Zarządzanie projektami i informacjami

Zarządzanie projektami i informacjami

Zarządzanie projektami i informacjami

Studia w Warszawie

zarządzanie projektami i informacjami

Odkryj studia zarządzanie projektami i informacjami w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować


 

 

Zarządzanie projektami i informacjami studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Osoby, które obrały ścieżkę kształcenia zarządzanie projektami i informacjami, zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: analizy finansowej projektu; systemów informacji publicznej; koordynowania pracy zespołowej; obsługi baz danych; kształtowania systemów informacji publicznej; rozwiązywania konfliktów; zarządzania ryzykiem. Studia te skierowane są do osób, które interesują się np.: metodyką zarządzania projektami, ochroną danych osobowych czy budowaniem efektywnych strategii projektowych.

Uczelnie w Warszawie, które oferują zarządzanie projektami i informacjami, umożliwiają studentom zarządzania projektami i informacjami zdobycie międzynarodowych certyfikatów. Absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani m.in. do samodzielnego prowadzenia projektu, a także do współpracy przy realizacji projektów z wykonawcami zewnętrznymi.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Zarządzanie projektami i informacjami

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WIT w Warszawie

Akademia WIT w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci zarządzania projektami i informacjami poznają m.in.: specyfikę rozwiązań IT w projektach informatycznych; metody gromadzenia i analizy danych; narzędzia wspomagające proces podejmowania decyzji; zastosowanie baz i hurtowni danych w biznesie; zasady bezpieczeństwa zgromadzonych i przetwarzanych informacji; metody zarządzania ryzykiem; techniki komunikacyjne stosowane w pracy zespołowej. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie m.in. analizy finansowej projektu, zarządzania kapitałem ludzkim, analizy danych czy zarządzania ryzykiem.

W programie studiów na zarządzaniu projektami i informacjami znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Metodyki zarządzania projektami
 • Analiza finansowa projektu
 • Zespoły i liderzy w projekcie
 • Metoda łańcucha krytycznego w projekcie
 • Ochrona danych osobowych RODO
 • Wprowadzenie do COBIT
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Hurtownia danych
 • Systemy informacji publicznej

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: metodyki zarządzania projektami; zasad zarządzania kryzysem w projekcie; sposobu funkcjonowania systemów informacji publicznej.

Absolwenci zarządzania projektami i informacjami mogą podjąć pracę w roli np. analityka danych w projektach implementacji i wdrożenia systemów, kierownika zespołu projektowego lub menedżera jakości. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent zarządzania projektami i informacjami może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie projektami i informacjami to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Absolwenci zarządzania przygotowani są kompleksowo do podjęcia pracy zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Kompetencje absolwentów tego kierunku cenione są szczególnie w tych branżach, które związane są ściśle np. z biznesem, handlem, produkcją, logistyką, marketingiem, komunikacją społeczną, mediami, mediacją i negocjacją czy analizą rynku ekonomicznego.

Osoby, które ukończyły studia z zarządzania mogą aplikować na stanowiska m.in. doradcze, biurowe, eksperckie czy kierownicze - absolwenci tego kierunku doskonale odnajdą się na takich stanowiskach jak np. menedżer, specjalista ds. HR., coach, doradca zawodowy, analityk rynku czy marketingowiec. Ponadto są oni kompleksowo przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)