Fizyka budowli

Fizyka budowli

Fizyka budowli

18.06.2021

Fizyka budowli

Chciałbyś pracować w sektorze, który nieustannie się rozwija? Zwracasz uwagę na to, jak wykonane są nie tylko budynki, lecz także drogi i mosty? Jeśli odpowiadasz na to pytanie twierdząco, wybierz studia na kierunku budownictwo! W siatce odnajdziesz wiele różnorodnych przedmiotów, które pomogą wyspecjalizować twoją wiedzę!

Fizyka budowli to jeden z najważniejszych przedmiotów, który znalazł się w siatce programowej kierunku budownictwo. Zajęcia stanowią przegląd podstawowych zagadnień współczesnej fizyki budowli w zakresie niezbędnym do projektowania architektonicznego. Ćwiczenia audytoryjne uzupełniają treść wykładów i polegają na rozwiązywaniu praktycznych problemów ochrony cieplnej budynków i kształtowania mikroklimatu pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Każdy student między innymi rozumie podstawowe zagadnienia współczesnej fizyki budowli w za-kresie niezbędnym do projektowania architektonicznego oraz a szczegółową wiedzę związaną z zagadnieniami dotyczącymi projektowania budynków spełniających współczesne wymagania do-tyczące ochrony cieplnej oraz właściwego mikroklimatu pomieszczeń.

idź do kierunku BUDOWNICTWO STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)