Matura ustna z języka francuskiego 2023

Matura ustna z języka francuskiego 2023

Matura ustna z języka francuskiego 2023

27.04.2023

Matura 2023 z języka rosyjskiego (część ustna)

Matura ustna 2023 z języka francuskiego w terminie głównym zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem szkół od 10 do 23 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 5 do 7 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym 21 sierpnia 2023 r.

Kiedy matura ustna z języka francuskiego 2023

Część ustna egzaminu maturalnego odbywa się od 10 do 23 maja 2023 roku (z wyjątkiem 14 i 21 maja). Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Część ustna z języka angielskiego w terminie dodatkowym odbędzie się 5-7 czerwca 2023 roku. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej odbędzie się 21 sierpnia 2023 (poniedziałek).

Terminy matur 2023 - harmonogram

  • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
  • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
  • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
  • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
  • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
  • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
  • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze ustnej z języka francuskiego

Maturzysta na maturze ustnej z języka francuskiego będzie musiał uporać się z następującymi zadaniami:

  • Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli
  • Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
  • Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

Sprawdź

przecieki maturalne 2023

pewniaki maturalne 2023

 

Ile punktów można zdobyć na maturze ustnej z języka francuskiego

Uczeń na maturze 2023 ustnej z języka francuskiego może zdobyć 18 punktów.

 

Zobacz także

język francuski pisemny - poziom podstawowy

język francuski pisemny - poziom rozszerzony

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać maturę ustną z języka francuskiego

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części ustnej z jednego języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin. Zdający zda część ustną egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego, jeżeli uzyska 30%, tj. 6 punktów.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Uczeń na maturze ustnej z języka rosyjskiego powinien mieć przy sobie dowód osobisty, by nauczyciel mógł potwierdzić jego tożsamość.

Kiedy wyniki z matury z języka francuskiego

Uczniowie wyniki matury ustnej z języka niemieckiego poznają tego samego dnia, po naradach komisji egzaminacyjnej.

Sprawdź wyniki matur 2023

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia