marketing internetowy

marketing internetowy

Marketing internetowy studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia marketing internetowy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

E-biznes stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku e-biznes

Program studiów i przedmioty

Studia na marketingu internetowym (e-Marketingu i e-Commerce) pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: wykorzystywania Internetu w szeroko pojętym marketingu; zasad rynku internetowego; realizacji projektów e-commerce; działalności firmy w środowisku wirtualnym; zastosowania social mediów w biznesie. Studenci poznają np. sposoby wirtualizacji marketingu, skuteczne strategie marketingu internetowego oraz metody zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: komunikacji społecznej; zasadom planowania sprzedaży i wdrażania systemów zarządzania sprzedażą; pozyskiwaniu i analizowaniu danych; metodom promocji firmy i produktów w mediach społecznościowych. Absolwenci marketingu internetowego (e-Marketing i e-Commerce) poznają m.in.: internetowe kanały marketingowe, charakterystykę mediów społecznościowych podstawy content marketingu, techniki budowania wizerunku marki i analizy rynku.

W programie studiów na ścieżce marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce) znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Strony internetowe jako narzędzie marketingu i e-commerce
 • Instrumenty konkurowania w przestrzeni wirtualnej
 • Public relations
 • E-komunikacja i social media
 • Planowanie marketingowe
 • Kreowanie marki

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zastosowania różnych kanałów internetowych w marketingu; instrumentów konkurowania w przestrzeni wirtualnej; podstaw public relations i e-komunikacji w social mediach.

Marketing internetowy )e-Marketing i e-Commerce) przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach np. menedżerskich, projektanckich lub doradczych w zakresie marketingu internetowego lub prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze online. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w portalach internetowych, agencjach reklamowych i marketingowych, instytucjach finansowych czy nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Absolwent marketingu internetowego (e-Marketing i e-Commerce) może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • agencje marketingowe
 • domy mediowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Marketing internetowy (e-Marketingi i e-Commerce) to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania uczą się m.in.: jak rozmawiać z pracownikami i jak oceniać ich stosunek do pracy. Absolwenci tego kierunku wdrażają i opracowują systemy kontroli jakościowej w firmie, a także planują, realizują i kontrolują zadania projektowe. Specjaliści tej dziedziny przygotowani są do prowadzeni działalności gospodarczej zarówno w wymiarze państwowym, jak i międzynarodowym.

Osoby, które ukończyły zarządzanie, mogą podjąć pracę na stanowisku np. kierowniczym, doradczym, analitycznym, organizacyjnym, eksperckim lub związanym z komunikacją w biznesie, kontrolą wewnętrzną, finansami i rachunkowością, logistyką czy marketingiem i reklamą. Kompetencje absolwentów tego kierunku studiów cenione są m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach, korporacjach, instytucjach międzynarodowych czy urzędach.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)