Studia podyplomowe Kielce

Studia podyplomowe Kielce

Studia podyplomowe Kielce

Największy wybór studiów

podyplomowych w Kielcach

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe w Kielcach 2024

Studia podyplomowe w Kielcach zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W KIELCACH

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie hr podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w it podyplomowe zjazdy
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy
Administracja sektora publicznego podyplomowe zjazdy
Administrator sieci komputerowych podyplomowe zjazdy
Arteterapia w edukacji podyplomowe zjazdy
Asystent rodziny podyplomowe zjazdy
Audyt energetyczny budynków podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją podyplomowe zjazdy
Compliance (manager ds. zapewniania zgodności) podyplomowe zjazdy
Controlling i audyt podyplomowe zjazdy
Controlling w podmiotach powiązanych i spółkach skarbu państwa podyplomowe zjazdy
Copywriting podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
Diagnoza psychologiczna podyplomowe zjazdy
Dietetyka i psychologia zdrowia podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – coaching zaawansowany podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – energetyka podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – mobile & digital marketing podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – przywództwo i coaching podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie bezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w agrobiznesie podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w turystyce podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration dba podyplomowe zjazdy
Doctor of laws (ll.d.) – prawo w biznesie podyplomowe zjazdy
Doctor of public administration (dpa) podyplomowe zjazdy
Doctor of public health (dph) podyplomowe zjazdy
Dyrektor finansowy podyplomowe zjazdy
Edukacja włączająca podyplomowe zjazdy
Executive master of business administration mba podyplomowe zjazdy, online
Finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
Grafika multimedialna podyplomowe zjazdy
Historia podyplomowe zjazdy
Inspektor bhp – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych (iod) podyplomowe zjazdy
Komunikacja wizerunkowa podyplomowe zjazdy
Legislacja w praktyce podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Logopedia ogólna podyplomowe zjazdy
Marketing internetowy podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – art & science – nowe media w biznesie podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – biznesowe oraz prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – dyrektor hr podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – menedżer kultury podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – menedżer sportu i kultury podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – pharmaceutical management podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – sztuczna inteligencja w zarządzaniu biznesem podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w automotive podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w oświacie podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) badania kliniczne podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) energetyka podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) mobile&digital marketing podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) przywództwo i coaching podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie bezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie w agrobiznesie podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie w it podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie w turystyce podyplomowe zjazdy
Master of laws (ll.m.) prawo w biznesie podyplomowe zjazdy
Master of public administration (mpa) – administracja publiczna podyplomowe zjazdy
Master of public health (mph) – zdrowie publiczne podyplomowe zjazdy
Menedżer csr podyplomowe zjazdy
Metrologia w inżynierii mechanicznej podyplomowe zjazdy
Nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe zjazdy
Nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole ponadpodstawowej podyplomowe zjazdy
Neurologopedia podyplomowe zjazdy
Nowoczesny menedżer administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Nowoczesny samorząd terytorialny podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska podyplomowe zjazdy
Office manager podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Personal branding i public relations podyplomowe zjazdy
Podatki, finanse, kadry i płace podyplomowe zjazdy
Podejście integracyjno-systemowe w terapii rodzin i par podyplomowe zjazdy
Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii podyplomowe zjazdy
Prawo gospodarcze i handlowe podyplomowe zjazdy
Prawo nowych technologii podyplomowe zjazdy
Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne podyplomowe zjazdy
Prawo spółek podyplomowe zjazdy
Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym podyplomowe zjazdy
Program executive master of business administration podyplomowe zjazdy
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie podyplomowe zjazdy
Przeciwdziałanie przemocy domowej podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe zjazdy
Przywództwo i coaching podyplomowe zjazdy
Przywództwo w biznesie podyplomowe zjazdy
Psychodietetyka podyplomowe zjazdy
Psychogeriatria podyplomowe zjazdy
Psychologia dzieci i młodzieży podyplomowe zjazdy
Psychologia kliniczna podyplomowe zjazdy
Psychologia pracy i zarządzanie personelem podyplomowe zjazdy
Psychologia sądowa podyplomowe zjazdy
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji podyplomowe zjazdy
Psychologia transportu podyplomowe zjazdy
Psychologia uzależnień podyplomowe zjazdy
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną podyplomowe zjazdy
Psychoonkologia podyplomowe zjazdy
Psychotraumatologia podyplomowe zjazdy
Public relations w nowych mediach podyplomowe zjazdy
Quality manager podyplomowe zjazdy
Seksuologia podyplomowe zjazdy
Studia z tłumaczeń specjalistycznych podyplomowe zjazdy
Suicydologia podyplomowe zjazdy
Technika i rzeczoznawstwo samochodowe podyplomowe zjazdy
Terapia zaburzeń więzi podyplomowe zjazdy
Tłumacz specjalistyczny podyplomowe zjazdy
Trener umiejętności społecznych podyplomowe zjazdy
Wycena nieruchomości podyplomowe online
Zarządzanie finansami i księgowość podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w bezpieczeństwie lokalnym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Zarządzanie podmiotem leczniczym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych podyplomowe zjazdy

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KIELCACH SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Świętokrzyska

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunki studiów: 61 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 19 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Jak wyglądają studia podyplomowe w Kielcach?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia. 

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Kielcach

Naukę na studiach podyplomowych może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni.

Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. Studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno jednoznacznie określić jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

 

Oferta studiów podyplomowych w Kielcach

Jedną z uczelni w Kielcach, na której można kontynuować naukę na studiach podyplomowych jest Politechnika Świętokrzyska. Dostępne na tej uczelni kierunki to:

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Politechnika Świętokrzyska
 • Administrator sieci komputerowych,
 • Audyt energetyczny budynków,
 • Certyfikowany przedsiębiorca transportowy,
 • Grafika multimedialna,
 • Informatyka dla nauczycieli,
 • Melioracje i gospodarka wodna,
 • Odnawialne źródła energii (on-line),
 • Przysposobienie obronne - Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • Technika i rzeczoznawstwo samochodowe
 • Wycena nieruchomości (on-line).

 

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Biologia, Przyroda w edukacji szkolnej II+IV
Wydział Humanistyczny
 • Broker Informacji, Dziennikarstwo,
 • E-publikacje, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 • Informacja w edukacji i kulturze,
 • Menadżer mediów i reklamy,
 • Terapia przez media,
 • Humanistyka dzisiaj (film i nowe media, literatura, teatr, sztuka krytyczna),
 • Logopedia ogólna,
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
 • Historia,
 • Muzealnictwo i zarządzanie dobrami kultury
 • Wiedza o Spoleczeństwie
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Nauczanie języka polskiego (Piotrków Trybunalski),
 • Wiedza o kulturze (Piotrków Trybunalski),
 • Nauczanie historii w szkole (Piotrków Trybulanski)
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Rehabilitacja neurologiczna
 

 

komentarze (0)