Administracja samorządowa

Administracja samorządowa

Administracja samorządowa

Studia w Warszawie

administracja samorządowa

Odkryj studia administracja samorządowa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Administracja samorządowa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja samorządowa jako ścieżka kształcenia oferuje studentom możliwość zdobycia cennej wiedzy w zakresie m.in.: sposobu działania administracji samorządowej; procedur powszechnych w działalności administracji samorządowej; konsekwencji reform w administracji na szczeblu samorządowym. Studenci tej ścieżki uczą się np.: zarządzania strategicznego; koordynowania jakości oraz wyników administracji czy zarządzania zasobami organów administracji państwowej.

Studia te pozwalają studentom w przyszłości podjąć pracę w jednostkach odpowiedzialnych za analizowanie i rozwiązywanie aktualnych problemów ustrojowych i kompetencyjnych. Interdyscyplinarny charakter tej ścieżki kształcenia pozwala studentom rozwinąć także uniwersalne zdolności, które niezbędne są m.in. do zarządzania gospodarką finansowaną przez jednostki samorządu terytorialnego czy sprawowania nadzoru oraz kontroli nad dowolną działalnością samorządu terytorialnego.

Absolwenci administracji samorządowej są przygotowani w szczególności do pełnienia funkcji np. eksperckich i menedżerskich w organach administracji publicznej – mogą oni jednak również rozwiązywać konflikty zawodowe w prywatnym sektorze administracyjnym. Przykładowe miejsca pracy to: urzędy administracji centralnej, kancelarie prawne, instytucje Unii Europejskiej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Administracja samorządowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

W programie administracji samorządowej znajdują się przedmioty poświęcone w szczególności naukom prawnym i gospodarczym. Studenci tej ścieżki kształcenia dowiadują się m.in.: w jaki sposób przebiegają procesy decentralizacji modelu europejskiego samorządu terytorialnego; jaką strukturę może mieć samorząd terytorialny; jakie funkcje mają instytucje mienia komunalnego.

W programie studiów na administracji samorządowej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Etyka zawodu urzędnika
 • Zadania samorządu terytorialnego
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Analiza orzecznictwa sądów w sprawach samorządowych
 • Stanowienie prawa miejskiego
 • Prawo budżetowej jednostek samorządu terytorialnego

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: poszczególnych aspektów prawa; sposobów organizacji i zarządzania w administracji publicznej; specyfiki finansów publicznych; podstaw demografii; technik mediacji i negocjacji w administracji samorządowej.

Absolwent administracji samorządowej może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • urzędach administracji centralnej, terenowej, samorządowej
 • organach podatkowych
 • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych
 • działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych
 • kancelariach prawnych
 • własnej działalności gospodarczej
 • instytucjach Unii Europejskiej

 

Na jakim kierunku

Administracja samorządowa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Studenci administracji uczą się m.in. gromadzenia dokumentacji i informacji. Absolwenci tego kierunku nadzorują wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych i umiejętnie sporządzają sprawozdania, protokoły posiedzeń i zebrań czy opracowania projektów aktów administracyjnych.

Uczelnie w Warszawie czasem tworzą program studiów we współpracy z pańśtwowymi instytucjami prawnizymi oraz doświadczonymi specjalistami. Studenci administracji poznają regulacje prawne oraz analizują i interpretują treści najważniejszych kodeksów prawnych. Administracja daje możliwość studentom zyskać kompetencje niezbędne do wykonywania zawodów urzędniczych lub menadżerskich. Absolwenci administracji mogą zawodowo pełnić funkcje w np.: strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach oraz instytucjach europejskich i międzynarodowych.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)