Psychologia społeczna

Psychologia społeczna

Psychologia społeczna

Studia w Poznaniu

psychologia społeczna

Odkryj studia psychologia społeczna w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia społeczna studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia społeczna to interdyscyplinarnie opracowana propozycja kształcenia, która umożliwi Ci nabycie wiedzy i umiejętności odnoszących się do kształtowania relacji międzyludzkich, radzenie sobie ze stresem, prowadzenie mediacji.

W kompleksowo opracowanym programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak na przykład: psychotraumatologia w kontekście zaburzeń, strategia profilaktyki społecznej, typy oddziaływań w psychotraumatologii, psychotraumatologia stresu, diagnoza i ocena traumy psychicznej, przetwarzanie poznawcze, modele działań profilaktycznych. Nauczysz się badać i rozumieć powiązania i procesy zachodzące w zachowaniach jednostek i grup społecznych.

Wyspecjalizowani absolwenci zatrudniani są między innymi w szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach psychoterapii. Mogą pracować w hospicjach, ośrodkach interwencji kryzysowej, służbie więziennej, oddziałach psychosomatycznych w szpitalach i klinikach.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia społeczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Psychologia społeczna to ścieżka kształcenia, która pozwala studentom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych np. do: analizowania. Interpretowania i przewidywania zachowań jednostek i grupo społecznych; kształtowania relacji międzyludzkich; radzenia sobie ze stresem; prowadzenia mediacji; rozwiązywania konfliktów o różnorodnym podłożu; wywierania wpływu w rożnych sytuacjach społecznych; organizowania życia gospodarczego oraz społecznego.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: zastosowaniu psychotraumatologii w kontekście zaburzeń; strategiom profilaktyki społecznej; różnym typom oddziaływań w psychotraumatologii; diagnozie i ocenie traumy psychicznej; przetwarzaniu poznawczemu; psychotraumatologii stresu; modelom działań profilaktycznych w zakresie społecznego zastosowania psychologii.

W programie studiów na psychologii społecznej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Psychologiczne aspekty kreowania wizerunku
 • Pozytywne funkcje negatywnych doświadczeń: stresu, kryzysu, traumy
 • Psychologia międzykulturowa
 • Psychologia wpływu społecznego
 • Społeczne, kulturowe i cywilizacyjne zagrożenia zdrowia psychicznego w cyklu życia
 • Elementy prawa dla psychologów
 • Psychologia polityczna
 • Stres, radzenie sobie ze stresem, zaburzenia spowodowane stresem
 • Psychologia zachowań prospołecznych
 • Psychologia agresji i przemocy

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: źródeł i przejawów patologii społecznych; metod radzenia sobie z problemami natury społecznej i emocjonalnej; technik stosowanych w komunikacji społecznej i szeroko pojętej profilaktyce społecznej.

Studia na psychologii społecznej przygotowują absolwentów do pracy np. w: szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach psychoterapii, hospicjach, ośrodkach interwencji kryzysowej, służbie więziennej, oddziałach psychosomatycznych w szpitalach i klinikach. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą aplikować na stanowisko np. koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętej profilaktyki społecznej.

Absolwent psychologii społecznej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • urzędy, ośrodki interwencji kryzysowej
 • ośrodki pomocy społecznej
 • media, instytucje kultury
 • placówki edukacyjne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia społeczna to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Studenci psychologii poszerzają swoją wiedzę z zakresu różnorodnych nauk społecznych, humanistycznych, a nawet ekonomicznych – w trakcie nauki zgłębią zagadnienia poświęcone m.in.: socjologii, zarządzaniu, etyce, filozofii czy prawu. Uczestnicy zajęć poznają także biomedyczne aspekty psychologicznego rozwoju człowieka.

Osoby, które ukończyły psychologię, wyróżniają się również znajomością m.in. wpływu mediów na decyzje podejmowane przez człowieka oraz zastosowane psychologii w rozwoju kultury. Absolwenci mogą pełnić role np. doradcze, analityczne, eksperckie, medialne, kierownicze czy związane z marketingiem, diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych czy profilaktyką i komunikacją społeczną/

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)