Matura 2018 - To musisz wiedzieć

Matura 2018 - To musisz wiedzieć

matura 2017

Matura 2018 i wszystko co trzeba o niej wiedzieć

Matura już w maju? Ale jak to? - mówią uczniowie szkół średnich. W szkole – matura. W domu – matura. W snach - matura. Twoim problemem jest strach i niewiedza? Bez obaw! Żadnego wekihułu czasu już i tak nie zdążysz zbudować, a stres pozostaw innym, np. rodzicom, bo dla nich to i tak nieuniknione. Miliony osób przeżywało, przeżywa lub przeżywać będzie to, co Ty teraz. Nie jesteś jedyny. Większość z nas przez to przeszła. Co prawda z różnym skutkiem, ale nikomu nic złego się nie stało. Zaskoczony?

Jeżeli wciąż nie wiesz co z czym się je, czyli jakie egzaminy musisz zdawać na maturze, albo do kiedy wypełnić deklarację maturalną, nie panikuj! Przeczytaj poniższe ponpunkty. One pomogą Ci dowiedzieć się wszystkiego o maturze 2018, abyś potem mógł cieszyć się swoimi najdłuższymy wakacjami w życiu.
A zatem do dzieła!

 

Jeśli szukasz informacji o maturze 2019 przedź do działu -> tutaj
 

 

 

1. Które egzaminy są obowiązkowe?

Aby zdać maturę, musisz przystąpić do następujących egzaminów :

a) egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym.
 

Przedmiotami obowiązkowymi są :

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny ( angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski )


b) jednego egzaminu pisemnego z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

c) egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego: 

 • angielski,
 • niemiecki,
 • francuski,
 • hiszpański,
 • rosyjski
 • włoski

Egzamin ten jest bez określenia poziomu. To znaczy, że możesz go zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Jeżeli uczęszczasz do szkoły, w której uczysz Cię języków mniejszości narodowych, musisz także przystąpić do egzaminu z języka danej mniejszości.2. Ile przedmiotów można zdawać na maturze?

Na maturze poza 3 przedmiotami obowiązkowymi na poziomie podstawowym i 1 dodatkowym na poziomie rozszerzonym (patrz punkt wyżej) możesz zdawać inne, dodatkowe i wybrane tylko przez Ciebie, ale w ograniczonej ilości.

Jeżeli chodzi o egzaminy pisemne, to poza tymi obowiązkowymi, możesz napisać jeszcze 5 innych z przedmiotów dodatkowych, co oznacza, że maksymalnie możesz podejść do 6 egzaminów z przedmiotów dodatkowych.

Przedmioty dodatkowe, w części pisemnej:
Przedmioty dodatkowe, w części ustnej :

 

 • chemia

 • bilogia

 • fizyka

 • filozofia

 • geografia

 • historia

 • historia muzyki

 • historia sztuki

 • informatyka

 • język łaciński i kultura antyczna

 • język mniejszości narodowej

 • język obcy nowożytny

 • język polski

 • język regionalny

 • matematyka

 • wiedza o społeczeństwie

 • język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)

 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

 • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny)

 • język regionalny (bez określania poziom)

 

 


3. Egzamin maturalny – jak to wygląda?

Aby zdać maturę trzeba obowiązkowo przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej oraz przynajmniej czterech egzaminów w części pisemnej. Egzaminy ustne obejmują maturę z języka polskiego oraz maturę z języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski). Tutaj nie określa się poziomu egzaminu. Dodatkowo uczniowie szkół z językiem mniejszości narodowych zdają również maturę ustną z tego języka. Absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu. Wyjątkiem są tu języki obce nowożytne.

 

W przypadku części pisemnej trzeba podejść do egzaminów z języka polskiego na poziomie podstawowym, z matematyki na poziomie podstawowym, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W przypadku szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej absolwenci muszą przystąpić także do egzaminu ustnego i pisemnego – na poziomie podstawowym, z konkretnego języka mniejszości. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

Z pewnością jesteście ciekawi, jakie są ogólne zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego, dla wszystkich przedmiotów.

Matura składa się z części pisemnej, w której skład wchodzi 3 przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), przedmiotów dodatkowych oraz części ustnej.

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
Część pisemna
Część Ustna


język polski
(poziom podstawowy)

język obcy nowożytny
(poziom podstawowy)

matematyka
(poziom podstawowy)

język mniejszości narodowej
(poziom podstawowy i tylko jeżeli w Twojej szkole naucza się języka danej mniejszości narodowej)

język polski
(bez określania poziomu)

język obcy nowożytny
(bez określania poziomu)

język mniejszości narodowej
(bez określania poziomu i tylko jeżeli w Twojej szkole naucza się języka danej mniejszości narodowej)


 

Dodatkowe przedmioty, które możesz zdawać na maturze ( każdy z absolwentów musi przystąpić do części pisemnej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego )

Jako absolwent masz prawo przystąpić do łącznie 6 egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych i wybór ten jest samodzielny i niezależny od profilu klasy, czy szkoły do jakiej uczęszczasz.

Poza przedmiotami obowiązkowymi abiturienci mogą również zdawać wybrane przez siebie przedmioty dodatkowe. Wybór konkretnego przedmiotu związany jest przede wszystkim z wymaganiami dotyczącymi konkretnych kierunków studiów, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty są liczone i najlepiej punktowane na wybranych, wymarzonych kierunkach studiów. Z przedmiotów do wyboru są:

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE

Częśc pisemna
Część ustna

 

Do wyboru :

biologia (poziom rozszerzony)

chemia (poziom rozszerzony)

filozofia (poziom rozszerzony)

fizyka (poziom rozszerzony)

geografia (poziom rozszerzony)

historia (poziom rozszerzony)

historia muzyki (poziom rozszerzony)

historia sztuki (poziom rozszerzony)

informatyka (poziom rozszerzony)

język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

język mniejszości etnicznej (poziom rozszerzony)

język mniejszości narodowej (poziom rozszerzony)

język obcy nowożytny (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny)

język polski (poziom rozszerzony)

język regionalny (poziom rozszerzony)

matematyka (poziom rozszerzony)

wiedza o społeczeństwie (WOS) (poziom rozszerzony)


 

 


Do wyboru :

język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)

język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

język obcy nowożytny (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny) 

język regionalny (bez określania poziomu)

 
ZASADY PRZEPROWADZENIA EGAZAMINU MATURALNEGO


Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego potrzebny jest arkusz egzaminacyjny (w części pisemnej). Arkusze oznaczone są czerwonym paskiem z prawej strony na stronie tytułowej oraz oznaczeniem kodu arkusza i rokiem przeprowadzania egzaminu wpisanymi na szarych polach z prawej strony, na górze i na dole strony tytułowej. Do egzaminów z niektórych przedmiotów będą rozdawane tablice pomocnicze, ze wzorami oraz płyty CD z zadaniami do wynonania.

 

Matura z języka obcego nowożytnego

W części pisemnej tego egzaminu, wykorzystuje się nie tylko arkusz, ale także płytę CD, na której znajdują się dwukrotnie nagrane polecenia, teksty i przerwy pomiędzy zadaniami.

Takowy egzamin możecie zdawać z następujących języków :

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język włoski
 • język hiszpański
 • język rosyjski


Wszyscy absolwenci muszą przystąpić do egzaminu maturalnego z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego (tego samego w części ustnej i pisemnej), aby uzyskać świadectwo maturalne.

Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy.

Matura z matematyki
W trakcie egzaminu maturalnego z matematyki możecie korzystac ze wzorów matematycznych, które dostaniecie przed egzaminem. Jeżeli chcielibyście nauczyć się z nich korzystać w domu możecie je pobrać ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Matura z informatyki
W drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki poza arkuszem każdy ze zdających dostanie płytę CD, ma której zawarte są dane do zadań praktycznych. Każdy z Was musi mieć zapewniony sprawny komputer na stanowisku egzaminacyjnym.

Matura z historii muzyki
W trakcie trwania tego egzaminu również będzie wykorzystywana płyta CD, którą otrzyma każdy ze zdających. Będą na niej różne nagrania dźwiękowe utworów lub ich fragmentów. Przykłady dźwiękowe stanowią uzupełnienie (ilustrację) treści lub podstawę treści kilku zadań. Każdy ze zdających musi obowiązkowo posiadać sprawny odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami. Powinniście je dostać tuż przed egzaminem.

Matura z biologii, chemii i fizyki 
Tuż przed egzaminami maturalnymi z tych przedmiotów powinniście dostać odpowiednie tablice pomocnicze, ze wszystkimi przydatnymi wzorami, które możecie znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

PODCZAS EGZAMINU MATURLNEGO 

W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego i obserwatorzy.
Jeżeli jesteś chory, nie przejmuj się, ponieważ w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego możesz korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Przede wszystkim należy pamiętać o zakodowaniu arkusza egzaminacyjnego zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. Trzeba też sprawdzić poprawność danych i naklejek – żeby nie okazało się, że zdajecie nie ten egzamin, który powinniście. Warto też sprawdzić, czy arkusz ma wszystkie strony i czy są dobrze zadrukowane. Na koniec zostaje jeszcze przeczytanie instrukcji na stronie tytułowej.

 

Maturę zdaje się samodzielnie i w ciszy, by nie przeszkadzać innym. Czasami może się zdarzyć, że zdający zostaną poproszeni o obecność podczas odbierania i pakowania materiałów egzaminacyjnych po skończonym teście. Jeśli ktoś zostanie przyłapany na „ściąganiu” jego egzamin może zostać unieważniony. Tak samo, jeśli będzie zakłócał przebieg egzaminu i utrudniał pisanie innym. To samo dotyczy wniesienia i korzystania z telefonu lub z materiałów niewymienionych w wykazie CKE.

 

Warto pamiętać, że unieważnienie działa aż do następnego roku, czyli tutaj nie wystarczy poczekać do sesji czerwcowej. Jednakże niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.


 

4. Dodatkowe ulgi dla osób niepełnosprawnych

Zadania dla osób niewidomych nie zawierają tekstów ikonicznych, a dla niesłyszących oraz osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, tekstów poetyckich.

 


5. Maturalne deklaracje. Do kiedy trzeba je złożyć?

Maturalna deklaracja, to dokument dzięki któremu będziesz mógł przystąpić do zdawania matury.
Wstępne wypełnione deklaracje podpisuje się i składa do swojego dyrektora szkoły, do 30 września.
Dyrekcja wydaje Ci wtedy jej kopię i przez kolejne miesiące masz czas, aby się zastanaowić, czy chciałbyś coś w niej zmienić, czy pozostawiasz ją bez zmian. To okres, w którym możesz przeduskotwać ze swoimi bliskimi plany swojej daleszej nauki, a przede wszystkim przemyśleć czy na pewno wybrałeś odpowiednie przedmioty. Pamiętaj, że to będzie nieodwracalna decyzja, dlatego wykorzystaj dobrze ten czas na podjęcie ostatecznej decyzji.


Masz na to czas do 7 lutego 2018. To nieprzekraczalnym terminem złożenia ostatecznej deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych na maturze. Następnego dnia, 8 lutego zostanie ona automatycznie deklaracją zobowiązującą.


 

6. Jak możesz zostać zwolniony z pisania egzmainu maturalnego?

Tak, jest taka szansa, abyś nie musiał podchodzić do tej, jakże strasznej matury. Jeśli ktoś jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej dla szkół ponadgimnazjalnych, jest również zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Dotyczy to także przedmiotów, które nie były nauczane w szkole. Dodatkowo, do dwóch tygodni przed egzaminem laureat lub finalista może zmienić w deklaracji przedmiot zdawany na ten, z którego został nagrodzony oraz zmienić poziom języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego, jeśli został laureatem lub finalistą olimpiady z tego przedmiotu. Deklarację składa się u dyrektora szkoły lub innej osoby, która pełni funkcję przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Absolwent, który jest laureatem lub finalista olimpiady przy danym przedmiocie będzie miał wpisaną maksymalną liczbę punktów (czyli 100%) oraz dopiskiem: zwolniony/a.

Oto wykaz przedmiotów, z których możesz napisać olimpiadę i stać się jednym z tych szczęśliwców, którzy ją wygrają i ominie ich pisanie egzaminu maturalnego.

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Nazwa olimpiady

Nazwa organizatora

1

Bilogia

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Biologiczne

2

Chemia

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczna

3

Fizyka i astronomia

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne

4

Filozofia

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

5

Geografia

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne

6

Historia

Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne

7

Historia muzyki

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej

8

Historia sztuki

9

Informatyka

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki

10

Język angielski

Ogólnopolska Olimpiada Języka angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Linego - Poznań

11

Język białoruski

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Białorutenistyki

12

Język francuski

Olimpiada Języka Francuskiego

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce Prof-Europe

13

Język hiszpański

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

14

Język łaciński i kultura antyczna


Olimpiada Języka Łacińskiego

Polskie Towarzystwo Filologiczne, Instytut Filologi Klasycznej, Uniwesytet Warszawski

15

Język niemiecki

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Lindnego – Poznań

16

Język polski

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich

17

Język rosyjski

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Uniwersytet Warszawski

18

Matematyka

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej

19

Wiedza o społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Uniwersytety Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 


7. Kiedy jakie egzaminy?

Zapewne wciąż nie wiecie ile dokładnie zostało Wam czasu do pierwszego dnia egzaminu maturalnego. Bez obaw. Możecie spać spokojnie, bez zegarków na ręku. Macie jeszcze trochę czasu na naukę.
Przedstawiamy Wam harmonogram egzaminów maturalnych, czyli dokładne daty i godziny egzaminów z poszczególnych przedmiotów na różnym poziomie.
Dotyczy on wszystkich absolwentów liceów i techników, w których jeszcze do roku szkolnego 2015/2016 wszystkie przedmioty można było zdawać na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Część pisemna

 

DATA

DZIEŃ

GODZINA 9:00

GODZINA 14:00

4 maja 2018 r.

piątek

język polski – pp

język polski – pr

5 i 6 maja – sobota, niedziela

7 maja 2018 r. poniedziałek matematyka – pp Język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr

8 maja 2018 r.

wtorek

język angielski – pp

język angielski – pr
język angielski - dj

9 maja 2018 r.

środa

matematyka – pr

filozofia – pp
filozofia - pr

10 maja 2018 r.

czwartek

biologia – pp
biologia – pr

historia sztuki – pp
historia sztuki – pr

11 maja 2018 r.

piątek

wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr

informatyka – pp
informatyka - pr

12, 13 maja - sobota, niedziela

14 maja 2018 r.

poniedziałek

fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia /fizyka – pr

geografia – pp
geografia – pr

15 maja 2018 r.

wtorek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

16 maja 2018r.

środa

chemia – pp
chemia – pr

historia – pp
historia – pr

17 maja 2018r.

czwartek

język rosyjski – pp

język rosyjski - pr
język rosyjski - dj

18 maja 2018 r.

piątek

język francuski - pp

język francuski - pr
język francuski - dj

19, 20 maja – sobota, niedziela

21 maja 2018 r.

poniedziałek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr
język hiszpański - dj

22 maja 2018 r.

wtorek

język włoski - pp

język włoski - pr
język włoski - dj

23 maja 2018 r.

środa

języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr

języki mniejszości narodowych – pr
wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr

 

 

 

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

 

 

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**


pp – poziom podstawowy;
pr – poziom rozszerzony;
dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


Część ustna jest ustalana przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Także, jeżeli chcecie poznać plan Waszych egzaminów ustnych zorientujcie Cię, gdzie w waszej szkole możecie go znaleźć lub zapytajcie nauczycieli.

 

8. Kiedy matura poprawkowa

Gdyby jednak komuś z Was się podwinęła noga, nie musi się przejmować, że nie będziecie wiedzieć do kiedy zaplanować swoje wakacje.
Oto harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1

Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9.00

2

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) – 21–22 sierpnia 2018 r.

Matura poprawkowa jest dla tych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.
 

 

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018 r. 

 • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego to 11 września 2018 r.
 • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach to 11 września 2018 r. 
 • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach to 11 września 2018 r.

 

9. Odwołanie, czyli jeśli uznaliśmy, że zostaliśmy ocenieni niewłaściwie

Jeśli absolwent uzna, że dostał za mało punktów, a z jego wyliczeń wynika, że powinien mieć ich więcej, może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego. Odwołanie wnosi się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Należy to zrobić w terminie 7 dni od otrzymania wyników matury i wykazać, w którym zadaniu nie zgadza się liczba punktów przyznanych z wyliczeniem zdającego. Należy również uzasadnić, że rozwiązanie wspomnianego zadania jest merytorycznie poprawne i spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania oraz instrukcji dla zdającego w arkuszu egzaminacyjnym

 

10. O czym nie można zapomnieć?

 

O czym NIE MOŻNA zapomnieć tak przy egzaminie ustnym, jak i pisemnym, to dowód osobisty lub inny uznawany dokument tożsamości ze zdjęciem. Bez niego nie zostaniemy dopuszczeni do egzaminu, a nie możemy po prostu wyjść i wrócić później. Do matury trzeba będzie przystępować w drugim terminie – co może skutkować brakiem miejsc na najbardziej obleganych kierunkach – a w najgorszym wypadku dopiero rok później.

Nie są również tolerowane spóźnienia. Niepunktualność w tym wypadku może być naprawdę brzemienna w skutkach.

Na egzaminie nie poradzicie sobie także bez czarnego długopisu lub pióra. Pamiętajcie, że tusz musi być czarny, bo tylko taki kolor odczytywany jest przez komputer z arkusza.

 

11. Czego nie można zabrać na egzamin

 

Kiedyś na egzamin maturalny można było wziąć maskotkę albo słonika przynoszącego szczęście. Teraz ilość rzeczy na biurku została drastycznie ograniczona. Nie można wnosić żadnych telefonów oraz korzystać z nich w sali. Można za to mieć niedużą butelkę wody, jednak powinna ona stać na podłodze przy nodze stolika. Oficjalnie: by nie zalać materiałów egzaminacyjnych. Nieoficjalnie… zresztą, wiecie sami.

Ponadto, zdający może korzystać tylko z tych pomocniczych przyborów szkolnych, które zostały wymienione w komunikacie dyrektora CKE

 

 

12. Dozwolone przybory

 

Przede wszystkim należy mieć przy sobie długopis lub pióro z czarnym tuszem. Na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien posiadać linijkę. Rysunki wykonywane są długopisem.

Pozostałe przybory związane są z konkretnymi przedmiotami szkolnymi, a ich posiadanie jest obowiązkowe lub fakultatywne. Warto sprawdzić, co powinniśmy mieć przy sobie na egzaminie oraz czy przybory musimy przynieść sami czy są one zapewniane przez szkołę. Poniżej lista przyborów i konkretnych przedmiotów egzaminacyjnych.

 

 • Język polski: Słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny
 • Matematyka: Linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne
 • Geografia: Linijka, kalkulator prosty, lupa
 • Wiedza o społeczeństwie: Kalkulator prosty
 • Historia: Lupa
 • Historia sztuki: Lupa
 • Historia muzyki: odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami, lupa
 • Biologia: Linijka, kalkulator prosty oraz wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
 • Chemia: Linijka, kalkulator prosty oraz wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
 • Fizyka: Linijka, kalkulator prosty oraz wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
 • Informatyka: Kalkulator prosty
 • Język białoruski: Słownik językowy jedno- lub dwujęzyczny
 • Język litewski: Słownik językowy jedno- lub dwujęzyczny
 • Język ukraiński: Słownik językowy jedno- lub dwujęzyczny
 • Język kaszubski: Słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego
 • Język łemkowki: Słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko-łemkowski i łemkowsko-polski
 • Język łaciński i kultura antyczna: Słownik łacińsko-polski, atlas historyczny

 

Kalkulator prosty jest to kalkulator który umożliwia wykonywanie wyłącznie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procentów i pierwiastków.

 

13. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Osoby niewidome i słabowidzące mogą korzystać z oprogramowania specjalistycznego, dostosowanego do przeprowadzania egzaminu. Obowiązkowo zapewnia je szkoła.

Osoby słabowidzące mogą też mieć przybory optyczne, z których korzystają na co dzień.

 

14. Udogodnienia dla osób chorych

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

15. Udogodnienia dla cudzoziemców

Uczniowie z zagranicy mogą korzystać ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej

 

16. Egzamin z informatyki

Egzamin z informatyki zdaje się na różnych systemach operacyjnych, z dostosowanymi pakietami programów użytkowych oraz językiem programowania.

W przypadku  Windowsa z systemem plików NTFS są to:Microsoft Office 2003 lub nowszy (w tym: Word, Excel, Access) – OpenOffice/Apache OpenOffice w wersji 4.1 lub nowszej albo LibreOffice w wersji 5.3 lub nowszej (w tym: Write, Calc, Base) i MySQL 5.7 lub nowszy , Pascal – Free Pascal (FPC 3.0 lub nowszy) C/C++ – Microsoft Visual Studio C++ – Orwell Dev-C++ 5.11 lub nowszy – Code Blocks 16.01 lub nowszy Java – Java SE 8 (Java Development Kit + Java Runtime Environment) lub nowszy + edytor Eclipse 4.4 lub nowszy.

 

W przypadku Linuxa ze środowiskiem graficznym są to:OpenOffice/Apache OpenOffice w wersji 4.1 lub nowszej albo LibreOffice w wersji5.3 lub nowszej (w tym: Write, Calc, Base) i MySQL 5.7 lub nowszy, Pascal – Free Pascal (FPC 3.0 lub nowszy) C/C++ – GCC/G++4.5 lub nowszy – Code Blocks 16.01 lub nowszy Java – Java SE 8 (Java Development Kit + Java Runtime Environment) lub nowszy + edytor Eclipse 4.4 lub nowszy.

opracowała Anna Ruta

 


 

 

Część ustna

Komentarze (5)

S. odpowiedz

Czy uczniowie szkol zaocznych czy eksternistycznych zdaj? mature w innym terminie?

Miro odpowiedz

Jak się nie zda matury z angielskiego z części pisemnej i ustnej to będę mógł to poprawić w sierpniu ?

Klaun odpowiedz

Arbitraż jest na końcu. Najpierw, jeśli się nie zgadzamy z wynikiem, składamy wniosek o wgląd w pracę do OKE. Podczas wglądu może być okazja wyjaśnić wątpliwości z ekspertem. A jeśli to nie pomoże, to wtedy wniosek do OKE o weryfikację wyniku. Jeśli on jest negatywny, to dopiero Arbitraż, składając wniosek w OKE.

Kasia odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Nie rozumiem dlaczego przedmioty dodatkowe moga byc zdawane tylko na poziomie rozszerzonym a w tabeli z datami pisze np biologia pp (poziom podstawowy) ?

anna W odpowiedzi do: Kasia odpowiedz

jeden przedmiot dodatkowy musisz zdawać na poziomie rozszerzonym. Jeśli chcesz możesz podejść jeszcze do 5 egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym