Budownictwo kolejowe

Studia w Warszawie

budownictwo kolejowe

Odkryj studia budownictwo kolejowe w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

 

Budownictwo kolejowe studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci budownictwa kolejowego zdobywają cenną wiedzę m.in. o: obiektach budowlanych systemów transportu szynowego; układu geometrycznego dróg kolejowych; zasadach projektowania dróg kolejowych; sposobach budowania i remontowania tego typu obiektów budowlanych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, poprawnie oceniają stan techniczny konstrukcji dróg kolejowych oraz technologii robót torowych.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia przygotowani są np. do: projektowania konstrukcji dróg szynowych; spełniania współczesnych wymagań eksploatacyjnych; projektowania obiektów dostosowanych do specyfiki ruchu kolejowego; prowadzenia procesów budowy i remontów dróg szynowych; oceniania nawierzchni szynowych; planowania robót torowych; rozwiązywania problemów projektowych.

Studia na budownictwie kolejowym pozwalają studentom uzyskać tytuł inżyniera, a tym samym – wykonywać zawód inżyniera budownictwa lądowego ze szczególnym uwzględnieniem transportu szynowego.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Budownictwo kolejowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Budownictwo stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci budownictwa kolejowego zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in.: projektowania i budowy nowoczesnych szlaków kolejowych; zarządzania infrastrukturą kolejową; sterowania ruchem kolejowym; modernizacji istniejących obiektów kolejowych; koordynowania remontów sieci trakcyjnych; planowania rozwoju kolejowych układów komunikacyjnych; wykorzystywania nowych technologii w transporcie szynowym.

W trakcie zajęć studenci dowiadują się m.in. tego: na czym polegają prace modernizacyjne w branży kolejowej; jak określać potrzeby w zakresie zamknięć torowych; jak realizować prace podczas prowadzenia ruchu kolejowego; w jaki sposób realizować przebudowę torów kolejowych; na czym polegają czasowe zmiany w systemach sterowania i zasilania podczas prac modernizacyjnych; jaką rolę pełni zarządca infrastruktury kolejowej lub inżyniera kontraktu.

W programie studiów na budownictwie kolejowym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Projektowanie i modernizacja dróg kolejowych
 • Podstawy sterowania ruchem kolejowym
 • Ochrona środowiska w budownictwie kolejowym
 • Inżynieria ruchu kolejowego
 • Metody komputerowe w budownictwie kolejowym
 • Infrastruktura transportu szynowego
 • Modernizacja linii kolejowych z elementami zagadnień interoperacyjności
 • Nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad projektowania dróg, lotnisk i drogowych obiektów inżynierskich; sposobów utrzymywania dróg i mostów; technik nadzoru procesów inwestycyjnych.

Stały rozwój sieci kolejowej w kraju i poza jego granicami sprzyja rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów gotowych do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań do budownictwa kolejowego. Absolwenci tej ścieżki kształcenia to inżynierowie, których wyróżniają specjalistyczna wiedza oraz umiejętności, które niezbędne są m.in. do projektowania, budowania i utrzymywania linii kolejowych, a także zarządzania projektami z zakresu budownictwa.

Absolwent budownictwa kolejowego może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • biura projektowe
 • jednostki administracji kolejowej
 • przedsiębiorstwa kolejowe
 • firmy produkujące nowoczesny tabor kolejowy

 

Na jakim kierunku

Budownictwo kolejowe to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku budownictwo.

 

Budownictwo studia w Warszawie

Budownictwo to kierunek należący do dziedzin technicznych. Studenci tego kierunku szkolą się w zakresie m.in.: organizowania i nadzorowania produkcji elementów budowlanych, wykorzystywania materiałów budowlanych, tworzenia i odczytywania rysunków technicznych, a także wykorzystywania zaawansowanych technik komputerowych w projektowaniu obiektów i konstrukcji budowlanych.

Uczelnie w Warszawie pozwalają studentom teogo kierunku zdobyć wiedzę oraz umiejętności, które cenione są w różnych środowiskach zawodowych. Inżynierowie budownictwa chętnie zatrudniani są m.in. w: jednostkach administracji i samorządach terytorialnych, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie, firmach wykonawczych czy biurach projektowych. Absolwenci budownictwa przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji kierowniczych na różnych etapach procesu budowlanego.

Dowiedz się więcej: budownictwo studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)