Międzynarodowa polityka gospodarcza

Międzynarodowa polityka gospodarcza

Międzynarodowa polityka gospodarcza

Studia w Warszawie

międzynarodowa polityka gospodarcza

Odkryj studia międzynarodowa polityka gospodarcza w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Międzynarodowa polityka gospodarcza studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na ścieżce kształcenia międzynarodowa polityka gospodarcza przygotowują studentów kompleksowo m.in. do aktywnego uczestniczenia w rozwoju przedsiębiorstw i instytucji na arenie międzynarodowej oraz do analizowania i interpretowania zjawisk charakterystycznych dla globalnej ekonomii politycznej.

Wśród przedmiotów w programie na tej ścieżce kształcenia znajdują się takie, które poświęcone są w szczególności m.in. perspektywom międzynarodowej polityki ekonomicznej; globalnej ekonomii politycznej; roli i znaczeniu międzynarodowych organizacji gospodarczych, trendów globalnego rozwoju.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia przygotowani są do pełnienia funkcji np. menedżerskich, kierowniczych, doradczych, analitycznych, urzędniczych, eksperckich lub związanych z kontrolingiem i polityką. Kompetencje osób, które ukończyły międzynarodową politykę gospodarczą, cenione są zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy – w prywatnym i publicznym sektorze rynku.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Międzynarodowa polityka gospodarcza

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Studenci tej ścieżki kształcenia poznają m.in. wpływ światowej gospodarki na politykę oraz środowisko, a także czynniki międzynarodowej polityki gospodarczej, które kształtują wymiar nierówności społecznych i dysproporcji w rozwoju określonych regionów lub krajów. Absolwenci znają i rozumieją specyfikę międzynarodowych rynków gospodarczych i znają najważniejsze techniki komunikacyjne, stosowane we współczesnym biznesie.

W programie znaleźć można przedmioty poświęcone np.: megatrendom globalnego rozwoju, globalnej ekonomii politycznej, międzynarodowej integracji gospodarczej oraz działalności międzynarodowych organizacji gospodarczych. Studenci międzynarodowej polityki gospodarczej zdobywają wiedzę dotyczącą np. zasad funkcjonowania rynku globalnego i rynku Unii Europejskiej czy sposobów analizowania i oceniania sytuacji w gospodarce światowej i wspólnotowej.

W programie studiów na międzynarodowej polityce gospodarczej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Globalna ekonomia polityczna
 • Perspektywy międzynarodowej polityki ekonomicznej
 • Rola i znaczenie międzynarodowych organizacji gospodarczych
 • Megatrendy globalnego rozwoju

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: teorii polityki i gospodarki międzynarodowej; zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz na rynkach UE; strategii firm na rynku międzynarodowym.

Osoby, które ukończyły studia międzynarodowej polityce gospodarczej, są przygotowane w szczególności np. do prowadzenia własnej działalności gospodarczej an rynku Unii Europejskiej lub na rynkach krajów trzecich. Ponadto absolwenci tej ścieżki kształcenia są gotowi do pracy na stanowiskach np. kierowniczych, organizacyjnych, doradczych czy analitycznych – zarówno w kraju, jak i za granicą.

Absolwent międzynarodowej polityki gospodarczej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • korporacje finansowe
 • firmy doradcze
 • urzędy i instytucje państwowe
 • instytucje finansowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje pozarządowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Międzynarodowa polityka gospodarcza to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku ekonomia.

 

Ekonomia studia w Warszawie

Ekonomia poświęcona jest zagadnieniom z zakresu zarówno nauk ścisłych, jak i społecznych czy związanych z finansami i rachunkowością. W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę na temat np. mikro- i makroekonomii, bankowości, określonych działów prawa, podstaw marketingu czy specyfiki rynków gospodarczych w Polsce i w Europie. Studia na tym kierunku przygotowują studentów m.in. do analizowania zjawisk ekonomicznych i biznesowych czy rozwiązywania współczesnych problemów gospodarczych.

Absolwenci ekonomii mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze lokalnego lub międzynarodowego rynku gospodarczym. Uczelnie w Warszawie przygotowują studentów tego kierunku również do samodzielnego prowadzenia własnej firmy. Osoby, które ukończyły studia na tym kierunku, odnajdą się na stanowiskach np.: kierowniczych, doradczych, analitycznych czy eksperckich.

Dowiedz się więcej: ekonomia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)