Outsourcing rozwiązań chmurowych

Outsourcing rozwiązań chmurowych

Outsourcing rozwiązań chmurowych

Studia w Poznaniu

outsourcing rozwiązań chmurowych

Odkryj studia outsourcing rozwiązań chmurowych w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Outsourcing rozwiązań chmurowych studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Outsourcing rozwiązań chmurowych to nowoczesna propozycja kształcenia, która stanowi rozwinięcie zagadnień z zakresu Big data & cloud computing. Studia tego typu to niejako odpowiedź na trend przenoszenia i utrzymywania systemów oraz świadczenia usług poprzez korzystanie z chmury publicznej: Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud.

W kompleksowo opracowanym programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak na przykład: administrowanie rozproszonymi bazami danych, zarządzanie usługami informatycznymi, administrowanie chmurą danych, serwerowe systemy operacyjne i ich administracja, bezpieczeństwo danych w systemach rozproszonych, sztuczna inteligencja w chmurze, network virtualisation.

Absolwenci studiów to tak zwani cloud builder. Są przygotowani do świadczenia usług dla podmiotów/zespołów korzystających z chmury publicznej. Mogą pracować samodzielnie lub w ramach większej organizacji. Zajmują się utrzymywaniem systemów i aplikacji różnego typu podmiotów i firm.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Outsourcing rozwiązań chmurowych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Program studiów i przedmioty

Studia na ścieżce outsourcing rozwiązań chmurowych to studia uzupełniające wiedzę i umiejętności studentów informatyki w zakresie m.in.: wdrażania systemów informatycznych; analizowania danych Big Data; przenoszenia i utrzymywania systemów; obsługi technologii chmury. W programie znaleźć można przedmioty poświęcone specyfice takich narzędzi jak np.: Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) czy Google Cloud.

Studenci outsourcingu rozwiązań chmurowych rozwijają kompetencje związane m.in. z: wdrażaniem rozwiązań chmurowych w działalność współczesnych przedsiębiorstw; projektowaniem narzędzi informatycznych służących organizacji przetwarzania danych w sektorze administracji rządowej lub samorządowej. Ponadto uczestnicy zajęć poznają np.: określone języki programowania, zasady bezpieczeństwa danych w systemach komputerowych czy multimedialne narzędzia służące projektowaniu danych.

W programie studiów na outsourcingu rozwiązań chmurowych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Administrowanie rozproszonymi bazami danych
 • Przetwarzanie w chmurze
 • Administrowanie chmurą danych
 • Aplikacje sieci usług
 • Zarządzani usługami informatycznymi
 • Sztuczna inteligencja w chmurze

 

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: nowoczesnych rozwiązań informatycznych stosowanych w handlu, usługach finansowych lub administracji publicznej; metod przetwarzania danych w przestrzeni chmurowej; strategii zarządzania złożonymi projektami informatycznymi.

Osoby, które ukończyły outsourcing rozwiązań chmurowych, są gotowe do pracy w zawodzie np. cloud buildera. Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą szukać zatrudnienia zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku gospodarczego. Uniwersalne kompetencje cloud builderów umożliwiają im podjęcie pracy np. w firmie outsourcingowej, realizującej różnorodne zadania informatyczne zlecone przez zewnętrznych klientów.

Absolwent ousourcingu rozwiązań chmurowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • nowoczesne przedsiębiorstwa
 • firmy projektujące strony internetowe
 • firmy wytwarzające systemy internetowe
 • instytucje edukacyjne
 • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Outsourcing rozwiązań chmurowych to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Poznaniu

Absolwenci tego kierunku potrafią programować w popularnych językach informatycznych, a także wykorzystują najnowsze rozwiązania technologiczne i wdrażają innowacyjne systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję w rozwoju różnorodnych działów gospodarki. Informatycy umiejętnie rozpoznają i stosują najnowsze rozwiązania technologiczne i cyfrowe. Osoby, które ukończyły studia na informatyce, są zatrudniane np. w nowoczesnych przedsiębiorstwach, korporacjach i organizacjach międzynarodowych, firmach technologicznych czy zespołach projektowych.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)