Technologia chmury obliczeniowej

Technologia chmury obliczeniowej

Technologia chmury obliczeniowej

Studia w Warszawie

technologia chmury obliczeniowej

Odkryj studia technologia chmury obliczeniowej w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Technologia chmury obliczeniowej studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na technologii chmury obliczeniowej skierowane są do osób, które zainteresowane są m.in.: implementacją zabezpieczeń w środowiskach klienckich i serwerowych, analizowaniem i wdrażaniem rekomendacji bezpieczeństwa dla systemów Windows czy implementacją systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Studenci tej ścieżki kształcenia są kompleksowo przygotowywani przez doświadczonych inżynierów, dzięki czemu mogą oni przystąpić do certyfikacyjnych egzaminów, które stanowią istotne wsparcie dla rozwoju zawodowego w szeroko pojętej branży IT.

Absolwenci technologii chmury obliczeniowej mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: konsultant Microsoft Azure; konsultant w zespołach bezpieczeństwa technologii Microsoft; administrator środowisk Windows, usług Office 365 lub systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi; inżynier wsparcia w zakresie technologii Microsoft; inżynier usług Active Directory. Mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Technologia chmury obliczeniowej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WIT w Warszawie

Akademia WIT w Warszawie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci technologii chmury obliczeniowej szkolą się w zakresie m.in.: administrowania środowiskiem serwerowym Windows; instalowania i konfigurowania systemów klienckich Microsoft; wdrażania systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi; konfigurowania i utrzymywania usług Office 365. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: automatyzacji zadań w środowisku PowerShell czy sposobom analizy i wdrażania rekomendacji bezpieczeństwa dla systemów Windows

Uczestnicy zajęć mają szansę poznać m.in.: rodzaje rozwiązań chmury obliczeniowej w Microsoft Azure; specyfikę usług w chmurze przy tworzeniu środowisk jednorodnych i hybrydowych; sposobów implementacji zabezpieczeń w środowiskach klienckich i serwerowych, a także techniki zarządzania tożsamościami w środowisku Active Directory. Studenci technologii chmury obliczeniowej uczą się pod okiem doświadczonych praktyków i w nowoczesnym środowisku technologicznym.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: środowiska serwerowego Windows oraz systemów klienckich Microsoft; sposobów wykorzystywania usług w chmurze; zasad wspierania użytkowników w środowiskach korporacyjnych; podstaw bezpieczeństwa dla systemów Windows.

Absolwenci technologii chmury obliczeniowej wyróżniają się udokumentowanymi międzynarodowymi certyfikatami, dzięki czemu mogą aplikować np. na stanowiska specjalistów w zakresie rozwiązań opartych na technologii chmury obliczeniowej. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

Absolwent technologii chmury obliczeniowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • zespoły projektowe odpowiedzialne za wdrażanie rozwiązań AI
  • nowoczesne przedsiębiorstwa
  • firmy projektujące strony internetowe
  • firmy wytwarzające systemy internetowe
  • instytucje edukacyjne
  • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
  • własna działalność gospodarcza
  • branża rozrywkowa

 

Na jakim kierunku

Technologia chmury obliczeniowej to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku informatyka.


 

Informatyka studia w Warszawie

Studia na informatyce skierowane są w szczególności do osób, które zainteresowane są m.in.: nowoczesnymi technologiami, wykorzystywanymi np. w zarządzaniu przedsiębiorstwami lub instytucjami, a także stosowanymi powszechnie np. w handlu, biznesie, oświacie, produkcji czy medycynie. W programie kierunku informatyka znajdują się przedmioty związane m.in. z: algorytmami; sieciowymi systemami operacyjnymi; źródłami informacji; sztuczną inteligencją czy grafiką komputerową.

Absolwenci informatyki są kompleksowo przygotowani do samodzielnej lub zespołowej pracy w zakresie usług informatycznych. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą aplikować na stanowiska np. programisty, projektanta stron internetowych lub aplikacji mobilnych, testera oprogramowania, grafika komputerowego, front- i end-developera, Project Managera czy specjalisty związanego z obsługą systemów informatycznych i zaawansowanych baz danych.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)