Studia podyplomowe Kielce

Studia podyplomowe Kielce

Studia podyplomowe Kielce

Największy wybór studiów

podyplomowych w Kielcach

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe w Kielcach

Studia podyplomowe w Kielcach zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach są Studia Podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W KIELCACH

Grupa kierunków
Uczelnia
A
E
G
H
K
M
N
O
P
R
T
W
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia podyplomowe w Kielcach?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia. 

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Kielcach

Naukę na studiach podyplomowych może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni.

Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. Studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno jednoznacznie określić jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

 

Oferta studiów podyplomowych w Kielcach

Jedną z uczelni w Kielcach, na której można kontynuować naukę na studiach podyplomowych jest Politechnika Świętokrzyska. Dostępne na tej uczelni kierunki to:

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Politechnika Świętokrzyska
 • Administrator sieci komputerowych,
 • Audyt energetyczny budynków,
 • Certyfikowany przedsiębiorca transportowy,
 • Grafika multimedialna,
 • Informatyka dla nauczycieli,
 • Melioracje i gospodarka wodna,
 • Odnawialne źródła energii (on-line),
 • Przysposobienie obronne - Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • Technika i rzeczoznawstwo samochodowe
 • Wycena nieruchomości (on-line).

 

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Biologia, Przyroda w edukacji szkolnej II+IV
Wydział Humanistyczny
 • Broker Informacji, Dziennikarstwo,
 • E-publikacje, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 • Informacja w edukacji i kulturze,
 • Menadżer mediów i reklamy,
 • Terapia przez media,
 • Humanistyka dzisiaj (film i nowe media, literatura, teatr, sztuka krytyczna),
 • Logopedia ogólna,
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
 • Historia,
 • Muzealnictwo i zarządzanie dobrami kultury
 • Wiedza o Spoleczeństwie
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Nauczanie języka polskiego (Piotrków Trybunalski),
 • Wiedza o kulturze (Piotrków Trybunalski),
 • Nauczanie historii w szkole (Piotrków Trybulanski)
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Rehabilitacja neurologiczna
 

 

Komentarze (0)