Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach to ścieżka kształcenia, która poświęcona jest w szczególności m.in.: strategiom zarządzania logistyką przedsiębiorstwa oraz nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w kontrolowaniu procesów logistycznych w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

W programie logistyki w małych i średnich przedsiębiorstwach znajdują się przedmioty, które pozwalają studentom zrozumieć m.in.: wpływ kosztów na funkcjonowanie przedsiębiorstwa; podstawy controllingu logistyki przedsiębiorstwa; zarządzanie logistyką przedsiębiorstw; koszty i controlling logistyki przedsiębiorstw; podstawy logistyki zaopatrzenia i gospodarki magazynowej; specyfikę usług i ousourcingu logistycznego.

Absolwenci logistyki w małych i średnich przedsiębiorstwach mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w dużych centrach logistycznych, międzynarodowych firmach transportowych czy różnorodnych przedsiębiorstwach np.: handlowych, produkcyjnych czy usługowych. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci logistyki w małych i średnich przedsiębiorstwach w trakcie zajęć zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: optymalizowania i racjonalizowania procesów logistycznych, które obecne są we współczesnych przedsiębiorstwach; oceniania kosztów logistyki; przeprowadzania działań dotyczących controllingu i audytu logistycznego; stosowania nowoczesnych systemów informatycznych logistyki przedsiębiorstw.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: zasadom i metodom projektowania procesów logistycznych przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz prowadzenia działalności logistycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach; instrumentom zarządzania logistyką przedsiębiorstw; roli i znaczeniu logistyki w kontekście przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Studia na logistyce małych i średnich przedsiębiorstw pozwalają studentom rozwinąć także zdolności np. analityczne, organizacyjne i komunikacyjne.

W programie studiów na logistyce w małych i średnich przedsiębiorstwach znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstw
 • Koszty i controlling logistyki przedsiębiorstw
 • Usługi i outsourcing logistyczny transport przedsiębiorstwa
 • Logistyka zaopatrzenia i gospodarka magazynowa
 • Zespołowy projekt logistyki małych i średnich przedsiębiorstw

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zastosowania logistyki w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw; sposobów projektowania procesów logistycznych przedsiębiorstwa; zasad przeprowadzania controllingu i audytu logistycznego w przedsiębiorstwach różnego rodzaju.

Absolwenci logistyki w małych i średnich przedsiębiorstwach mogą rozwijać się w takich zawodach jak np.: specjalista ds. logistyki przedsiębiorstwa; specjalista ds. controllingu logistycznego; specjalista ds. outsourcingu logistycznego. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie np. usług logistycznych lub transportowych.

Absolwent logistyki w małych i średnich przedsiębiorstwach może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy spedycyjne
 • centra logistyczne
 • przedsiębiorstwa transportowe
 • firmy kurierskie
 • porty lotnicze lub morskie
 • zakłady komunikacji miejskiej
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • magazyny
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Logistyka małych i średnich przedsiębiorstw to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku logistyka.

 

Logistyka studia w Warszawie

Absolwenci logistyki przygotowani są do pracy m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz jednostkach gospodarczych czy administracyjnych. Studenci poznają narzędzia stosowane w profesjonalnym środowisku logistycznym – rozumieją najważniejsze pojęcia teoretyczne oraz rozwiązania technologiczne, które usprawniają organizację procesów logistycznych. Absolwenci tego kierunku znają ogólnoświatowe trendy wpływające na sterowanie globalnymi przepływami towarów, osób i informacji, a także rozumieją rolę technologii IT we współczesnej logistyce.

Nabyte w trakcie studiów zdolności absolwenci logistyki mogą wykorzystać w wielu dyscyplinach zawodowych. Logistycy mogą odnaleźć zatrudnienie m.in. w centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, działach zakupów, dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych lub usługowych czy w sektorze publicznym. Absolwenci tego kierunku studiów mogą również samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług logistycznych czy transportowych.

Dowiedz się więcej: logistyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)