Wyniki matur 2022 - CKE oficjalne rezultaty

Wyniki matur 2022 - CKE oficjalne rezultaty

Wyniki matur 2022 - CKE oficjalne rezultaty

16.12.2022

Wyniki matur 2022 - jest nieznacznie lepiej

Osoby poprawiające maturę w sierpniu 2022 r. wyniki poznały 9 września 2022 roku. Z kolei wyniki matur w terminie głównym i dodatkowym maturzyści poznali we wtorek 5 lipca 2022 roku o godzinie 8:30 rano. Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego, absolwenci mogli sprawdzić w systemie ZIU na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Tego samego dnia szkołom zostały wydane świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach. 

Tradycynie najczęściej oblewanym przedmiotem okazała się matematyka, gdzie nie zdało jej 18 % osób, a najgorzej z maturą poradzili sobie absolwenci branżowych szkół drugiego stopnia, gdzie świadectwo dojarzałości otrzymało zaledwie 20,5% absolwentów.

 

Wyniki matur poprawkowych 2022

Maturę poprawkową 2022 zdało 19208 osób czyli 54 % wszystkich osób podchodzących do egzaminów w sesji poprawkowej w sierpniu 2022 roku.

 

Zdawalność matury 2022

Zdawalność matury w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym 2022

 • Liczba osób przystępujących do matury 2022 - 269 490 osób
 • Liczba osób, które zdały maturę 2022 - 229 045 (85%) osób
 • Liczba osób, które nie zdały matury 2022 - 40 445 (15%) osób

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

 

Ile osób zdawało maturę poprawkową w 2022 roku

Do poprawy egzaminu maturalnego w 2022 r. z przystąpiło 35342 absolwentów liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół drugiego stopnia.

więcej wyniki matur poprawkowych 2022

 

Ile osób zdawało maturę w 2022 roku

Do egzaminu maturalnego w 2022 r. z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 269490 absolwentów liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół drugiego stopnia.

Grono absolwentów liceów obejmowało 165148 osoby, natomiast grono absolwentów techników 103953 osób. Do matury przystąpiło również 389 absolwentów branżowych szkół drugiego stopnia oraz 34 uchodźców z Ukrainy.

 

Ile osób zdało maturę w 2022 roku

 • osoby, które zdały maturę 2022 - 229 045 (85% zdających)
 • absolwenci liceum, którzy zdali maturę 2022 - 147 506 (86% zdających)
 • absolwenci technikum, którzy zdali maturę 2022 - 81 414 (78,3% zdających)
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy zdali maturę 2022 - 125 (31,5% zdających)

 

Ile osób nie zdało matury w 2022 roku

 • osoby, które nie zdały matury 2022 - 40 445 (15% zdających)
 • absolwenci liceum, którzy nie zdali matury 2022 - 17 642 (10,7% zdających)
 • absolwenci technikum, którzy nie zdali matury  2022 - 22 539 (21,7%% zdających)
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy nie zdali matury  2022 - 264 (67,9% zdających)

 

Wyniki matur 2022 są lepsze niż rok temu

Maturę 2022 (w terminie głównym i dodatkowym) zdało 78,2% wszystkich osób podchodzących do egzaminów co stanowi wzrost o 3,7 pkt proc. względem 2021 r. Prawo do poprawki w sierpniu 2022 ma 15,5% osób (o 2,2 pkt proc. mniej niż w 2021 r.), natomiast  6,3% (o 1,5 pkt proc. mniej niż w 2021 r.) osób musiało przełknąć gorycz porażki i poczekać na swoją szansę do przyszłego roku.

Dzięki sesji poprawkowej w sierpniu 2022 r. liczba osób, które zdały maturę w 2022 roku wzrosła do 85%.

 

Które regiony w Polsce wypadły najlepiej

Absolwenci z województw mazowieckiego oraz małopolskiego (w terminie głównym i dodatkowym) poradzili sobie najlepiej. W obu województwach 82% absolwentów zdało egzamin dojrzałości.

 

Podział wyników na uczniów liceów, techników oraz szkół branżowych II stopnia (w terminie głównym i dodatkowym)

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 84%, a prawo do poprawki ma 11,4 % uczniów, natomiast spośród absolwentów techników maturę zdało 69,2% zdających, a prawo do poprawki miało 22 % osób. Z tegorocznych absolwentów szkół branżowych II stopnia maturę zdało 20,5 proc., a prawo do poprawki ma 33,6 proc.

Wyniki matury

Średnie wyniki matur 2022

Średnie wyniki egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (w terminie głównym i dodatkowym)

 • język polski to 54 proc. możliwych do uzyskania punktów,
 • matematyka to 58 proc. możliwych do uzyskania punktów,
 • język angielski - 76 proc. możliwych do uzyskania punktów.

 

Średnie wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym

 • biologia – 43%
 • chemia – 37%
 • filozofia – 39%
 • fizyka – 37%
 • geografia – 40%
 • historia – 38%
 • historia muzyki – 38%
 • historia sztuki – 39%
 • informatyka – 40%
 • matematyka 33%
 • WOS – 30%

Zdawalność matury 2022

Procentowa zdawalność matury w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym 2022 z podziałem na przedmioty obowiązkowe (wszystkie typy szkół):

 • Język polski: 96%
 • Matematyka: 86%

Języki obce:

 • angielski: 95%
 • niemiecki: 89%
 • rosyjski: 91%
 • włoski: 93%
 • francuski: 99%
 • hiszpański: 96%

 

Wyniki matur 2022 na platformie ZIU

Wyniki matur 2022 z poszczególnych przedmiotów oraz każde zadanie uczniowie mogli sprawdzić online w systetmie ZIU (zintegrowany interfejs użytkownika) dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl. Jak się okazało było to bardzo popularne rozwiązanie. Najchętniej maturzyści logowali się przez swoje telefony komórkowe.

 

Wyniki matury 2022 - ile trzeba mieć punktów, by zdać?

Aby egzamin maturalny w 2022 r. został uznany za zdany należy uzyskać co najmniej 30% z możliwych punktów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego) oraz przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.

Wyniki matur 2022

Wyniki matur w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w 2022 r.

 

 

Wszyscy zdający

absolwenci liceum ogólnokszt.

absolwenci technikum

absolwenci branżowej szkoły II stopnia

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

269490

100%

164276

100%

103953

100%

389

100%

w tym:

osób, które zdały egzamin

229045

85,0%

147506

89,3%

81414

78,3%

125

32,1%

osób, które miały prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (23 sierpnia br.)

41587

15,5%

18675

11,4%

22782

22,0%

130

33,6%

osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu oraz osoby, które nie przystąpiły lub nie zdały egzamiu w sesji poprawkowej

40445

15,0%

17642

10,7%

22539

21,7%

177

67,9%

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym – odsetek sukcesów

Źródło CKE

 

Porównanie wyników matur 2022 i 2021

 

2022

2021

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

268257

100%

273 419

100%

osoby, które zdały egzamin

209837

78,2%

203 593

74,5%

osoby, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu

41587

15,5%

48 366

17,7%

osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

16833

6,3%

21 460

7,8%

Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym (w maju 2022 i 2021 r.) – odsetek sukcesów

 

Wyniki matur 2022 - absolwenci liceów

Egzamin maturalny (w terminie głównym i dodatkowym) zdało 84% absolwentów liceów ogólnokształcących, w tym z języka polskiego zdało 96%, egzamin z matematyki zdało 86 % absolwentów, a ci którzy wybrali język angielski, zdało 96 %.

wyniki matur 2022 licealiści

Wyniki matur 2022 - CKE

 

Wyniki matur 2022 - absolwenci techników

Egzamin maturalny (w terminie głównym i dodatkowym) zdało 69,2% absolwentów technikum, w tym z języka polskiego zdało 92%, egzamin z matematyki zdało 75 % absolwentów, a ci którzy wybrali język angielski, zdało 92 %.

 

wyniki matur 2022 - technikum

Wyniki matur 2022 - CKE

 

Wynik matur 2022 - absolwenci szkół branżowych II stopnia

Egzamin maturalny (w terminie głównym i dodatkowym) zdało 20,5% absolwentów branżowych szkół II stopnia, w tym z języka polskiego zdało 68%, egzamin z matematyki zdało 29 % absolwentów, a ci którzy wybrali język angielski, zdało 61 %.

wyniki matur 2022 szkoły branżowe II stopnia

Wyniki matur 2022 - CKE

 

Wyniki matur 2022 - województwa

Maturzyści z woj. mazowieckiego i małopolskiego poradzili sobie najlepiej z maturą 2022 (w terminie głównym i dodatkowym) - egzamin zdało 82%. abiturientów. Najgorzej wypadli absolwenci z w województwa dolnośląskiego, gdzie maturę zdało 75% absolwentów, ale aż 19% (najwięcej w Polsce)  osób ma prawo do poprawki w sierpniu 2022 r.

 

wyniki matury 2022 w województwach

Wyniki matur 2022 - CKE

 

Wyniki matur 2022 - województwa (licea)

Wśród absolwentów liceów najlepsze wyniki (w terminie głównym i dodatkowym) uzyskano w woj. mazowieckim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Maturę zdało w nich 87% maturzystów. Najgorzej poszło absolwentom w województwie zachodniopomorskim, gdzie maturę zdało 79%. licealistów.

 

wyniki matur 2022 województwa licea

Wyniki matur 2022 - CKE

 

Wyniki matur 2022 - województwa (technika)

Wśród absolwentów techników najlepsze wyniki (w terminie głównym i dodatkowym) uzyskano w woj. małopolskim. Maturę zdało w nich 76% maturzystów. Najgorzej poszło absolwentom w województwie dolonośląskim, gdzie maturę zdało 63%. absolwentów.

 

wyniki matur 2022 województwa technikum

Wyniki matur 2022 - CKE

Wyniki matur 2022 - unieważnienie egzaminu

Egzamin maturalny 2022 (w terminie głównym i dodatkowym) został unieważniony 244 osobom (najmniej w ostatnim dziesięcioleciu). Najczęstszą przyczyną okazała się niesamodzielność oraz naruszenie przepisów przeprowadzania.

 

Unieważnienie egzaminu maturalnego w trakcie i po

 • niesamodzielność: 111
 • naruszenie przepisów przeprowadzania: 78
 • wniesienie/korzystanie z urządzeń telek.:  48
 • zakłócanie przebiegu egzaminu: 1
 • zagubinie/zniszczenie arkusza: 1
 • inne przypadki: 5

Najczęsciej wybierane przedmioty dodatkowe 2022

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2022 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to: 

 • język angielski – 192 707 osób (tj. 66,6% absolwentów 2022 r.)
 • matematyka – 77 568 osób (tj. 26,8% absolwentów 2022 r.)
 • geografia – 65 311 osób (tj. 22,6% absolwentów 2022 r.)
 • język polski – 63 834 osoby (tj. 22,1% absolwentów 2022 r.)
 • biologia – 46 800 osób (tj. 16,2% absolwentów 2022 r.)
 • chemia – 25 441 osób (tj. 8,8% absolwentów 2022 r.)
 • historia – 20 429 osób (tj. 7,1% absolwentów 2022 r.)
 • fizyka – 19 740 osób (tj. 6,8% absolwentów 2022 r.)
 • wiedza o społeczeństwie – 18 262 osoby (tj. 6,4% absolwentów 2022 r.)
 • informatyka – 9 871 osób (tj. 3,4% absolwentów 2022 r.)
 • język niemiecki – 5 516 osób (tj. 1,9% absolwentów 2022 r.)
 • historia sztuki – 3 785 osób (tj. 1,3% absolwentów 2022 r.).

Wyniki matury 2022 - terminy

Wyniki matury 2022 - terminy

Maturzyści dowiedzieli się, jak wypadli podczas egzaminów maturalnych zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym 5 lipca 2022 r. Przypomnijmy, że aby matura została uznana za zdaną, należy zdobyć minimum 30% punktów – dotyczy to przedmiotów obowiązkowych

Informacje o wynikach są dostępne na stronach OKE w zakładce uczeń, a także już od samego rana w szkole. Sprawdzając wyniki online, należało się przygotować na problemy stron OKE i CKE spowodowanych przeciążeniem.

 

Wyniki matur 2022

 • Data: 5 lipca 2022 r.
 • Godzina: 8:00-10:00
 • Miejsce: strona OKE w systemie ZIU lub szkoła

 

Etapy Wyniki matur 2022 - termin główny
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2022 r., godz. 8:00-10:00
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2022 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 5 lipca 2022 r.

 

Kiedy wyniki matury poprawkowej 2022

Etapy Wyniki matur 2022 - termin poprawkowy 
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 9 września 2022 r.
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia