Matura ustna z języka rosyjskiego 2023

Matura ustna z języka rosyjskiego 2023

Matura ustna z języka rosyjskiego 2023

06.10.2022

Matura 2023 z języka rosyjskiego (część ustna)

Egzamin maturalny z ustnego języka rosyjskiego w terminie głównym zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem szkół od 10 do 23 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 5 do 7 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym 21 sierpnia 2023 r.

Ustny egzamin maturalny z języka rosyjskiego ma na celu celu sprawdzenie nie tylko znajomości zasad panujących w języku, ale przede wszystkim umiejętności wykorzystywania ich w codziennym życiu. Język ten z pewnością wybiorą osoby, które uczyły się go do wielu lat, a także ci uczniowie, którzy np. chcą studiować filologię rosyjską.

Tłumaczymy, jak wygląda matura ustna z języka rosyjskiego, ile trwa, a także, ile punktów uczeń może uzyskać. Sprawdź również, w jakim terminie w 2023 roku odbędzie się ten egzamin.

Kiedy matura ustna z języka rosyjskiego 2023

Część ustna egzaminu maturalnego odbywa się od 10 do 23 maja 2023 roku (z wyjątkiem 14 i 21 maja). Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część ustna z języka angielskiego w terminie dodatkowym odbędzie się 5-7 czerwca 2023 roku. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej odbędzie się 21 sierpnia 2023 (poniedziałek).

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze ustnej z języka rosyjskiego

Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego członka zespołu przedmiotowego, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1. i 3. oraz materiał ikonograficzny do zadań 2. i 3.

Maturzysta na maturze ustnej z języka rosyjskiego będzie musiał uporać się z następującymi zadaniami:

  • Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli
  • Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
  • Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

 

Ile punktów można zdobyć na maturze ustnej z języka rosyjskiego

Uczeń na maturze ustnej z języka rosyjskiego może zdobyć 18 punktów.

 

Zobacz także

język rosyjski pisemny - poziom podstawowy

język rosyjski pisemny - poziom rozszerzony

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać maturę ustną z języka rosyjskiego

Każdy zdający matury w 2023 musi przystąpić do części ustnej z jednego języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin. Zdający zda część ustną egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego, jeżeli uzyska 30%, tj. 6 punktów.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Uczeń na maturze ustnej z języka rosyjskiego powinien mieć przy sobie dowód osobisty, by nauczyciel mógł potwierdzić jego tożsamość.

Zmiany na egzaminie z języka rosyjskiego

W 2023 roku nie będzie zmian na maturze z języka niemieckiego. Jedyną różnicą będzie to, że egzamin maturalny w Formule 2015 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (patrz: Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z języka rosyjskiego w Formule 2015 obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024), natomiast w Formule 2023 – egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych opracowanych w 2022 r. (patrz: Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023).

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części ustnej z języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

Kiedy wyniki z matury z języka rosyjskiego

Uczniowie wyniki matury ustnej z języka niemieckiego poznają tego samego dnia, po naradach komisji egzaminacyjnej.

Sprawdź wyniki matur 2023

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Poziom trudności na ustnym egzaminie maturalnym jest dość subiektywną sprawą. Jeżeli uczeń jest dobrze przygotowany, włada językiem rosyjskim, a przede wszystkim – przećwiczył wcześniej zadania, które są na maturze ustnej z języka rosyjskiego – ze zdaniem tego przedmiotu nie powinien mieć problemów. \

Każdy z uczniów może trafić na inne pytania, dlatego ocena matury ustnej z języka rosyjskiego jest kwestią bardzo subiektywną i każdy uczeń powinien o tym pamiętać, a w tym przypadku – nie bazować na ocenie starszych kolegów, którzy również podchodzili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
  • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
  • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu