Gospodarka finansowa i rachunkowość

Gospodarka finansowa i rachunkowość

Gospodarka finansowa i rachunkowość

Studia w Warszawie

gospodarka finansowa i rachunkowość

Odkryj studia gospodarka finansowa i rachunkowość w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Gospodarka finansowa i rachunkowość studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na ścieżce kształcenia gospodarka finansowa i rachunkowość są poświęcone zagadnieniom związanym m.in. z rachunkowością zarządczą, finansowym aspektem działalności gospodarczej czy budżetowaniem przedsiębiorstw. Studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie np. controllingu finansowego w dowolnym przedsiębiorstwie, analizy rachunków kosztów czy zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

W programie gospodarki finansowej i rachunkowości znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: planowaniu organizacji finansowej przedsiębiorstwa; strategiom i metodom finansowania działalności przedsiębiorstwa; zastosowaniu sprawozdań finansowych oraz informacji finansowej w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia wyróżniają się kompetencjami związanymi nie tylko z ekonomią czy zarządzaniem, ale również m.in. z finansami i rachunkowością, bankowością, prawem czy administracją. Osoby, które ukończyły gospodarkę finansową i rachunkowość mogą liczyć na zatrudnienie np. w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, organizacjach pozarządowych czy w działach controllingu finansowego. Ponadto są one przygotowane do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Gospodarka finansowa i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Program studiów i przedmioty

Studenci gospodarki finansowej i rachunkowości szkolą się w szczególności w zakresie np. podejmowania decyzji finansowych czy przygotowywania strategii finansowej określonej działalności przedsiębiorstwa. W programie tej ścieżki kształcenia znaleźć można przedmioty, które związane są m.in. z programami księgowymi, metodami planowania finansowego i budżetowania czy ryzykiem finansowym.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia potrafią np. analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa, oceniać źródła finansowania działalności firmy, wykorzystywać rachunkowość w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, minimalizować zagrożenia finansowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W programie studiów na gospodarce finansowej i rachunkowości znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Planowanie i budżetowanie w przedsiębiorstwie
 • Controling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • Strategie i metody finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie sprawozdań finansowych i informacji finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: źródeł finansowania działalności gospodarczej; programów księgowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach i biurach rachunkowych; strategie minimalizowania ryzyka finansowego.

Absolwenci gospodarki finansowej i rachunkowości mogą liczyć na zatrudnienie na stanowisku np. analityka finansowego, specjalisty ds. finansów przedsiębiorstwa, doradcy ds. zarządzania finansami, audytora wewnętrznego w obszarze finansów czy pracownika działów finansowo-księgowych lub działu controllingu finansowego. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, wyróżniają się kompetencjami niezbędnymi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent gospodarki finansowej i rachunkowości może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • korporacje finansowe
 • firmy doradcze
 • urzędy i instytucje państwowe
 • instytucje finansowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje pozarządowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Gospodarka finansowa i rachunkowość to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku ekonomia.

 

Ekonomia studia w Warszawie

Studia na kierunku ekonomia poświęcone są zagadnieniom z zakresu m.in. analizy rynku, bankowości, zarządzania, marketingu, ekologii, prawa i administracji, finansów i rachunkowości czy informatyki. Studenci ekonomii poznają np. podstawy mikro- i makroekonomii, elementy prawa konsumenckiego, sposoby ochrony obrotu gospodarczego czy tajniki sektora ubezpieczeniowego.

Absolwenci ekonomii mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w: przedsiębiorstwach, międzynarodowych firmach, korporacjach, urzędach, jednostkach administracji publicznej i prywatnej, instytucjach europejskich czy biurach doradczych. Ponadto osoby, które ukończyły studia na tym kierunku, są przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: ekonomia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)