Inżynieria menedżerska

Inżynieria menedżerska

Inżynieria menedżerska

Studia w Warszawie

inżynieria menedżerska

Odkryj studiainzynieria menedżerska w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

 

Inżynieria menedżerska studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci inżynierii menedżerskiej poznają m.in.: sposoby tworzenia i wprowadzania innowacyjnych patentów w przedsiębiorstwie; zasady i zastosowanie inżynierii jakości; znaczenie certyfikacji wyrobów we współczesnym handlu; różnorodne techniki zarządzania zasobami ludzkimi, informacją czy finansami; sposoby wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu; metody pozyskiwania i analizowania danych; specyfikę aplikacji mobilnych w Internecie.

Przykładowe przedmioty znajdujące się w programie nauczania to np.: innowacje i patenty w przedsiębiorstwie, podstawy inżynierii jakości, certyfikacja wyborów, bazy danych i aplikacje mobilne w Internecie.

Absolwenci inżynierii menedżerskiej mogą aplikować na stanowiska np. doradcze, kierownicze, organizacyjne, analityczne lub eksperckie w dowolnym przedsiębiorstwie, korporacji, dziale IT czy instytucji finansowej. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Inżynieria menedżerska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Program studiów i przedmioty

Studia na inżynierii menedżerskiej są poświęcone zagadnieniom ściśle związanym m.in. z: zarządzaniem organizacją gospodarczą lub jednostką budżetową; projektowaniem programów służących do realizacji strategii firmy; metodami optymalizowania działalności przedsiębiorstwa; nowoczesnymi technologiami komputerowymi stosowanymi w środowisku biznesowym.

Studenci tej ścieżki kształcenia nie tylko rozwijają swoją wiedzę w zakresie np.: informatyki, marketingu, psychologii, prawa, administracji czy finansów i rachunkowości, ale również zdobywają cenne kompetencje miękkie, zarządcze, organizacyjne i językowe.

W programie studiów na inżynierii menedżerskiej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Innowacje i patenty w przedsiębiorstwie
 • Podstawy inżynierii jakości
 • Certyfikacja wyrobów
 • Business Inteligence w zarządzaniu
 • Informatyczne wspomaganie decyzji menedżerskich
 • Bazy danych i aplikacje mobilne w Internecie

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zastosowania technologii komputerowych w biznesie; nowoczesnych form zarządzania działalnością gospodarczą; skutecznych sposobów usprawniania funkcjonowania firmy.

Inżynieria menedżerska przygotowuje absolwentów do pełnienia roli np. doradcy, specjalisty lub menedżera. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą np. diagnozować i prognozować sytuacje organizacji gospodarczych, jednostek budżetowych lub instytucji finansowych. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów inżynierii menedżerskiej również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent inżynierii menedżerskiej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Inżynieria menedżerska to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Zarządzanie to kierunek, który czerpie wiedzę z zakresu takich dziedzin, jak np.: marketing, prawo i administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, komunikacja społeczna, socjologia czy psychologia. W trakcie nauki studenci rozwijają cenne umiejętności m.in. komunikacyjne, prezentacyjne, organizacyjne czy analityczne. Ponadto uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie zarządzania np. zasobami ludzkimi, finansowymi, materialnymi czy informacyjnymi.

Dzięki wieloaspektowemu przygotowaniu do rozwoju zawodowego, absolwenci zarządzania mogą liczyć na zatrudnienie w niemal każdym przedsiębiorstwie, a także m.in. w międzynarodowych korporacjach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach doradczych czy agencjach reklamowych. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są także przygotowane kompleksowo do prowadzenia własnej działalności gospodarczej – zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)