Zarządzanie międzynarodowe

Zarządzanie międzynarodowe

Zarządzanie międzynarodowe

 

Studia w Warszawie

Zarządzanie międzynarodowe

Odkryj studia zarządzanie międzynarodowe w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Zarządzanie międzynarodowe studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci zarządzania międzynarodowego poznają m.in.: specyfikę i konsekwencje postępującego zjawiska globalizacji; prawne aspekty działalności biznesowej na międzynarodowych rynkach gospodarczych; strategie marketingowe stosowane przez międzynarodowych przedsiębiorców; zasady zarządzania w środowisku wielokulturowym; zasady rachunkowości w przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym.

Studia na tej ścieżce kształcenia skierowane są do osób, które zainteresowane są np.: sposobami finansowania działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa; międzynarodową współpracą gospodarczą; marketingiem międzynarodowym; funkcjonowaniem współczesnego rynku kapitałowego; inwestycjami zagranicznymi przedsiębiorstw; logistyką międzynarodową; formami działania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych; zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Absolwenci zarządzania międzynarodowego to osoby, które cenione są nie tylko na polskim, ale i zagranicznym rynku pracy – szczególnie w sektorze związanym np. z komunikacją w biznesie, finansami i rachunkowością, marketingiem, controllingiem lub organizacją pracy przedsiębiorstwa. Uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów tej ścieżki kształcenia również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Zarządzanie międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci zarządzania międzynarodowego poznają m.in.: pojęcie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw i organizacji; specyfikę inwestycji zagranicznych; struktury sieciowe przedsiębiorstw międzynarodowych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: procesom globalizacji, narzędziom diagnostycznym rynku międzynarodowego, strategiom wejścia na rynki zagraniczne i zasady działania na takich rynkach.

Zarządzanie międzynarodowe umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności, które niezbędne są m.in. do: oceny potencjału przedsiębiorstwa międzynarodowego; budowanie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym; opracowywania koncepcji, procesów i struktur organizacji międzynarodowej; projektowania systemów zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem społecznym.

W programie studiów na zarządzaniu międzynarodowym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Rynek kapitałowy
 • Inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw i biznesplan
 • Sposoby i formy działania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
 • Prawne aspekty działalności biznesowej na rynkach międzynarodowych
 • Międzynarodowa współpraca gospodarcza
 • Internacjonalizacja biznesu
 • Marketing międzynarodowy
 • Rachunkowość i sprawozdawczość międzynarodowa
 • Finansowanie działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu międzynarodowego

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zróżnicowanych form funkcjonowania działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych; sposobów przeprowadzania transakcji handlowych; zasad tworzenia struktur sieciowych przedsiębiorstw.

Zarządzanie międzynarodowe przygotowuje absolwentów np. do samodzielnego projektowania systemów zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem społecznym, opracowywania dobrych biznesplanów dla przedsięwzięć i projektów międzynarodowych czy współpracowania z firmami doradczymi w kwestiach konsultingu strategicznego. Ponadto osoby te mogą prowadzić własną działalność gospodarczą na krajowym lub zagranicznym rynku.

Absolwent zarządzania międzynarodowego może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie międzynarodowe to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Zarządzanie skierowane jest do tych osób, które zainteresowane są m.in.: mechanizmami obecnymi w strukturach kierowania; edukacją; koordynowaniem działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy; menadżerstwem; kapitałem ludzkim. Studia z zarządzania przygotowują studentów gruntownie do np. koordynowania pracy zespołów odpowiedzialnych za realizację projektów czy organizowanie eventów.

Absolwenci zarządzania z powodzeniem mogą rozpocząć pracę w zawodach, które związane są m.in. z doradztwem, marketingiem, mediami, finansami czy administracją. Dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać zatrudnienia np. w dowolnym przedsiębiorstwie, korporacji, instytucji międzynarodowej, organizacji rządowej lub pozarządowej, agencji reklamowej czy biurze doradczym.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)