Matura ustna z języka rosyjskiego 2023

Matura ustna z języka rosyjskiego 2023

Matura ustna z języka rosyjskiego 2023

08.04.2024

Matura 2023 z języka rosyjskiego (część ustna)

Matura ustna 2023 języka rosyjskiego w terminie głównym zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem szkół od 10 do 23 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 5 do 7 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym 21 sierpnia 2023 r.

Ustny egzamin maturalny z języka rosyjskiego ma na celu celu sprawdzenie nie tylko znajomości zasad panujących w języku, ale przede wszystkim umiejętności wykorzystywania ich w codziennym życiu. Język ten z pewnością wybiorą osoby, które uczyły się go do wielu lat, a także ci uczniowie, którzy np. chcą studiować filologię rosyjską.

Tłumaczymy, jak wygląda matura ustna z języka rosyjskiego, ile trwa, a także, ile punktów uczeń może uzyskać. Sprawdź również, w jakim terminie w 2023 roku odbędzie się ten egzamin.

Kiedy matura ustna z języka rosyjskiego 2023

Część ustna egzaminu maturalnego odbywa się od 10 do 23 maja 2023 roku (z wyjątkiem 14 i 21 maja). Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część ustna z języka angielskiego w terminie dodatkowym odbędzie się 5-7 czerwca 2023 roku. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej odbędzie się 21 sierpnia 2023 (poniedziałek).

Terminy matur 2023 - harmonogram

  • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
  • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
  • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
  • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
  • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
  • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
  • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze ustnej z języka rosyjskiego

Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego członka zespołu przedmiotowego, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1. i 3. oraz materiał ikonograficzny do zadań 2. i 3.

Sprawdź

przecieki maturalne 2023

pewniaki maturalne 2023

Maturzysta na maturze ustnej z języka rosyjskiego będzie musiał uporać się z następującymi zadaniami:

  • Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli
  • Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
  • Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

 

Ile punktów można zdobyć na maturze ustnej z języka rosyjskiego

Uczeń na maturze ustnej z języka rosyjskiego może zdobyć 18 punktów.

 

Zobacz także

język rosyjski pisemny - poziom podstawowy

język rosyjski pisemny - poziom rozszerzony

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać maturę ustną z języka rosyjskiego

Każdy zdający matury w 2023 musi przystąpić do części ustnej z jednego języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin. Zdający zda część ustną egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego, jeżeli uzyska 30%, tj. 6 punktów.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Uczeń na maturze ustnej z języka rosyjskiego powinien mieć przy sobie dowód osobisty, by nauczyciel mógł potwierdzić jego tożsamość.

Zmiany na egzaminie z języka rosyjskiego

W 2023 roku nie będzie zmian na maturze z języka niemieckiego. Jedyną różnicą będzie to, że egzamin maturalny w Formule 2015 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (patrz: Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z języka rosyjskiego w Formule 2015 obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024), natomiast w Formule 2023 – egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych opracowanych w 2022 r. (patrz: Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023).

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części ustnej z języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

Kiedy wyniki z matury z języka rosyjskiego

Uczniowie wyniki matury ustnej z języka niemieckiego poznają tego samego dnia, po naradach komisji egzaminacyjnej.

Sprawdź wyniki matur 2023

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Poziom trudności na ustnym egzaminie maturalnym jest dość subiektywną sprawą. Jeżeli uczeń jest dobrze przygotowany, włada językiem rosyjskim, a przede wszystkim – przećwiczył wcześniej zadania, które są na maturze ustnej z języka rosyjskiego – ze zdaniem tego przedmiotu nie powinien mieć problemów. \

Każdy z uczniów może trafić na inne pytania, dlatego ocena matury ustnej z języka rosyjskiego jest kwestią bardzo subiektywną i każdy uczeń powinien o tym pamiętać, a w tym przypadku – nie bazować na ocenie starszych kolegów, którzy również podchodzili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia