Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Studia w Warszawie

psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Odkryj studia interwencja kryzysu i interwencji kryzysowej w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej poświęcone są zagadnieniom ściśle związanym np. z: interwencją kryzysową; bezpieczeństwem społecznym; organizacją instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zakładów karnych; działalnością ośrodków pomocy społecznej czy instytucji społecznych. Studenci tej ścieżki kształcenia zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie takich dziedzin, jak np.: pedagogika, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, pomoc socjalna.

Absolwenci psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej są gotowi w szczególności np. do niesienia interdyscyplinarnej i wieloaspektowej pomocy osobom, które zmagają się z kryzysem sytuacyjnym, środowiskowym, rozwojowym lub egzystencjalnym. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia np. w: ośrodkach interwencji kryzysowej, fundacjach, ośrodkach badawczo-naukowych, systemie ratownictwa państwowego, domach pomocy społecznej, Policji, zakładach karnych czy hospicjach.

 

Program studiów i przedmioty

W programie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej znaleźć można przedmioty poświęcone np.: specyfice kryzysu psychologicznego; rodzajom stresu oraz sposobom radzenia sobie ze stresem; zaburzeniom spowodowanym stresem; modelom interwencji kryzysowej; interwencji kryzysowej w rodzinie; sposobom niesienia indywidualnej pomocy w kryzysie.

Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie m.in.: planowania i stosowania strategii interwencji z uwzględnieniem przepracowania i zmodyfikowania negatywnych uczuć poprzez wpływ struktur poznawczych na procesy emocjonalne; kształtowania poczucia bezpieczeństwa poprzez budowanie zasobów klienta; konfrontowania pacjenta z traumatycznymi doświadczeniami; prowadzenia programów pomocy, doradztwa, edukacji czy organizowania grup wsparcia.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: rodzajów kryzysu, z którymi mierzą się współcześni ludzie; rodzajów interwencji kryzysowej; zasad komunikacji społecznej w interwencji kryzysowej.

Absolwenci psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej nabyte w trakcie studiów kompetencje mogą wykorzystywać na stanowiskach np. doradczych, kierowniczych czy organizacyjnych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług psychologicznych.

Absolwent psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • ośrodki badawczo-naukowe
  • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
  • ośrodki pomocy społecznej
  • ośrodki interwencji kryzysowej
  • poradnie, kliniki, gabinety
  • fundacje, stowarzyszenia
  • przedsiębiorstwa międzynarodowe
  • instytucje kultury, instytucje edukacyjne
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Psychologia to studia o charakterze interdyscyplinarnym – studenci tego kierunku rozwijają swoje kompetencje miękkie, a także zdobywają wiedzę w zakresie problematyki charakterystycznej m.in. dla socjologii, antropologii, filozofii, zarządzania, prawa czy etyki. Absolwenci psychologii np. analizują procesy zachodzące w relacjach międzyludzkich i wykorzystują metody diagnostyczne stosowane w profesjonalnym środowisku psychologicznym.

Absolwenci psychologii wyróżniają się wyjątkowymi zdolnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi. Kompetencje psychologów doceniane są nie tylko w klinicznym środowisku, ale również np. biznesowym, kulturowym, medialnym czy oświatowym. Psychologowie mogą pełnić m.in. funkcje kierownicze, doradcze, coachingowe, terapeutyczne czy badawcze. Dzięki temu osoby, które ukończyły naukę na tym kierunku, mogą aplikować na stanowisko np. trenera, psychologa, terapeuty, seksuologa, marketingowca czy specjalisty ds. komunikacji i HR.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)