na poziomie, co najmniej B2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studia te nauczą studenta także, radzenia sobie ze stresem oraz pracy pod presją czasu. Wykładowcy dołożą wszelkich starań, by przyszły absolwent poradził sobie w pracy na wielu stanowiskach administracyjnych, wykorzystując swoją wiedzę w takich w obszarach, jak zamówienia publiczne, gospodarka nieruchomościami, finanse, księgowość czy podatki.

Dowiedz się więcej

 

 

WSZYSTKO O KIERUNKU ADMINISTRACJA - WARSZAWA

Komentarze (0)