Finanse menedżerskie

Studia w Warszawie

finanse menedżerskie

Odkryj studia finanse menedżerskie w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Finanse menedżerskie studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci finansów menedżerskich poznają m.in.: współczesne narzędzia oraz metody stosowane w analizie finansowej oraz rachunkowości zarządczej; zasady sporządzania rachunków kosztów; podstawy prawa finansowego; charakterystykę polskiej polityki pieniężnej; współczesne koncepcje finansów; zasady zarządzania instytucjami finansowymi. Ponadto uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np.: planowania i tworzenia portfeli inwestycyjnych; badania sprawozdań finansowych; przestrzegania standardów sprawozdawczości finansowej czy realizowania polityki fiskalnej.

Studia na finansach menedżerskich pozwalają studentom poznać np.: skuteczne strategie finansowe współczesnych przedsiębiorstw; strategie podatkowe; specyfikę budżetowania finansowego; podstawy analizy fiskalnej; zasady controllingu finansowego; sposoby finansowania zabezpieczenia społecznego; instrumenty finansowe wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem; strategie inwestycyjne. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się również przedmioty poświęcone m.in.: psychologicznym i społecznym aspektom finansów i rachunkowości, psychologii pieniądza czy sposobom podejmowania decyzji finansowych i zarządzania marketingowego w firmie.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Finanse menedżerskie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

W programie finansów menedżerskich znaleźć można przedmioty poświęcone np.: finansom organizacji gospodarczej; strategiom podatkowym; zarządzaniu ryzykiem; strategiom inwestycyjnym; metodom analizy finansowej; narzędziom wspierającym decyzje finansowe. Ta ścieżka kształcenia skierowana jest w szczególności do tych osób, które interesują się m.in. zagadnieniami ekonomicznymi, zarządzaniem zespołem lub organizacją czy budowaniem strategii finansowej przedsiębiorstwa.

Studia te pozwalają studentom zdobyć lub rozwinąć cenne zdolności np. analityczne, organizacyjne, kierownicze lub komunikacyjne. Praktyczne przygotowanie absolwentów finansów menedżerskich pozwala im rozpocząć profesjonalną karierę związaną ściśle z zarządzaniem, marketingiem oraz finansami i rachunkowością.

W programie studiów na finansach menedżerskich znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Strategie podatkowe
 • Budżetowanie finansowe
 • Analiza fundamentalna
 • Controlling finansowy
 • Krótkoterminowe decyzje finansowe
 • Zarządzanie marketingowe
 • Finansowanie zabezpieczenia społecznego
 • Instrumenty finansowe zarządzania ryzykiem
 • Psychologia pieniądza i zachowań finansowych
 • Strategie inwestycyjne

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki rynków kapitałowych; metod wyceny przedsiębiorstw; sposobów oceny projektów inwestycyjnych; zasad zarządzania finansami firmy; wpływu rynków finansowych na działalność gospodarczą.

Studenci finansów menedżerskich kompleksowo przygotowują się do pracy na stanowisku np. kierowniczym w środowisku finansowym, dzięki czemu mogą oni odnaleźć się w takich miejscach, jak np. korporacje międzynarodowe, przedsiębiorstwa, firmy konsultingowe czy instytucje finansowe. Uczelnie w Warszawie, które oferują tę ścieżkę kształcenia, przygotowują absolwentów również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent finansów menedżerskich może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • biura maklerskie i rachunkowe
 • firmy doradztwa finansowego
 • fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • firmy ubezpieczeniowe
 • podmioty sektora administracji publicznej
 • banki, instytucje finansowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Finanse menedżerskie to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Studenci finansów i rachunkowości poznają m.in. przyczyny i skutki występowania różnorodnych zjawisk i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych; strukturę systemu podatkowego w Polsce i na świecie; sposób efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa lub inwestycjami. Uczestnicy praktycznych zajęć analizują podstawowe zjawiska gospodarcze i sytuacje ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych. Kierunek ten pozwala absolwentom podjęcie zawodu np.: księgowego, doradcy podatkowego, audytora, kontrolera czy specjalisty ds. finansów.

Zdolności analityczne i organizacyjne, a także ekonomiczna wiedza absolwentów kierunku finanse i rachunkowość cenione są w różnorodnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach czy organach administracji publicznej i prywatnej. Finansiści przygotowani są m.in. do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub nawiązania współpracy z międzynarodowymi korporacjami, instytucjami finansowymi lub biurami rachunkowymi. Ponadto są oni gotowi do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)