Neuropsychologia

Neuropsychologia

Neuropsychologia

Studia w Krakowie

neuropsychologia

Odkryj studia neuropsychologia w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Neuropsychologia studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Neuropsychologia to ścieżka kształcenia, która skierowana jest do osób zainteresowanych w szczególności m.in. diagnozowaniem, opisywaniem i leczeniem zaburzeń neuropsychologicznych. W programie tych studiów znajdują się przedmioty poświęcone np.: specyfice kontaktu w relacji pomagania, różnym formom interwencji terapeutycznych czy czynnościom diagnostyczno-terapeutycznym w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego.

Absolwenci neuropsychologii potrafią m.in. rozwiązywać problemy związane z zaburzeniami w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym lub zawodowym. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą aplikować na stanowiska np. doradcze, organizacyjne, analityczne lub terapeutyczne związane z pracą w zawodzie neuropsychologa lub psychologa klinicznego. Ponadto absolwenci są gotowi do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci neuropsychologii poznają m.in.: wpływ mózgu oraz pozostałych elementów układu nerwowego na rozwój funkcji poznawczych człowieka oraz na ludzkie zachowanie; rodzaje zaburzeń neurologicznych i psychologicznych; różnorodnym konsekwencjom uszkodzenia mózgu lub rozwoju choroby neurodegeneracyjnej. Studia na tej ścieżce kształcenia poświęcone są np.: zaburzeniom uczenia się, zaburzeniom nadpobudliwości, zaburzeniom odżywiania, zaburzeniom ze spektrum autyzmu czy nieprawidłowościom chromosomów płciowych.

W programie neuropsychologii znajdują się przedmioty, które poruszają także problematykę związaną m.in. z metodami pracy z pacjentami ze zdiagnozowaną demencją, epilepsją czy chorobą Alzheimera. Studenci tej ścieżki kształcenia rozwijają wiedzę oraz umiejętności, które niezbędne są do prowadzenia profesjonalnych działań w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: rodzajów zaburzeń neuropsychologicznych i sposobów pracy z osobami, które zmagają się z tymi zaburzeniami; prawnych, społecznych i etycznych aspektów pracy neuropsychologa; techniko komunikacyjnych stosowanych w celu przeprowadzenia wywiadu z pacjentem.

Absolwenci neuropsychologii wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami, które niezbędne są do uzyskania stopnia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. Dzięki temu osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia np. w szpitalu, klinice czy poradni psychologicznej – zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze.

Absolwent neuropsychologii może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • poradnie, gabinety psychologiczne
  • instytucje naukowo-badawcze
  • szpitale, kliniki
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Neuropsychologia to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Krakowie

Studia na kierunku psychologia pozwalają uczestnikom zajęć rozwijać np. kompetencje miękkie oraz analityczne, a także zdobywać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. socjologii, pedagogiki, zarządzania czy kultury. W trakcie nauki studenci poznają m.in. tajniki ludzkiego ciała i umysłu, a także podstawowe mechanizmy kierujące człowiekiem. Ponadto uczestnicy zajęć uczą się np.: prowadzenia negocjacji, przeprowadzania wywiadów środowiskowych, organizowania działań w zakresie profilaktyki społecznej czy projektowania działań marketingowych.

Uczelnie w Krakowie oferują kilka ścieżek kształcenia na tym kierunku. Wiedza i umiejętności psychologów są cenione w różnorodnych środowiskach zawodowych. Absolwenci psychologii mogą liczyć na zatrudnienie np. w środowisku medycznym, kulturalnym, medialnym, biznesowym, edukacyjnym, resocjalizacyjnym czy związanym z komunikacją społeczną. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są też kompleksowo przygotowane do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)