Matura z języka rosyjskiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka rosyjskiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka rosyjskiego 2023 – poziom podstawowy

24.08.2023

Matura 2023 z języka rosyjskiego – poziom podstawowy (część pisemna)

Egzamin maturalny z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym zostanie przeprowadzony 5 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 5 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym 22 sierpnia 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego ogłoszone zostały 7 lipca 2023 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 8 września 2023 r.

Dobrze zdany egzamin maturalny z języka rosyjskiego daje uczniowi możliwość studiowania kierunków związanych właśnie z tym językiem, np. filologia rosyjska, filologia słowiańska, z pewnością jego znajomość będzie też bardzo ważnym atutem na rynku pracy.

Język rosyjski jest jednym z najczęściej wybieranych języków na maturze ustępuje tylko językowi angielskiemu oraz niemieckiemu.

Jak wygląda matura z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym? Wyjaśniamy, jak będzie wyglądał przebieg egzaminu, co maturzysta może wnieść ze sobą na salę, ile punktów zdobyć, a także, kiedy będzie mógł sprawdzić wyniki z tego egzaminu.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym 2023

Matura z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym przypada w tym samym terminie, co matura z innych języków nowożytnych na poziomie podstawowym. Odbędzie się ona w piatek,a sam egzamin wypada na samym początku "maratonu maturalnego" w 2023 roku. Poniżej przedstawiamy rozpiskę, kiedy odbędzie się egzamin maturalny z języka rosyjskiego w 2023 roku w terminie podstawowym i dodatkowym:

Egzamin z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym odbędzie się 5 maja 2023 roku o godzinie 14:00. Z kolei egzamin z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 5 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00.

Matura poprawkowa 2023 w części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia 2023 (wtorek).

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym

Egzamin z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym nie jest aż tak popularny, jak egzamin z języka angielskiego lub niemieckiego. Co czeka uczniów, którzy zdecydują się zdawać ten przedmiot? Przede wszystkim kompleksowe sprawdzenie ich umiejętności posługiwania się tym językiem na różnych płaszczyznach: podczas czytania, słuchania i pisania.

Egzamin z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

 

Ile będzie zadań z j. rosyjskiego na poziomie podstawowym

Przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego warto zapoznać się z arkuszami egzaminacyjnymi z poprzednich lat. Oczywiste jest, że na maturze w 2023 roku nie pojawią się takie same zadania, jednak uczeń będzie mógł oswoić się z wyglądem arkusza, a przede wszystkim jego zawartością – ilością i typem zadań, sposobem zredagowania poleceń, etc.

 

Ile punktów można zdobyć na maturze z j. rosyjskiego na poziomie podstawowym

Liczba punktów na egzaminie z rosyjskiego na poziomie podstawowym będzie się nieco różnić, jednak należy pamiętać, że nie będzie mieć to wpływu podczas rekrutacji na studia. Każde z zadań w arkuszu egzaminacyjnym ma na górze podaną liczbę punktów, jaką można zdobyć. Nie należy się tym sugerować, tylko rozwiązywać każde zadanie, jednak ta wiedza może okazać się przydatna np. gdy uczeń zauważy, że niedługo skończy mu się czas. UWAGA: należy robić jednak wszystko, by rozwiązać każde zadanie. Liczy się każdy punkt!

 

Arkusz egzaminacyjny będzie obejmować:

 • zadania polegające na rozumieniu ze słuchu
 • zadania polegające na rozumieniu tekstów pisanych
 • zadania polegające na znajomości środków językowych
 • wypowiedzi pisemnej.

 

Matura w Formule 2015:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym:

 • 40 pkt – zadania zamknięte;
 • 10 pkt – zadania otwarte

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

 

Matura w Formule 2023:

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym:

 • 32–38 pkt – zadania zamknięte;
 • 28–22 pkt – zadania otwarte.

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 20 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 13 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

Zobacz także język rosyjski na poziomie rozszerzonym

Ile trwa matura z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym

Matura 2023 z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym będzie trwała 120 minut. Daje to uczniowi aż dwie godziny zegarowe, podczas których w spokoju i kompletnej ciszy może rozwiązywać zadania. Nie warto jednak "rzucać się na głęboką wodę".

Przed maturą uczeń powinien kilka razy samodzielnie sprawdzić, jak idzie mu rozwiązywania zadań z arkusza maturalnego w takim czasie. Próbą generalną zawsze jest matura próbna, jednak w ćwiczeniach nie trzeba się ograniczać jedynie do niej.

Czy można nie zdać matury z języka rosyjskiego

To pytanie co roku wraca jak bumerang odnośnie każdego egzaminu maturalnego. Nie jest jednak bezpodstawne, ponieważ uczeń naprawdę może pogubić się w zmieniających się przepisach. A więc czy można nie zdać matury z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym? Odpowiedź brzmi: tak, jeśli zdaje się go jako obowiązkowy język nowożytny.

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin. Oznacza to, że owszem, można nie zdać matury z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym, jeśli nie uzyska się odpowiedniej liczby punktów.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Zacznijmy od tego, co jest niedozwolone, by uczeń posiadał przy sobie podczas egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym (ale też każdego innego!). Jest to jedzenie, telefon komórkowy (gdy zadzwoni podczas matury – egzamin zostanie unieważniony).

Co więcej, uczeń nie może mieć ze sobą też innego napoju niż woda (musi być z niej zdjęta etykieta). Jeżeli maturzysta chce wnieść na salę egzaminacyjną chusteczki – powinny być one bez opakowania. Co w takim razie można mieć przy sobie podczas egzaminu?

W informatorze opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie została podana lista przedmiotów, które można wnieść na egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Oznacza to, że uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby.

Zmiany na egzaminie z języka rosyjskiego

Wprowadzone zmiany maturalne dotyczą też egzaminu z języka rosyjskiego (podobnie, jak każdego języka nowożytnego). Zmieni się zakres arkusza maturalnego, a konkretnie – zadania, które będzie musiał rozwiązać uczeń.

Na maturze 2023 z języków obcych nowożytnych – na wszystkich poziomach – wprowadzono zadania otwarte tj. rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych, znajomości środków językowych (gramatyki i leksyki).

Na egzaminie będzie również ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych.

Kiedy wyniki z matury z języka rosyjskiego

Każdy uczeń z niecierpliwością czeka na wynik swojego egzaminu maturalnego. Kiedy zostaną ogłoszone te z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym? Dokładnie w tym samym czasie, co cała reszta wyników. Maturzysta będzie mógł je sprawdzić online lub udać się do swojej szkoły w tym celu.

Wyniki egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego i pozostałych przedmiotów (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 8 września 2023.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z języka rosyjskiego (poziom podstawowy)

 • Zdawalność matury 2022 z języka rosyjskiego: 89,4%*
 • Średnie wyniki matury 2022 z języka rosyjskiego: 68 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Język rosyjski na maturze na poziomie podstawowym:

 • 2022: 0,9% - absolwenci liceum, 1,2% - absolwenci technikum
 • 2021: 1,1% - absolwenci liceum, 1,4% - absolwenci technikum
 • 2020: 1,2% - absolwenci liceum, 1,5% - absolwenci technikum

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Ile osób nie zdało języka rosyjskiego w 2022

Maturę z języka rosyjskiego w 2022 roku zdało 89 procent uczniów, oznacza to, że nie zdało jej 11 procent maturzystów. W 2021 roku wynik ten był odrobinę lepszy, ponieważ wynosił 92 procent. Jednak i w 2022 roku i w roku poprzednim maturę z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym zdała większość przystępujących do tego egzaminu uczniów.

 

Jakie były średnie wyniki z j. rosyjskiego na poziomie podstawowym w 2022

Średnie wyniki matury z języka rosyjskiego w 2022 roku wynosiły 68 procent. Średnie wyniki pokazują na jakim poziomie w danym roku była wiedza uczniów, a nie są odzwierciedleniem trudności matury – powinien pamiętać o tym każdy uczeń, który będzie przystępował do tego egzaminu w 2023 roku.

 

Łatwa czy trudna - opnie zdających w latach ubiegłych

Język rosyjski od lat jest trzecim (po języku angielskim i niemieckim) najczęściej wybieranym językiem na maturze. Nie jest to jednak tak popularny przedmiot, jak np. język polski, angielski, czy matematyka, stąd w mediach nie pojawiają się wzmianki o tym, czy dla poprzednich roczników matura z języka rosyjskiego była trudna czy nie.

Bazując jednak na średnim wyniku matury z tego przedmiotu, który w 2022 roku wynosił 68 procent, można śmiało stwierdzić, że nie był to najprostszy egzamin dla maturzystów.

W takiej sytuacji warto osobiście porozmawiać ze starszymi kolegami lub koleżankami, którzy podeszli do matury z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Ich opinia wcale nie musi być wiążąca, jednak z pewnością będą mieli do przekazania dobre rady dla młodszych maturzystów, a to jest bardzo cenne.

Być może podzielą się oni swoimi odczuciami z matury z języka rosyjskiego, zaproponują, co należy powtórzyć, w jaki sposób podejść do niektórych zadań. Z pewnością też dodadzą otuchy tegorocznemu maturzyście.

Jeśli nie macie takich osób w swoim środowisku – pomocne mogą okazać się rozwiązania 21 wieku i próba znalezienia takiej osoby w sieci, np. na forach o tematyce egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia