Studia zaoczne Kielce

Studia zaoczne Kielce

Studia zaoczne Kielce

Studia zaoczne

w Kielcach 2023

Odkryj kierunki niestacjonarne w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia zaoczne Kielce (niestacjonarne)

Studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe) w Kielcach to studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera lub magistra).

Ukończenie studiów I stopnia (od 6 do 8 semestrów) umożliwia podjęcie studiów II stopnia (od 3 do 4 semestrów) na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Studia jednolite magisterskie natomiast trwają zazwyczaj od 9 do 12 semestrów.

Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Natomiast studia II stopnia skierowane są do osób posiadających już dyplom ukończenia uczelni wyższej.

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi, a ich program kształecenia realizowany jest zazwyczaj w formie weekendowych zjazdów, co dwa tygodnie. Niektóre kierunki studiów niestacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do piątku razem ze studentami studiów stacjonarnych np. kierunek lekarski, prawo.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Kielcach

Kierunki studiów - Kielce: znaleziono 55

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
niestacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Fizjoterapia jednolite niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Geoinformacja z gospodarką przestrzenną I stopnia niestacjonarne
Geopolityka I stopnia niestacjonarne
Grafika jednolite niestacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka przemysłowa I stopnia niestacjonarne
Inżynieria danych I stopnia niestacjonarne
Inżynieria środków transportu I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kryminologia stosowana I stopnia niestacjonarne
Logistyka I stopnia niestacjonarne
Marketing i biznes elektroniczny I stopnia niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechatronika I stopnia niestacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia niestacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite niestacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne
Politologia II stopnia niestacjonarne
Położnictwo II stopnia niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Prawo jednolite niestacjonarne
Psychologia jednolite niestacjonarne
Psychologia dla licencjatów i magistrów jednolite niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia niestacjonarne
Turystyka zrównoważona II stopnia niestacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia niestacjonarne

Forma studiów na uczelniach

Uczelnie w Kielcach

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Kielcach)

Kierunki studiów: 17 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 104 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Politechnika Świętokrzyska

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunki studiów: 62 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 19 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Kierunki studiów w Kielcach - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Opinie (0)