Administrowanie ruchem lotniczym

Administrowanie ruchem lotniczym

Administrowanie ruchem lotniczym

Studia w Warszawie

administrowanie ruchem lotniczym

Odkryj studia administrowanie ruchem lotniczym w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Administrowanie ruchem lotniczym studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na administrowaniu ruchem lotniczym stworzone zostały z myślą o rosnącej potrzebie zatrudniania pracowników, wyróżniających się specjalistyczną wiedzą w zakresie administracji lotnictwa cywilnego. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą podjąć pracę w środowiskach związanych np. z organizacją i koordynowaniem lotnictwa cywilnego krajowego lub europejskiego.

W programie znajdują się przedmioty takie jak chociażby: ubezpieczenia lotnicze, pomoc publiczna w lotnictwie cywilnym, ubezpieczenia lotnicze.

Studenci administrowania ruchem lotniczym w trakcie nauki zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które niezbędne są także do założenia własnej działalności gospodarczej lub prowadzenia działań doradczych lub związanych z kontrolą w zakresie jakości i bezpieczeństwa usług żeglugi powietrznej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Administrowanie ruchem lotniczym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Program studiów na ścieżce administrowanie ruchem lotniczym stworzony został we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Studenci poznają m.in.: strukturę i organizację lotnictwa cywilnego; sposoby jego finansowania; regulacje prawne dotyczące żeglugi powietrznej; zasady bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

Interdyscyplinarny charakter tej ścieżki kształcenia pozwala studentom zdobyć wiedzę z zakresu takich dziedzin jak np.: prawo, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne czy finanse i rachunkowość. Absolwenci administrowania ruchem lotniczym wyróżniają się uniwersalnymi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz zdolnościami analitycznymi.

W programie studiów na administrowaniu ruchem lotniczym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Struktura i organizacja lotnictwa cywilnego w Polsce
 • Ubezpieczenia lotnicze
 • Finansowanie lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej
 • Pomoc publiczna w lotnictwie cywilnym
 • Aspekty prawne żeglugi powietrznej
 • Administracja lotnictwa cywilnego w wybranych krajach na świecie
 • Zasady prowadzenia działalności lotniczej w Polsce
 • Skuteczność działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa
 • Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym
 • Efektywność i wydajność sieci zarządzania ruchem lotniczym

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, które wymagają znajomości m.in.: przepisów stosowanych w administracji lotnictwa cywilnego; sposobów finansowania lotnictwa cywilnego; zasad bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Absolwenci administrowania ruchem lotniczym mają wiedzę oraz umiejętności, które niezbędne są do pełnienia funkcji np. kierowniczych, doradczych lub organizacyjnych w organach administracji lotnictwa cywilnego. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, chętnie zatrudniani są nie tylko na polskim, ale i międzynarodowym rynku gospodarczym.

Absolwent administrowania ruchem lotniczym może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • organizacjach międzynarodowych związanych z lotnictwem cywilnym
 • instytucjach zajmujących się zarządzaniem ruchem lotniczym lub organizacją ruchu lotniczego
 • portach i liniach lotniczych
 • firmach związanych z eksploatacją lotnisk
 • instytucjach zapewniających służby żeglugi powietrznej
 • firmach produkujących samoloty
 • Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
 • Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
 • Radzie Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Administrowanie ruchem lotniczym to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Uczelnie w Warszawie oferują studentom administracji możliwość zdobycia cennym umiejętności organizacyjnych, komunikacyjnych, informatycznych lub zarządczych, przydatnych na takich stanowiskach jak m.in.: menedżer, doradca, księgowy, urzędnik, polityk lub właściciel działalności gospodarczej. Studia na tym kierunku poświęcone są w szczególności zagadnieniom z zakresu np. prawa, socjologii, etyki, ekonomii, bankowości, finansów i rachunkowości, marketingu czy bezpieczeństwa wewnętrznego.

Studenci administracji uczą się m.in.: tworzenia raportów i sprawozdań; analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych; zdobywania i przechowywania informacji; budowania wizerunku firmy; zarządzania informacją, finansami lub zasobami ludzkimi; przeprowadzania kontroli jakości i bezpieczeństwa; egzekwowania prawa administracyjnego.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)