Menedżer zakupów i sprzedaży

Menedżer zakupów i sprzedaży

Menedżer zakupów i sprzedaży

Studia w Poznaniu

menedżer zakupów i sprzedaży

Odkryj studia menedżer zakupów i sprzedaży w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Menedżer zakupów i sprzedaży studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na ścieżce menedżer zakupów i sprzedaży poświęcone są zagadnieniom ściśle związanym m.in. z organizacją procesów logistycznych w przedsiębiorstwach różnego rodzaju, komunikacyjnymi technikami stosowanymi powszechnie w logistyce; regulacjami prawnymi w zakresie logistyki państwowej i międzynarodowej czy strategiami zarządczymi.

Studenci, którzy chcą rozwijać się w zawodzie menedżera zakupów i sprzedaży, zdobywają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są np. do zarządzania produktem i cenami lub zakupami, planowania i realizowania przetargów, tworzenia i realizowania kontraktów czy efektywnego zarządzania dostawcami.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze krajowego i międzynarodowego rynku gospodarczego. Osoby, które ukończyły ścieżkę menedżer zakupów i sprzedaży, mogą także rozpocząć własną działalność w branży związanej np. z produkcją, dystrybucją, kontaktami biznesowymi, transportem lub spedycją.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Menedżer zakupów i sprzedaży

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci ścieżki menedżer zakupów i sprzedaży zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: planowania i organizacji procesów sprzedaży i zakupów; organizowania struktur w przedsiębiorstwie; kierowania zespołami kupców i sprzedawców; komunikacji z klientami i dostawcami; koordynacji zadań w sieci sprzedaży; planowania budżetów; przeprowadzania controllingu zakupów i sprzedaży. Studia te przygotowują absolwentów m.in. do zarządzania segmentacją dostawców i klientów, zarządzania asortymentem w zakupach i sprzedaży, kształtowania cen, analizowania efektywności określonych procesów.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: systemom informatycznego zarządzania zakupami i zaopatrzeniem; strategiom sprzedaży; standardom obsługi klienta w logistyce. Uczestnicy zajęć poznają m.in. specyfikę i zastosowanie systemów klasy CRM i SRM, sposoby tworzenia baz danych produktów, klientów, ofert i oferentów czy techniki komunikacyjne stosowane w biznesie. Absolwenci potrafią np. przeprowadzać skuteczne negocjacje i rozmowy handlowe, realizować przetargi i zamówienia publiczne czy analizować i budować relacje z klientami i dostawcami.

W programie studiów na ścieżce kształcenia menedżer zakupów i sprzedaży znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Zarządzanie produktem i cenami
 • Zarządzanie zakupami
 • Przetargi i kontrakty
 • Kwalifikacja i zarządzanie dostawcami

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw zarządzania produktem, cenami i marką; metod budowania zespołów i zarządzania kadrami w obszarach zakupów i sprzedaży; sposobów kształtowania relacji dostawca/odbiorca.

Studia na ścieżce menedżer zakupów i sprzedaży przygotowują absolwentów do pracy m.in. w działach, departamentach i pionach sprzedaży lub zakupów w dowolnych przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są przygotowane kompleksowo np. do pełnienia funkcji kierowniczych, doradczych, analitycznych czy eksperckich. Ponadto absolwenci mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent ścieżki kształcenia menedżer zakupów i sprzedaży może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy spedycyjne
 • centra logistyczne
 • przedsiębiorstwa transportowe
 • firmy kurierskie
 • zakłady komunikacji miejskiej
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • magazyny
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Menedżer zakupów i sprzedaży to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku logistyka.

 

 

Logistyka studia w Poznaniu

Studenci logistyki szkolą się w zakresie m.in.: procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji czy tworzenia i wyposażania centrów dystrybucji i punktów przeładunkowych centrów logistycznych. Uczestnicy zajęć poznają np. sposoby zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi, a także zasady regulujące działalność logistyczną. W trakcie studiów studenci zgłębiają najważniejsze zagadnienia związane m.in. z towaroznawstwem, transportem krajowym i międzynarodowym czy zarządzaniem łańcuchami dostaw.

Absolwenci tego kierunku mogą poszukiwać zatrudnienia w zawodach z sektora handlu czy transportu. Kompetencje absolwentów logistyki są cenione na stanowiskach np. analitycznych, kierowniczych, organizacyjnych czy doradczych. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług logistycznych lub transportowych.

Dowiedz się więcej: logistyka studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)