Filologia angielska - Kraków

Filologia angielska - Kraków

Filologia angielska - Kraków
Dodaj do ulubionych

22.09.2023

Filologia angielska studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Filologia angielska w Krakowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie), 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) oraz 5 letnie studia (jednolite magisterskie), których program oferuje 9 różnych specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na filologii angielskiej w Krakowie w 2023 r. zaczynają się od 5600 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku filologia angielska w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia angielska oferują połączenie nauki języka angielskiego z historią, literaturą i kulturą Anglii. Studenci tego kierunku poza zaawansowaną wiedzą z zakresu gramatyki, uczą się w zakresie nauczania języka obcego oraz analizy, interpretacji i przekładu tekstów. Absolwenci filologii angielskiej posiadają umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1, które pozwalają na swobodne posługiwanie się angielskim w sprawach prywatnych i zawodowych.

Ukończenie studiów na kierunku filologia angielska daje uniwersalne umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie różnych ścieżek kariery. Absolwenci anglistyki z mogą ubiegać się o pracę jako tłumacz, lektor czy nauczyciel. Zaawansowane umiejętności językowe doceniane są także w branży marketingowej czy reklamowej.

 

Uczelnie

W Krakowie filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Akademii Ignatianum w Krakowie oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.
 
Specjalności
Współczesne studia z filologii angielskiej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena wynosi około 5600 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku filologia angielska w Krakowie >

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Filologia angielska stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 3 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna.

Kierunki studiów w Krakowie w szczególności Filologia angielska są  bardzo chętnie wybierane przez studentów. Uczelnie w Krakowie dodatkowo stanowią dla wielu kandydatów bardzo atrakcyjny ośrodek akademicki. Aby znaleźć się na liście osób przyjętych na studia, musisz bardzo dobrze poradzić sobie z egzaminem dojrzałości.

W przypadku filologii angielskiej przedmioty, które powinny znaleźć się w kręgu twoich zainteresowań, to: język angielski oraz inny dowolny język obcy lub język polski. Warto, abyś już dziś zaczął rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne, ponieważ to one jako jedyne otworzą ci drogę do nauki na wymarzonym kierunku.

 

Filologia angielska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów: język angielski oraz inny język obcy. dowiedz się więcej i

 

Rekrutacja na filologię angielską w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować filologię angielską w Krakowie

Filologię angielską studiować można w trzech krakowskich uczelniach publicznych – Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (stacjonarnie i niestacjonarnie) oraz Akademii Ignatianum w Krakowie.

Filologię angielską w oferuje także jedna krakowska prywatne uczelnia – Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie (studia niestacjonarne).

Gdzie studiować filologię angielską bezpłatnie w Krakowie

Bezpłatne studia na kierunku filologia angielska podjąć można podjąć na trzech uczelniach publicznych w Krakowie – tylko w trybie stacjonarnym. Taką naukę oferują: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gdzie studiować filologię angielską niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarne studia na kierunku filologia angielska w Krakowie można podjąć w trzech uczelniach publicznych (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) oraz jednej uczelni niepublicznej (Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie).

Studenci studiów niestacjonarnych powinni pamiętać o tym, że taka nauka jest płatna we wszystkich szkołach wyższych w Krakowie.

Dowiedz się więcej filologia angielska w Krakowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na filologii angielskiej w Krakowie

Studia niestacjonarne na kierunku filologia angielska w Krakowie są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 5600zł. ceny - filologia angielska Kraków >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestacjonarne studia we wszystkich szkołach wyższych w Krakowie są płatne. Kandydaci, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki, powinni rozważyć aplikowanie na studia stacjonarne w publicznej uczelni.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku
W trakcie studiów na kierunku filologia angielska studenci zdobędą wszechstronną wiedzę humanistyczną. Nauczą się języka angielskiego oraz jego wykorzystania w wybranych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto poznają zasady tworzenia tekstów i wystąpień w języku angielskim oraz analizy literatury brytyjskiej i amerykańskiej. Rozwiną także zdolności z zakresu tłumaczenia ustnego i pisemnego z języka angielskiego na polski oraz odwrotnie.
Filologia angielska należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 13,9 tys. kandydatów (o 836 więcej niż rok wcześniej).
Wśród krakowskich uczelni publicznych filologia angielska znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (ponad 1,1 tys. zgłoszeń) oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (7 osób na miejsce).


Praca po studiach
Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w firmach i korporacjach międzynarodowych. Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, wydawnictwach, mediach, szkołach językowych oraz w branży turystycznej.

Absolwenci krakowskich uczelni nie powinni martwić się o znalezienie stabilnego i interesującego zatrudnienia w sektorze, który najbardziej ich interesuje. Biegłe władanie językiem obcym otwiera bowiem wiele możliwości rozwoju. Filolodzy znajdą oczywiście zatrudnienie w różnego rodzaju wydawnictwach – mogą tam pracować na stanowisku tłumaczy, redaktorów, korektorów. Angliści odnajdą się także we wszelkiego rodzaju agencjach reklamowych i biurach marketingowych.

Mogą także zająć się działalnością, która ściśle związana jest z edukacją, bowiem dziś każdy chce doskonalić swoje umiejętności językowe. Oznacza to, że absolwenci krakowskich uczelni mogą pełnić funkcję nauczycieli języka angielskiego, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wszystkie te przykłady stanowią jedynie niewielki wycinek możliwości zawodowego rozwoju, ponieważ każda osoba, która biegle włada językiem obcym, staje się wyjątkowo atrakcyjna na rynku pracy.

 

Program studiów i przedmioty

Programy kształcenia krakowskich uczelni mają bardzo rozbudowany charakter i ich naczelną ideą jest wykształcenie profesjonalistów, którzy oprócz biegłego władania językiem angielskim, będą także specjalistami z zakresu kultury i historii anglosaskiej. W praktyce oznacza to tyle, że program studiów filologii angielskiej cechuje interdyscyplinarność.

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

To zagadnienia, które stanowią obligatoryjną podstawę nauczania i muszą się z nimi zapoznać wszyscy studenci. W trakcie trwania nauki wybierają oni także specjalizacje, odpowiadające im zainteresowaniom naukowym. Ich celem jest kształcenie kierunkowe, które pozwoli na zdobycie specjalistycznego i wąskiego wykształcenia, opartego na wszechstronnych podstawach. Studenci będą mogli wybierać spośród specjalizacji takich jak:

 • translatoryka;
 • język angielski w biznesie i mediach;
 • filologia angielska z językiem niemieckim;
 • specjalizacja pedagogiczna.

Jak widzisz – możliwości rozwoju na anglistyce w Krakowie jest naprawdę bardzo dużo. Wiedza przyszłych absolwentów ma wyjątkowo rozległy charakter i obejmuje także zagadnienia, wykraczające poza język i literaturę kręgu anglosaskiego. Umiejętności anglistów opierają się przede wszystkim na praktycznym zastosowaniu języka w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

 

Ogólne cele kształcenia

Filologia angielska to kierunek studiów humanistycznych, którego celem jest poznanie języka angielskiego w aspekcie historycznym, kulturowym, literackim i lingwistycznym. Studenci filologii angielskiej zdobywają wiedzę na temat m.in. historii i kultury krajów anglojęzycznych, a także odkrywają tajniki języka angielskiego, w tym jego struktury, gramatyki, składni oraz różnych dialektów i odmian językowych.

Studenci tego kierunku studiów uczą się np. analizować i interpretować teksty literackie oraz, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia, szkolą się w zakresie m.in. nauczania języka obcego, tłumaczenia tekstów pisanych i mówionych czy prowadzenia komunikacji w środowisku wielokulturowym.

Kierunek ten daje wiele możliwości rozwoju, takich jak praca np. na stanowisku nauczyciela języka angielskiego, tłumacza, redaktora lub dziennikarza. Kompetencje absolwentów filologii angielskiej cenione są m.in. w środowisku kulturalnym, edukacyjnym, biznesowym, medialnym czy związanym z dyplomacją lub turystyką. Osoby, które ukończyły filologię angielską, mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą – zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

 

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 100 miejsc, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ceny wynosi około 5600 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek filologia angielska - uczelnie w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Kandydaci na poszczególne kierunki studiów przyjmowani są w ramach limitu miejsc. Podczas rekrutacji tworzona jest lista rankingowa, będąca wynikiem postępowania kwalifikacyjnego. Uczelnie przyjmują kandydatów, którzy otrzymali wystarczającą liczbę punktów.

Limity miejsc na kierunku filologia angielska w Krakowie:

 • Akademia Ignatianum w Krakowie: 100
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 100
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: 120

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne są bezpłatne we wszystkich uczelniach publicznych. Za naukę w trybie niestacjonarnym w publicznych szkołach wyższych lub za studia w większości prywatnych uczelni należy jednak zapłacić.

Filologia angielska studia Kraków - ceny 2023

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – 5600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji uczelnie publikują w indywidualnie ustalonym przez siebie terminie. Decyzję szkoły na temat przyjęcia lub odrzucenia aplikacji na wybrane kierunki studiów kandydaci mogą poznać, gdy zalogują się do swojego prywatnego profilu w systemie IRK lub ERK. Informacje o wynikach rekrutacji dotyczą także liczby zdobytych przez kandydata punktów oraz zajmowanego przez niego miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać zazwyczaj osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Czasem szkoły wyższe dopuszczają także możliwość wysłania kompletnego zestawu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Preferowana forma doręczenia dokumentów rekrutacyjnych może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji danej szkoły.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne przeważnie dostarczać można zaraz po opublikowaniu wyników rekrutacji – najczęściej kandydaci mają na to kilka dni. Warto przygotować wcześniej wszystkie wymagane dokumenty, by zdążyć z dopełnieniem formalności w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Spóźnienie lub złożenie niekompletnego zestawu może zakończyć się skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia kandydatów.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Filologii angielskiej?

Nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że umiejętności językowe są nie tylko przydatne, ale coraz częściej wymagane i stanowią poważny atut w poszukiwaniu pracy. Istnieją również takie profesje, które opierają się na językowych zdolnościach i tylko studia są w stanie do nich przygotować. Absolwenci studiów na kierunku Filologia angielska posiadają wysoko rozwinięte umiejętności językowe, ale oprócz tego wyróżniają się dogłębną wiedzą między innymi z zakresu historii, literatury, życia kulturalnego i społecznego krajów, w których język angielski jest językiem dominującym. Absolwenci tego kierunku pracują między innymi jako nauczyciele, lektorzy, tłumacze, edytorzy, jak również znajdują zatrudnienie w sektorze turystycznym, biznesie, czy dyplomacji. A jak przedstawiają się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Filologii angielskiej w 2023 roku:

 • tłumacz – 5500 złotych
 • nauczyciel języka angielskiego – 4000 złotych
 • edytor – 4600 złotych
 • lektor – 5000 złotych

 

Czy warto iść na Filologię angielską?

Każdy wie, że językiem angielskim posługuje się niemal cały świat i wykorzystywany jest nie tylko w świecie nauki i biznesu, ale również stanowi międzykulturowy łącznik. Należy pamiętać jednak o tym, że studia na kierunku Filologia angielska nastawione są nie tylko na praktyczną naukę języka. Oferują również zaznajomienie się z kulturą angielską i amerykańską, literaturą, historią, czy życiem społecznym. Proponują również kształcenie przygotowujące do wykonywania jasno określonych obowiązków zawodowych, co wyraźnie pokazuje, iż studia posiadają praktyczny charakter.

 

Gdzie warto studiować Filologię angielską?

Kandydaci na studia w Krakowie, którzy pragną zdobywać wiedzę językową mogą wybrać uczelnię dla siebie spośród kilku propozycji.

Filologia angielska studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Akademia Ignatianum

W zestawieniu uczelni, które w swoich katalogach dydaktycznych oferują Filologię angielską znajduje się także uczelnia niepubliczna.

Filologia angielska studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Krakowie:

 • Wyższa Szkoła Europejska

 

Program studiów i przedmioty

Filologia angielska jest kierunkiem, który odpowiada na potrzeby studentów zainteresowanych literaturą, kulturą, historią i życiem społecznym angielskiego obszaru językowego. W toku kształcenia realizują oni między innymi takie przedmioty jak:

 • literatura angielska
 • cywilizacja Wysp Brytyjskich
 • gramatyka opisowa języka angielskiego
 • wiedza o przyswajaniu i nauce języka
 • gramatyka kontrastywna angielsko- polska

 

Uczelnie w Krakowie - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ignatianum w Krakowie stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filologiczny UJ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Filologii Angielskiej) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Krakowie?

Studia na kierunku filologia angielska to idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które kochają literaturę i język oraz chcą rozwijać swoje pasje na bardzo wysokim poziomie.

Studentka Patrycja mówi:

Marzę o pracy tłumacza, ponieważ kocham literaturę angielską. Chciałabym rozwijać się w tym kierunku. A studia w Krakowie to idealne miejsce, by rozwijać swoje pasje i przemieniać je w wykształcenie, które łączy w sobie nie tylko pragmatyczny wybór.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Kraków studia stacjonarne

Filologia angielska Kraków studia niestacjonarne

Kierunki filologiczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA

Komentarze (18)

boa odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

@Wiola jak czujesz się pewnie ze swoim angielskim a masz ochotę spróbować czegoś nowego to nie zastanawiaj się dłużej :) z tego co wiem jest taki kierunek :) @ ooo tak, wymiany studenckie, a może erasmus jest na uczelni?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: boa odpowiedz

Witaj, boa! Akademia Finansów i Biznesu Vistula ma w swojej ofercie kierunek ''Filologia hiszpańska''. To studia dla tych, którzy chcą opanować język hiszpański w stopniu biegłym i nauczyć się również drugiego wybranego języka na poziomie co najmniej B1. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: boa odpowiedz

Witaj, boa! Jako student naszej uczelni możesz starać się o wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+. Nawet jako absolwent naszej uczelni możesz wyjechać na ciekawe zagraniczne praktyki. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Katarzyna odpowiedz pokaż odpowiedzi (5)

Czy certyfikacja FCE na najwyższym poziomie wystarczy, aby dostać się na ten kierunek studiów? Jakie są formalne wymogi?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Katarzyna odpowiedz

Witaj, Katarzyna! Aby dostać się na kierunek ''filologia angielska'' certyfikat FCE już na poziomie B1 jest wystarczający. Czy jesteś zainteresowana studiowaniem na naszej uczelni? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Katarzyna W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Owszem. Chciałbym w przyszłości zostać tłumaczem przysięgłym m.in. języka angielskiego. W jakiej formie przewidywane są studia na tym kierunku? Czy zajęcia będą online ze względu na covid?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Katarzyna odpowiedz

Witaj, Katarzyna! Niestety nie jestem na ten moment w stanie odpowiedzieć na Twoje pytanie. Wszystko zależy od ogólnej sytuacji panującej w kraju. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Katarzyna W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A dni otwarte jakieś są przewidziane? Jeżeli tak to kiedy i w jakiej formie?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Katarzyna odpowiedz

Witaj, Katarzyna! Dni otwarte zakończyły się w dniu 4 lipca bieżącego roku i odbywały się w formie online - prowadzone były webinary dla różnych kierunków. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (8)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl/

Wiola W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Ogólnie poziom angielskiego mam bardzo dobry i teraz jestem w kropce. Iść kształcić się dalej w tym kierunku, a może zacząć jakiś nowy język, w sumie ciągnie mnie trochę do hiszpańskiego jest coś w tym temacie na uczelni ??

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Wiola odpowiedz

Witaj, Wiola! Jeśli, tak jak mówisz, ciągnie Cię do języka hiszpańskiego, to nie widzę przeszkód by zacząć kształcić się w tym kierunku. Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula mamy specjalny kierunek ''Filologia hiszpańska''. Czy jesteś zainteresowana rozpoczęciem nauki na naszej uczelni? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Kinga W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A jak aktualnie wygląda rekrutacja? Czy trzeba na jakimś etapie pojawić się osobiście na uczelni aby dopełnić formalności ? @DoradcaOnlineVistula apropo filologii hiszpańskiej, to zastanawiam się czy wymagany jest jakikolwiek egzamin albo certyfikat? Czy można tak od "0" aplikować?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Kinga odpowiedz

Witaj, Kinga! Możesz oczywiście aplikować online przez naszą stronę internetową. Dopiero po otrzymaniu informacji o warunkowym przyjęciu na studia należy osobiście dostarczyć dokumenty do Biura Rekrutacji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Kinga odpowiedz

Witaj, Kinga! Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego, musisz spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: Zaliczyć egzamin maturalny z języka obcego, posiadać certyfikat języka angielskiego na poziomie B1. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Wiola W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@Doradca no właśnie też mnie takie podejście przekonuję. A jeżeli mam egzamin maturalny napisany z języka angielskiego to bez problemu dostanę się na filologię hiszpańską ? Czy będą jakieś przeciwwskazania ? Czy na tym kierunku są jakieś ciekawe staże/praktyki ? No i czy będą odybywały się jakies wymiany studenckie ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Wiola odpowiedz

Witaj, Wiola! Egzamin maturalny z języka angielskiego bądź certyfikat potwierdzający umiejętności tego języka jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na kierunek ''Filologia hiszpańska''. Praktyki na tym kierunku są obowiązkowe. Jeśli chodzi o wymiany studenckie jest możliwość skorzystania z programu Erasmus+ :) Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Wiola W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Dziękuje bardzo za informację, na pewno będę próbować przy następnym naborze. Mam nadzieję, że się dostanę

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia