Filologia angielska - Kraków

Filologia angielska - Kraków

Filologia angielska - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

filologia angielska

Odkryj kierunek filologia angielska w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Filologia angielska studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek

Kierunki filologiczne od lat cieszą się niegasnącą popularnością – rozwijają pasję do literatury i języka, poszerzają horyzonty kulturowe, mogą być wykorzystywane niemalże w każdej aktywności zawodowej. Dziś ktoś, kto nie włada biegle żadnym językiem obcym, jest niemalże niezauważalny. Najbardziej popularny język, którego uczą się prawie wszyscy, to oczywiście język angielski. Z kolei studia na kierunku filologia angielska oferują znacznie więcej niż tylko doskonalenie komunikacji, ponieważ można o nich powiedzieć, że mają charakter nie tylko lingwistyczny i literaturoznawczy, lecz interdyscyplinarny.

To dogłębne poznanie kultury, literatury, języka, filozofii, historii i sztuki całego kręgu anglosaskiego. Studia w Krakowie na tym kierunku to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które chciałyby dogłębnie poznać wszystko te wcześniej wymienione elementy. Jeżeli zatem nauka języków obcych nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu, uwielbiasz literaturę i gorące dyskusje o kwestiach związanych z filozofią i sztuką, to studia na kierunku filologia angielska będą dla ciebie stworzone.

 

Program studiów i gdzie studiować

Filologia angielska znajduje się w ofercie wielu krakowskich ośrodków akademickich – zatem możesz swobodnie wybierać spośród wszystkich tych propozycji, które wydadzą ci się najbardziej interesujące. Uczelnie w Krakowie, na których możesz studiować anglistykę, to oczywiście Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Ignatianum, czy Społeczna Akademia Nauk. Jak widzisz – możliwości jest dużo.

Zastanów się, która oferta przemawia do ciebie najbardziej, ponieważ poszczególne programy mogą się od siebie różnić. Jednak naczelną ideą każdego z nich jest wykształcenie najwyżej klasy profesjonalistów, którzy oprócz doskonałego władania językiem angielskim, mają także rozbudowaną wiedzę o ogólnie rozumianym kręgu anglosaskim. Zatem na studentów czeka rozbudowana propozycja zajęć z zakresu nauki języka, literatury, kultury i historii.

 

Praca po studiach

Abiturienci krakowskich uczelni nie powinni martwić się o znalezienie stabilnego i interesującego zatrudnienia w sektorze, który najbardziej ich interesuje. Biegłe władanie językiem obcym otwiera bowiem wiele możliwości rozwoju. Filolodzy znajdą oczywiście zatrudnienie w różnego rodzaju wydawnictwach – mogą tam pracować na stanowisku tłumaczy, redaktorów, korektorów. Angliści odnajdą się także we wszelkiego rodzaju agencjach reklamowych i biurach marketingowych.

Mogą także zająć się działalnością, która ściśle związana jest z edukacją, bowiem dziś każdy chce doskonalić swoje umiejętności językowe. Oznacza to, że absolwenci krakowskich uczelni mogą pełnić funkcję nauczycieli języka angielskiego, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wszystkie te przykłady stanowią jedynie niewielki wycinek możliwości zawodowego rozwoju, ponieważ każda osoba, która biegle włada językiem obcym, staje się wyjątkowo atrakcyjna na rynku pracy.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie w szczególności Filologia angielska są  bardzo chętnie wybierane przez studentów. Uczelnie w Krakowie dodatkowo stanowią dla wielu kandydatów bardzo atrakcyjny ośrodek akademicki. Aby znaleźć się na liście osób przyjętych na studia, musisz bardzo dobrze poradzić sobie z egzaminem dojrzałości. W przypadku filologii angielskiej przedmioty, które powinny znaleźć się w kręgu twoich zainteresowań, to: język angielski oraz inny dowolny język obcy lub język polski. Warto, abyś już dziś zaczął rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne, ponieważ to one jako jedyne otworzą ci drogę do nauki na wymarzonym kierunku.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI FILOLOGICZNE W KRAKOWIE

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku filologia angielska możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studia dzienne na państwowej uczelni nie wiążą się na ogół z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne i mają charakter regularnych spotkań w ciągu trwania tygodnia. Z kolei studia zaoczne, czyli niestacjonarne, są idealną propozycją dla wszystkich tych osób, które równolegle chciałby rozwijać swoją karierę zawodową, ponieważ wtedy studenci uczestniczą w zjazdach naukowych, które odbywają się w weekendy. Należy tylko pamiętać, że wtedy znaczną część materiału trzeba opanowywać we własnym zakresie, a studia te są płatne.

 

Program studiów i przedmioty

Programy kształcenia krakowskich uczelni mają bardzo rozbudowany charakter i ich naczelną ideą jest wykształcenie profesjonalistów, którzy oprócz biegłego władania językiem angielskim, będą także specjalistami z zakresu kultury i historii anglosaskiej. W praktyce oznacza to tyle, że program studiów filologii angielskiej cechuje interdyscyplinarność. Przedmioty, z którymi na co dzień będą stykać się studenci, obejmują:

 • praktyczną naukę języka;
 • zagadnienia językoznawcze (teorie, gramatykę historyczną, synchroniczną itd.);
 • zagadnienia literaturoznawcze;
 • historię literatury angielskiej i amerykańskiej;
 • kulturę krajów anglosaskich;
 • historię Wielkiej Brytanii i USA i wiele, wiele innych.

To zagadnienia, które stanowią obligatoryjną podstawę nauczania i muszą się z nimi zapoznać wszyscy studenci. W trakcie trwania nauki wybierają oni także specjalizacje, odpowiadające im zainteresowaniom naukowym. Ich celem jest kształcenie kierunkowe, które pozwoli na zdobycie specjalistycznego i wąskiego wykształcenia, opartego na wszechstronnych podstawach. Studenci będą mogli wybierać spośród specjalizacji takich jak:

 • translatoryka;
 • język angielski w biznesie i mediach;
 • filologia angielska z językiem niemieckim;
 • specjalizacja pedagogiczna.

Jak widzisz – możliwości rozwoju na anglistyce w Krakowie jest naprawdę bardzo dużo. Wiedza przyszłych abiturientów ma wyjątkowo rozległy charakter i obejmuje także zagadnienia, wykraczające poza język i literaturę kręgu anglosaskiego. Umiejętności anglistów opierają się przede wszystkim na praktycznym zastosowaniu języka w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

FILOLOGIA ANGIELSKA KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

filologia angielska studia Kraków


Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Filologia angielska to jeden z tych kierunków, które można zaliczyć do popularnego grona kierunków dwustopniowych. Oznacza to w praktyce, że studenci swoją przygodę z anglistyką zaczynają od studiów pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. To czas, kiedy wszyscy poznają podstawowe i niezbędne zagadnienia kierunkowe. Finalizacją tego etapu nauki jest obrona egzaminu licencjackiego. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to abiturienci tego stopnia mogą rozpocząć pierwsze aktywności zawodowe.

Z kolei studia drugiego stopnia trwają dwa lata i ich podstawową ideą jest rozszerzenie wiedzy, pozyskanej podczas studiów licencjackich. Osoby kształcące się na tym stopniu piszą pracę magisterską, a na koniec nauki odbywa się jej obrona. Zakończenie studiów magisterskich wiąże się z otrzymaniem szeregu uprawnień zawodowych.


Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Filologia angielska to jeden z tych kierunków studiów, które od wielu lat cieszą się niegasnącą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Być może dzieje się tak dlatego, że kierunek ten ma wyjątkowo interdyscyplinarny charakter, a to oznacza, że będzie przydatny w każdej pracy. Jednak warto na początku podkreślić, że nie jest to kierunek, na którym odnajdzie się każda osoba. Zatem by uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś zastanów się:

 • Czy nauka języków obcych nie stanowi dla ciebie problemu?
 • Czy uwielbiasz zagadnienia związane z literaturą i sztuką?
 • Czy fascynuje cię kultura i historia kręgu anglosaskiego?
 • Czy jesteś osobą elastyczną, która swoje umiejętności potrafi wykorzystywać na wielu płaszczyznach?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to oznacza to, że studia w Krakowie na kierunku filologia angielska będą dla ciebie stworzone. Jednak aby je rozpocząć, to najpierw musisz pozytywnie przejść przez procedurę rekrutacyjną. Jedynie bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego sprawi, że dostaniesz się na wymarzone studia. W przypadku filologii angielskiej oczywiście obligatoryjnie musisz zdawać język angielski na poziomie rozszerzonym. Oprócz niego powinieneś wybrać jeszcze jeden język obcy nowożytni, język polski lub język łaciński wraz z kulturą antyczną.

Być może jesteś osobą, która lubi poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę. Jeżeli nie ograniczasz nauki do niezbędnego, to dobrą opcją dla ciebie może być udział w olimpiadzie przedmiotowej. Jest to wymagający konkurs, w którym na wygraną mają szansę tylko najlepsi. Natomiast bycie laureatem lub finalistą olimpiady sprawia, że miejsce na wymarzonym kierunku studiów jest niemalże zapewnione. W przypadku studiów na kierunku filologia angielska możesz wziąć pod uwagę:

 • Olimpiada Języka Angielskiego;
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego;
 • Olimpiada Języka Niemieckiego itd.

Nie zapomnij także o ostatnim etapie rekrutacji, czyli o terminowym składaniu dokumentów! W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć teczkę, w której znajdą się skany twojego dowodu osobistego, zdjęcia do przyszłej legitymacji oraz świadectwo maturalne.

 

zasady rekrutacji na studia

 

filologia angielska Kraków studia


Jaka praca po studiach na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Każda osoba, która kończy studia filologiczne w Krakowie, zastanawia się, czy czeka ją dobre i przyszłościowe zatrudnienie. Wszyscy ci, którzy kończą studia w Krakowie, nie powinni obawiać się o przyszłą pracę. Filologia angielska to jeden z tych kierunków, dających wiele możliwości rozwoju. Abiturienci krakowskich uczelni mogą podjąć pracę na wielu specjalistycznych stanowiskach, związanych właśnie z biegłym użyciem języka angielskiego. Mogą być to zatem różnego rodzaju wydawnictwa i redakcje prasowe. Angliści mogą pracować tam na stanowiskach redaktorów i korektorów. Najbardziej wartościowy może być dla nich także zawód tłumacza. Jednak trzeba pamiętać, że nie jest to praca odpowiednia dla wszystkich. Dobry tłumacz nie tylko biegle włada językiem obcym, ale i rodzimym. Jest on także niezwykle wrażliwy na tkankę języka, cechuje go duża wrażliwość i artyzm. Jedno jest pewne – praca tłumacza z powołania może przynieść wiele satysfakcji.

Oprócz tego, osoby, które kończą anglistykę, mogą pracować w oświacie, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Dziś każdy chce rozwijać swoje umiejętności językowe, a może w tym pomóc jedynie bardzo kompetentna osoba. Dodatkowo studia filologiczne na kierunku filologia angielska mogą przydać się właściwie w każdej pracy, niezależnie od tego, jaki sektor gospodarczy jest dla ciebie tym wymarzonym.
 

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Studia na kierunku filologia angielska to idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które kochają literaturę i język oraz chcą rozwijać swoje pasje na bardzo wysokim poziomie.

Studentka Patrycja mówi:

Marzę o pracy tłumacza, ponieważ kocham literaturę angielską. Chciałabym rozwijać się w tym kierunku. A studia w Krakowie to idealne miejsce, by rozwijać swoje pasje i przemieniać je w wykształcenie, które łączy w sobie nie tylko pragmatyczny wybór.

KIERUNKI FILOLOGICZNE W KRAKOWIE

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)