Psychologia wojskowa i policyjna

Psychologia wojskowa i policyjna

Psychologia wojskowa i policyjna

Studia w Krakowie

psychologia wojskowa i policyjna

Odkryj studia psychologia wojskowa i policyjna w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Psychologia wojskowa i policyjna studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Uczelnie w Krakowie, które oferują studia na psychologii wojskowej i policyjnej, przykładają dużą uwagę do praktycznego przygotowania absolwentów tej ścieżki kształcenia w zakresie m.in. rozpoznawania, analizowania i opisywania zjawisk psychologicznych czy planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnorodnych form pomocy psychologicznej na rzecz bezpieczeństwa.

Kompetencje absolwentów psychologii wojskowej i policyjnej są cenione m.in. w policji, wojsku czy dowolnej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, stanowią istotne wsparcie funkcjonariuszy w ich codziennej służbie.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia wojskowa i policyjna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studia na psychologii wojskowej i policyjnej skierowane są do osób, które interesują się np.: zastosowaniem psychologii w pracy służb mundurowych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: funkcjonowaniu formacji wojskowych i policyjnych w różnorodnych warunkach; standardom pracy psychologa w instytucjach bezpieczeństwa publicznego; prawnym, społecznym i etycznym aspektom niesienia pomocy psychologicznej.

Studenci psychologii wojskowej i policyjnej w trakcie nauki poznają m.in.: metody i narzędzia psychologiczne; zasady pracy psychologów w wojsku i policji; etapom postępowania rekrutacyjnego i roli psychologa w tym procesie; sposobom udzielania wsparcia psychologicznego funkcjonariuszom; zastosowaniu psychologii w realizowaniu zadań ustawowych danej służby.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: sposobu funkcjonowania współczesnych formacji wojskowych i policyjnych; zastosowania psychologii w organizacji pracy służb mundurowych; nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę psychologa.

Absolwenci psychologii wojskowej i policyjnej mogą liczyć na zatrudnienie np. na stanowiskach doradczych lub eksperckich w zakresie psychologii w bezpieczeństwie. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, zatrudniane są m.in. w instytucjach odpowiedzialnych za organizację pracy jednostek mundurowych.

Absolwent psychologii wojskowej i policyjnej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • policja, wojsko
  • więzienie
  • poradnie, kliniki, gabinety
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia wojskowa i policyjna to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Krakowie

Psychologia pozwala studentom zrozumieć m.in. wpływ emocji na życie i funkcjonowanie człowieka. W trakcie nauki studenci poznają np. motywacje, które kierują ludźmi, a także zauważają wpływ zewnętrznego środowiska na rozwój psychiczny jednostki. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie m.in.: diagnostyki pacjenta oraz stosowania skutecznych metod leczenia zaburzeń psychicznych.

Studia na tym kierunku mają za zadanie wyszkolić szereg specjalistów w dziedzinie psychologii, na którą zapotrzebowanie w stale rozwijającym się świecie rośnie. Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie np. w ośrodkach naukowych, instytucjach kultury czy nowoczesnych przedsiębiorstwach. Ponadto osoby, które ukończyły psychologię, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)