Matura z języka niemieckiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka niemieckiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka niemieckiego 2023 – poziom podstawowy

24.08.2023

Matura 2023 z języka niemieckiego – poziom podstawowy (część pisemna)

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w terminie głównym zostanie przeprowadzony 5 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym 22 sierpnia 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego z języka niemieckiego ogłoszone zostały 7 lipca 2023 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 8 września 2023 r.

Największą frekwencją, zaraz po języku angielskim, cieszy się język niemiecki. Łącznie do matury 2023 na poziomie podstawowym przystąpi 5 705 osób. 3054 absolwentów o godzinie 14:00 zasiądzie do egzaminu w formule 2015, z kolei 2651 osób do formuły 2023.

Poziom biegłości językowej, jakim wykazać się musi każdy maturzysta zdający język niemiecki to A2+ oraz B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem.

Niemiecki jest językiem, który może przydać się na każdym etapie życie i w wielu branżach. Znajomość tego języka może przydać się w finansach, w branży zdrowotnej, a nawet specjalistom od IT.

Nie dziwi więc jego popularność na egzaminie maturalnym. Tłumaczymy, jak będzie wyglądać matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w 2023 roku, kiedy uczeń będzie mógł odebrać wyniki, a także, ile punktów maksymalnie będzie można uzyskać.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym 2023

Matura 2023 z języka niemieckiego na poziomie podstawowym odbędzie się dokładnie tego samego dnia, co matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Różnica polega na tym, że będzie mieć ona miejsce o późniejszej godzinie. Egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym wypadnie w piątek, oznacza to, że matura z niemieckiego będzie dla uczniów ostatnim egzaminem przed dwudniowym odpoczynkiem.

Oto rozpiska, kiedy odbędzie się matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w 2023 roku (w terminie głównym i dodatkowym).

Egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w terminie głównym odbędzie się 5 maja 2023 roku o godzinie 14:00. Z kolei egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 5 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00.

Egzamin w terminie poprawkowym w części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia 2023 (wtorek).

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z języka niemieckiego na poziomie podstawowym

Matura z języka niemieckiego bardzo przypomina tę z języka angielskiego – wynika to z faktu, że oba te języki są zdawane na maturze jako języki nowożytne. Co czeka więc uczniów na maturze z tego przedmiotu w 2023 roku? Przede wszystkim jest to egzamin maturalny, który ma na celu kompleksowe sprawdzenie kompetencji językowych. Będzie się to jednak odbywać według specjalnego klucza.

Egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

 

Ile będzie zadań i ile punktów można zdobyć z języka niemieckiego na poziomie podstawowym

Choć z pozoru fakt, ile będzie zadań na egzaminie z języka niemieckiego na poziomie podstawowym może wydawać się mało istotny, to pamiętajmy, że niekiedy szczegóły są szalenie ważne. Wiedza ta będzie bardzo przydatna przede wszystkim podczas planowania sobie pracy podczas egzaminu.

Podejście do matury z niemieckiego uczeń może potraktować jako zawody, swego rodzaju rywalizację, a wszyscy doskonale wiemy, że w takiej sytuacji najważniejsze jest... pozanie zasad gry. Matura jest tak ważnym egzaminem, że liczy się dosłownie każdy jeden punkt. I to właśnie on może zdecydować o powodzeniu ucznia lub jego porażce.

Okazuje się, ze na maturze z języka niemieckiego na poziomie podstawowym najwięcej punktów można zdobyć za zadania zamknięte. Należy jednak pamiętać, by skupić się na wszystkich zadaniach, niezależnie od punktacji.

Czasami ten jeden punkt może dosłownie uratować ucznia przed niezdaną maturą. Prezentujemy więc poniżej zasady, które będą obowiązywały w kwestii ilości zadań na maturze z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.

 

Arkusz egzaminacyjny będzie obejmować:

 • zadania polegające na rozumieniu ze słuchu
 • zadania polegające na rozumieniu tekstów pisanych
 • zadania polegające na znajomości środków językowych
 • wypowiedzi pisemnej.

 

Matura w Formule 2015:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym:

 • 40 pkt – zadania zamknięte;
 • 10 pkt – zadania otwarte

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

 

Matura w Formule 2023:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

 • 32–38 pkt – zadania zamknięte;
 • 28–22 pkt – zadania otwarte.

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 20 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 13 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

Zobacz także język niemiecki na poziomie rozszerzonym

Ile trwa matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym

Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym będzie trwała 120 minut. Są to dwie godziny zegarowe. Dokładnie taki sam czas obowiązuje uczniów przystępujących do matury w Formule 2015, jak i tych, którzy będą pisać egzamin w Formule 2023. Co więcej, również 120 minut obowiązuje na każdym egzaminie z języka nowożytnego na poziomie podstawowym.

Czy można nie zdać matury z języka niemieckiego

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

Takie same zasady obowiązują na egzaminie np. z języka angielskiego na poziomie podstawowym, który jest najchętniej wybieranym językiem nowożytnym na egzaminie maturalnym. Co więcej, jest to jeden z trzech przedmiotów, które uczeń może zdać lub nie, a decyduje o tym próg punktowy. Pozostałe dwa przedmioty to język polski i matematyka.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

W informatorze opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie została podana lista przedmiotów, które można wnieść na egzamin maturalny z języka niemieckiego. Oznacza to, że uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby.

Uczeń nie może wnosić ze sobą na egzamin z języka niemieckiego żadnych pomocy naukowych. Jest to surowo zabronione, a złamanie tych zasad może grozić unieważnieniem egzaminu. Warto również wcześniej sprawdzić, czy w np. w kieszeni nie zaplątała się jakaś stara ściąga. Uczniowie nie powinni tego lekceważyć, ponieważ podczas matury komisja egzaminacyjna zwraca na to ogromną uwagę, a konsekwencje mogą być naprawdę przykre dla wszystkich uczniów.

Zmiany na egzaminie z języka niemieckiego

W mediach można bardzo dużo przeczytać i usłyszeć na temat zmian w związku z maturą 2023. O co dokładnie chodzi i czy dotyczą one również języka niemieckiego? W 2023 roku uczniowie będą zdawać ten przedmiot w dwóch formułach: Formule 2023 oraz Formule 2015. To właśnie nowa matura jest "winowajcą" całego zamieszania.

Na maturze 2023 z języków obcych nowożytnych – na wszystkich poziomach – wprowadzono zadania otwarte tj. rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych, znajomości środków językowych (gramatyki i leksyki).

Na egzaminie będzie również ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych. Najważniejszą zmianą jest jednak fakt, że w odróżnieniu od lat sprzed pandemii koronawirusa – egzamin maturalny będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej.

Kiedy wyniki z matury z języka niemieckiego

Wyniki z języka niemieckiego również są wyczekane przez wielu maturzystów. Wynika to głównie z tego, że istnieje możliwość niezdania tego pzredmiotu, ale nie tylko. Bardzo dobry wynik z języka niemieckiego na poziomie podstawowym może być przepustką na dobre uczelnie, a przede wszystkim studia związane z tym językiem.

Wyniki egzaminu maturalnego z języka niemieckiego i pozostałych przedmiotów (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 8 września 2023.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z języka niemieckiego (poziom podstawowy)

 • Zdawalność matury 2022 z języka niemieckiego: 85,5%*
 • Średnie wyniki matury 2022 z języka niemieckiego: 57 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Język niemiecki na maturze na poziomie podstawowym:

 • 2022: 2,6% - absolwenci liceum, 3,4% - absolwenci technikum
 • 2021: 3,2% - absolwenci liceum, 4,2% - absolwenci technikum
 • 2020: 3,6% - absolwenci liceum, 4,6% - absolwenci technikum

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Ile osób nie zdało języka niemieckiego w 2022

Język niemiecki na maturze w 2022 roku zdało 86 procentu uczniów – oznacza to, że 14 procent maturzystów nie zdało języka niemieckiego. Niezdanie matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym skutkuje brakiem możliwości pochwalenia się zdaną maturą.

Uczeń ma jednak możliwość, by przystąpić do egzaminu poprawkowego, a co za tym idzie – zdać egzamin dojrzałośći. Większość uczelni prowadzi dodatkowe nabory na studia, więc niezdana matura w pierwszym terminie wcale nie musi przekreślać marzeń maturzysty o dalszej edukacji.

 

Jakie były średnie wyniki z j. niemieckiego na poziomie podstawowym w 2022

Średnie wyniki z języka niemieckiego w 2022 roku wynosiły 57 procent. Nie wydaje się to zadowalającym wynikiem. W roku 2021 średni wynik z matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym wynosił 58 procent, więc był bardzo porównywalny do tego z 2022 roku. Pozostaje jedynie trzymać kciuki, by ten z 2023 okazał się lepszy.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Wśród maturzystów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w latach poprzednich dominuje przekonanie, że egzamin ten nie należy do najprostszych. Pamiętajmy jednak: wszystko zależy od naszych własnych umiejętności i wiedzy.

Matura z języka niemieckiego uchodzi za dość trudną. Jak było w 2022 roku? "Czy tylko według mnie niemiecki to porażka?" - napisał jeden z maturzystów na Twitterze. Wśród innych zdających również dominują takie słowa jak: "tragedia", "dramat" czy "porażka".

Według innych maturzystów z lat poprzednich z kolei wcale nie było tak źle: "Myślę, że pomijając fakt, że dali bloga a dzisiaj się dopiero dowiedziałam że może być blog to łatwiutko. I ten temat też taki ciekawy był" – brzmi wypowiedź jednej maturzystki.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia