Dyrygentura - Gdańsk

Dyrygentura - Gdańsk

Dyrygentura - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

25.10.2022

Dyrygentura studia  Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Dyrygentura to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku dyrygentura w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Dyrygentura dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. prowadzenia prób i koncertów z orkiestrami oraz indywidualnej i oryginalnej interpretacji dzieła muzycznego.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Dyrygentura dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako dyrygenci zespołów i orkiestr lub, po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, do nauczania w szkołach muzycznych i ogólnokształcących.

czytaj dalej wszystko o Dyrygentura - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek DYRYGENTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Dyrygentura stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dyrygentura

Uczelnie, gdzie dyrygentura jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Dyrygentura, zarówno na studia I, jak i II stopnia, to egzamin wstępny. Jego szczegóły opisane są w regulaminach rekrutacji. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dyrygentura w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DYRYGENTURA?

Dyrygentura to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia kwalifikacji artysty muzyka w zakresie szeroko rozumianej twórczej działalności dyrygenckiej. Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę dotyczącą m.in. prowadzenia prób i koncertów z orkiestrą symfoniczną, operową czy kameralną, a także z chórem i zespołem wokalno-instrumentalnym.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Dyrygentura dają studentom możliwość rozwijania umiejętności dyrygenckich od początku studiów, poprzez praktyki na pierwszym roku studiów licencjackich.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Dyrygentura możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Dyrygentura dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. indywidualnej i oryginalnej interpretacji dzieł muzycznych czy samodzielnego prowadzenia instytucji artystycznych takich jak na przykład opery, filharmonie czy zespoły. Program studiów zakłada także, że studenci nauczą się określać strategię rozwoju kultury muzycznej danego regionu lub miasta oraz zdobędą umiejętność kształtowania repertuaru artystycznego w instytucjach artystycznych.

Kierunki studiów takie jak Dyrygentura dają studentom możliwość m.in. zdobycia wiedzy o historii muzyki różnych epok, np. baroku, średniowiecza czy romantyzmu, a także z zakresu literatury muzycznej czy symfoniczno-operowej. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć uprawnienia pedagogiczne.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Dyrygentura: studium nad partyturą, instrumentoznawstwo, analiza dzieła muzycznego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DYRYGENTURA?

Studia na kierunku Dyrygentura trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Dyrygentura w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DYRYGENTURA

Studia na kierunku Dyrygentura dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy jako dyrygenci orkiestr symfonicznych, zespołów kameralnych czy wokalno-instrumentalnych. Mogą również zajmować się animacją kultury i działalnością muzyczną w takich miejscach jak na przykład instytucje kultury czy media. Po uzyskaniu odpowiednich kompetencji absolwenci kierunku Dyrygentura mogą zajmować się również nauczaniem w szkolnictwie muzycznym oraz w szkołach ogólnokształcących.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Dyrygentura:

 • dyrygent orkiestry symfonicznej lub kameralnej, zespołu kameralnego lub wokalno-instrumentalnego,
 • animator kultury,
 • instytucje kultury,
 • media,
 • pracownik dydaktyczny w szkolnictwie muzycznym,
 • pracownik dydaktyczny w szkołach ogólnokształcących.

Kierunki muzyczne w Gdańsku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia