Psychologia rodziny

Psychologia rodziny

Psychologia rodziny

Studia w Poznaniu

psychologia rodziny

Odkryj studia psychologia rodziny w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia rodziny studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia rodziny to studia, które umożliwią Ci nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania, terapii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Kompleksowo opracowany program zajęć pozwoli Ci zrozumieć dylematy dzieciństwa i dorastania, a także umożliwi patrzenie na te etapy przez pryzmat symptomów, etiologię trudności, opóźnień, zaburzeń rozwojowych i relacji rodzinnych.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: neuropsychologia kliniczna, problemy i zadania wychowawcze okresu dzieciństwa i dorastania, wspomaganie procesu uczenia się i nauczania w szkole, psychotraumatologia i psychopatologia, seksualność człowieka w cyklu życia, psychologia osób niepełnosprawnych, uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Miejsca zatrudnienia absolwentów studiów psychologicznych w tym zakresie to między innymi centra edukacyjno-rehabilitacyjne, rejonowe ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradnie zdrowia psychicznego, placówkach edukacyjnych, rehabilitacyjnych, leczniczych i resocjalizacyjnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia rodziny

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)