Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Studia w Bydgoszczy

pedagogika społeczno-opiekuńcza

 

Odkryj studia pedagogika społeczno-opiekuńcza w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika społeczno-opiekuńcza studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika społeczno-opiekuńcza to ścieżka kształcenia, dzięki której studenci mają możliwość poszerzyć zarówno wiedzę czysto pedagogiczną, jak i wiedzę z obszaru nauk społecznych.

Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu rozwoju człowieka, a także jego wychowania oraz kształcenia, więzi społecznych, zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych nurtów oraz systemów pedagogicznych i ich subdyscyplin. Student zdobędzie również umiejętności oraz potrzebne kompetencje z obszaru pedagogiki opiekuńczej, patologii społecznych, rodzinnych, profilaktyki społecznej, a także nauczy się dokonywania diagnoz psychopedagogicznych i metodyki pracy społeczno-opiekuńczej.

Absolwent pedagogiki społeczno-opiekuńczej będzie mógł rozpocząć karierę zawodową i pracować między innymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wychowania pozaszkolnego, instytucjach opieki i wsparcia środowiskowego, placówkach interwencyjnych, profilaktycznych, a także socjalizacyjnych czy takich, których zadaniem jest dawanie wsparcia rodzinie.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)