Gramatyka opisowa języka angielskiego

Gramatyka opisowa języka angielskiego

Gramatyka opisowa języka angielskiego

18.06.2021

Gramatyka opisowa języka angielskiego

Studia na kierunku filologia angielska zarezerwowane są dla prawdziwych pasjonatów kultury, historii i języka krajów anglosaskich. Jeśli jesteś jednym z nich, nauka na tym kierunku przyniesie ci ogrom satysfakcji. Sprawdź, jakie przedmioty będą na ciebie czekały w siatce programowej – nic nie będzie dla ciebie zaskoczeniem!

Gramatyka opisowa języka angielskiego to przedmiot, który poświęcony jest przede wszystkim szczegółowemu opisowi wymowy angielskich głosek i ich porównaniu z głoskami języka polskiego. Studenci poznają istniejące rodzaje transkrypcji fonetycznej oraz podstawy fonemiki. Następnie studenci zapoznawani są z morfologicznym opisem języka. Kolejny semestr poświęcony jest składni.

Studenci uczą się rozpoznawać składniki zdań i określać ich funkcje, a także przedstawiać strukturę zdań w postaci znaczników frazowych. Ponadto zapoznają się z rodzajami zdań złożonych w języku angielskim. Następnie poznają problematykę związaną ze znaczeniem w języku, zaznajamiając się z semantyką i innymi dyscyplinami badającymi znaczenie, z możliwymi sposobami rozumienia pojęcia znaczenia, sensem i odniesieniem oraz relacjami sensu, rolą kontekstu językowego i pozajęzykowego.

idź do kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA KRAKÓW

Komentarze (0)