Psychologia sądowo-penitencjarna

Psychologia sądowo-penitencjarna

Psychologia sądowo-penitencjarna

Studia w Poznaniu

psychologia sądowo-penitencjarna

Odkryj studia psychologia sądowo-penitencjarna w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia sądowo-penitencjarna studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia sądowo-penitencjarna to studia, których tematyka odnosi się stricte do istnienia i funkcjonowania policji i wymiaru sprawiedliwości. Studenci mają okazję nauczyć się przeprowadzania ekspertyz i nabycia potrzebnych umiejętności do opiniowania w sprawach sądowych w postępowaniach karnych i cywilnych.

Studenci nabywają wszechstronne wykształcenie, które umożliwia poznanie przyczyn i uwarunkowań zachowań przestępczych. Dowiesz się, na czym polega diagnoza sądowa i penitencjarna. W siatce zajęć znajdują się takie przedmioty jak na przykład: psychologia sądowa – zagadnienia ogólne, psychologia penitencjarna – zagadnienia ogólne, patologie społeczne.

Absolwenci studiów psychologicznych w tym zakresie zatrudniani są między innymi w policji, sądach i więziennictwie, oddziałach psychiatrii sądowej, kuratorskiej służbie sądowej, zakładach karnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach i zakładach poprawczych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ośrodkach profilaktyki zachowań ryzykownych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia sądowo-penitencjarna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Psychologia sądowo-penitencjarna poświęcona jest zagadnieniom związanym m.in. z: funkcjonowaniem policji i wymiaru sprawiedliwości; opiniowaniem w postępowania karnych i cywilnych; organizacją życia codziennego człowieka w warunkach izolacji więziennej; rodzajami zachowań przestępczych. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie np.: diagnozowania sądowego i penitencjarnego; zapobiegania zachowaniom przestępczym; przeprowadzania profesjonalnych ekspertyz.

W programie psychologii sądowo-penitencjarnej znajdują się przedmioty, które pozwalają studentom zgłębić problemy dotyczące m.in.: psychotraumatologii i badań zjawisk patologii społecznej; skutecznych metod resocjalizacji; zastosowania prawa w opiniowaniu sądowym. Ponadto uczestnicy zajęć poznają np.: rodzaje czynników wpływających na zeznania świadków; sposób organizacji placówek resocjalizacyjnych oraz reżimu więziennego; problematykę izolacji więziennej; zasady profilowania nieznanych sprawców przestępstw.

W programie studiów na psychologii sądowo-penitencjarnej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Psychologia penitencjarna
 • Rozmowa kliniczna
 • Resocjalizacja i funkcjonowanie instytucji resocjalizacyjnych
 • Psychologia uczestników procesu sądowego
 • Psychologiczne metody badania sądowego
 • Opiniowanie. Ekspertyzy psychologiczno-sądowe
 • Elementy prawa dla psychologów
 • Alternatywne metody oddziaływań psychokorekcyjnych
 • Etyka w pracy biegłego psychologa

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad diagnozowania sądowego i penitencjarnego; psychologicznych metod badania sądowego; sposobów opiniowania sądowego dorosłych lub nieletnich sprawców czynów karalnych; rodzajów patologii społecznych i zaburzeń zachowań; narzedzi i metod psychoprofilaktyki społecznej.

Absolwenci psychologii sądowo-penitencjarnej mogą podjąć pracę np. w: policji, sądzie, więzieniu, kuratorskiej służbie sądowej, zakładzie karnym czy areszcie śledczym. Psychologowie po tej ścieżce kształcenia mogą również liczyć na zatrudnienie m.in. w: oddziale psychiatrii sądowej, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, schronisku lub zakładzie poprawczym, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, świetlicy socjoterapeutycznej czy ośrodku profilaktyki zachowań ryzykownych.

Absolwent psychologii sądowo-penitencjarnej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • szpitale psychiatryczne
 • zakłady karne i poprawcze
 • ośrodki psychoterapii
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • świetlice socjoteraeptuyczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia sądowo-penitencjarna to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Uczestnicy zajęć na kierunku psychologia zdobywają wiedzę na temat m.in. emocji i motywacji, osobowości, zaburzeń czy psychopatologii. Studenci poznają nowoczesne technologie, a także badają ich wpływ na rozwój i funkcjonowanie jednostki czy grupy. Absolwenci psychologii mają szeroką wiedzę psychologiczną połączoną z niektórymi naukami społecznymi , do których należą np.: socjologia, komunikacja społeczna, zarządzanie czy antropologia. Ponadto studenci tego kierunku poznaj również biomedyczne podstawy rozwoju człowieka.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)