Studia podyplomowe Elbląg

Studia podyplomowe Elbląg

Studia podyplomowe w Elblągu

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W ELBLĄGU

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Administracja cyfrowa podyplomowe zjazdy
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
Dobra praktyka badań klinicznych dla badaczki i badacza podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu podyplomowe zjazdy
Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych podyplomowe zjazdy
Gerontologia - wspomaganie osób starszych podyplomowe zjazdy
Informatyk - administrator sieci komputerowych podyplomowe zjazdy
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej podyplomowe zjazdy
Kynoterapia podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu podyplomowe zjazdy
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Psychologia sportu podyplomowe zjazdy
Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ELBLąGU SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 13 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

komentarze (0)