Konsulting prawny i gospodarczy - Wrocław

Konsulting prawny i gospodarczy - Wrocław

Konsulting prawny i gospodarczy - Wrocław

Studia we Wrocławiu

konsulting prawny i gospodarczy

Odkryj kierunek konsulting prawny i gospodarczy we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Konsulting prawny i gospodarczy studia Wrocław 2021 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku konsulting prawny i gospodarczy to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek konsulting prawny i gospodarczy?

Jeśli rozważasz studia na kierunku konsulting prawny i gospodarczy we Wrocławiu, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. 

Konsulting prawny i gospodarczy w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY WE WROCŁAWIU?

Konsulting prawny i gospodarczy to nowoczesna propozycja kształcenia, która łączy treści z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania, informatyki i finansów i rachunkowości.

Interdyscyplinarny kierunek umożliwi Ci zdobycie kompleksowo opracowanej wiedzy, która obejmuje problematykę prawną, administracyjną, cywilnoprawną, a także rozwinięcie umiejętności analitycznych i managerskich.

Jest to propozycja kształcenia idealna dla osób, które zawodowo chcą zajmować się doradztwem prawnym i gospodarczym, planują prowadzić biura i dokumentację organizacyjną, projektować i wdrażać procedury w organizacji, przygotowywać regulacje wewnętrzne.

Jest to kierunek uzupełniający, dlatego z pewnością umożliwi zdobycie kwalifikacji istotnych w podejmowanym zawodzie ekonomiczno-prawniczym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Konsulting prawny i gospodarczy możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia niestacjonarne

 

Konsulting prawny i gospodarczy we Wrocławiu możesz realizować w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa dwa lata (cztery semestry).

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Konsulting prawny i gospodarczy to kompleksowo opracowany kierunek studiów, który pozwoli Ci zdobyć wiedzę prawną, ekonomiczną, a nawet informatyczną.

Studenci mają okazję zgłębiać problematykę prawną, administracyjnoprawną i cywilnoprawną, a także ekonomiczną, która skupia się na zarządzaniu biznesem i finansami, rachunkowości, na zarządzaniu projektami doradczymi.

Nauczysz się stosować i interpretować prawo, a także rozwiniesz umiejętności analityczne i menedżerskie. Zdobędziesz także potrzebne kompetencje do prawidłowego prowadzenia biur organizacyjnych, wspierania kierownictwa organizacji w prowadzeniu podmiotu w konkretnych aspektach prawnych i gospodarczych, jak również będziesz w stanie prowadzić dokumentację organizacyjną, przygotowywać regulacje wewnętrzne, projektować i wdrażać procedury i regulacje w organizacji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Konsulting prawny i gospodarczy trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY WE WROCŁAWIU?

Absolwenci konsultingu prawnego i gospodarczego są przygotowani do działania w zakresie doradztwa prawnego i gospodarczego. Umiejętnie prowadzą biura organizacyjne, dokumentację organizacyjną, przygotowują regulacje wewnętrzną, projektową i wdrażają procedury i regulacje w organizacji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku konsulting prawny i gospodarczy:

  • organy administracji rządowej i samorządowej
  • instytucje publiczne
  • sektor prywatny
  • firmy doradcze
  • dział prawny
  • międzynarodowe firmy i korporacje

Możesz obejmować stanowiska analityczne, pracować w charakterze audytora wewnętrznego, doradcy urzędu, kierownika organizacyjnego, kierownika zarządu. Miejsce pracy uzależnione jest od zdobytych kwalifikacji.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek konsulting prawny i gospodarczy we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY - ważne informacje

konsulting prawny i gospodarczy studia

studia prawnicze i administracja we Wrocławiu

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Komentarze (0)