Criminology and Criminal Justice - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Criminology and Criminal Justice - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Criminology and Criminal Justice - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

Criminology and Criminal Justice

Odkryj studia Criminology and Criminal Justice w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Criminology and Criminal Justice studia – Trójmiasto | woj. pomorskie

Studia na kierunku Criminology and Criminal Justice to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Criminology and Criminal Justice to anglojęzyczny kierunek o profilu ogólnoakademickim, którego studenci mają szansę pogłębić wiedzę związaną z zachowaniami dewiacyjnymi, w tym przede wszystkim z przestępczością. W cyklu kształcenia poznają oni także organizację wymiaru sprawiedliwości karnej oraz zagadnienia związane z uwarunkowaniami przestępczości.

Studia przygotowują swoich studentów do pracy w międzynarodowym środowisku, w tym m.in. w różnego rodzaju instytucjach związanych z bezpośrednim funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Absolwenci mogą także podjąć współpracę z służbami mundurowymi.

czytaj dalej wszystko o Criminology and Criminal Justice - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek criminology and criminial justice

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Criminology and criminial justice stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Fizjoterapia w Trójmieście?

Criminology and Criminal Justice to studia cieszące się niemalejącą popularnością, stąd konkurencja podczas rekrutacji jest wyjątkowo wysoka. Na maturze warto więc, oprócz przedmiotów podstawowych, zdawać także część przedmiotów w stopniu rozszerzonym.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Criminology and Criminal Justice:

 • biologia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Criminology and criminal justice w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Criminology and Criminal Justice w Trójmieście?

W czasie studiów na kierunku Criminology and criminial justice zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, m.in. socjologii, kryminologii czy wybranych dziedzin prawa. Będziesz potrafił formułować i interpretować podstawowe problemy związane z kryminologią, a także z funkcjonowaniem krajowego oraz międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. Nauczysz się też, jak w prawidłowy sposób dokonywać obserwacji, diagnozy i profesjonalnej oceny uniwersalnych sytuacji psychologicznych oraz motywów i wzorów ludzkich zachowań.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Criminology and Criminal Justice możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Jako student kierunku Criminology and Criminal Justice wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Dzięki zajęciom prowadzonym w języku angielskim rozwiniesz swoje kompetencje językowe i poznasz specjalistyczną terminologię branżową. Będziesz przygotowany do rozpoznawania przyczyn przestępczości, a także poznasz metody zwalczania patologii.

Ważnym elementem programu są też zajęcia obejmujące zagadnienia medycyny sądowej, pedagogiki resocjalizacyjnej, psychopatologii oraz biologii kryminalnej. Poznasz podstawowe aspekty filozofii i socjologii kary. Będziesz posiadał szeroką wiedzę na temat profilaktyki kryminalnej, a także norm i zasad panujących w strukturach i instytucjach związanych z kryminologią. Zaznajomisz się też z regulacjami prawa karnego i procesowego i nauczysz się ich zastosowania w praktyce.

Ile trwają studia na kierunku Criminology and Criminal Justice w Trójmieście?

Studia na kierunku Criminology and Criminal Justice trwają 3 lata (studia I stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku Criminology and Criminal Justice w Trójmieście?

Po ukończeniu studiów na kierunku Criminology and Criminal Justice zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu m.in. prawa, kryminologii czy sądownictwa.

Jako absolwent z łatwością znajdziesz pracę w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości. Będziesz posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności do rozpoczęcia kariery w sądownictwie karnym, takim jak policja, służba więzienna, służba kuratorska, a także w sektorze związanym ze wsparciem ofiar i resocjalizacją.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Criminology and Criminal Justice:

 • jednostki wymiaru sprawiedliwości,
 • służby mundurowe, m.in. policja czy służba więzienna,
 • kuratoria,
 • placówki zajmujące się resocjalizacją.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CRIMINOLOGY AND CRIMINIAL JUSTICE GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CRIMINOLOGY AND CRIMINIAL JUSTICE GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)