Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny - Poznań

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny - Poznań

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny - Poznań
Dodaj do ulubionych

20.02.2023

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu geotechnologię, hydrotechnikę, transport wodny możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. geoinformacji, geotechnologii, budownictwa ogólnego, geotechniki czy budownictwa hydrotechnicznego.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu na kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, ośrodkach badawczych czy rejonowych i lokalnych zarządach gospodarki wodnej.

 

czytaj dalej wszystko o Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Poznaniu na kierunek Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny:

 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY?

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Poznaniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. geoinformacji, geotechnologii, geotechniki, modelowania hydrodynamicznego przepływów wód podziemnych i powierzchniowych oraz logistyki transportu wodnego.

Kierunki studiów w Poznaniu takie jak Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny dają studentom możliwość m.in. zapoznania się z wykorzystywaniem narzędzi geotechnologicznych w działaniach inwestycyjnych oraz wykonawstwie związanym z transportem wodnym i budownictwem hydrotechnicznym. Mogą także zdobyć umiejętności dotyczące inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych i modelowania sieci rzecznej czy wieloaspektowego wspomagania procesów projektowych.

Studenci kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny umożliwiają studentom również zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi np. eksploatacji budowli hydrotechnicznych i dróg wodnych, technologii i organizacji robót budowlanych, a także utrzymania i eksploatacji dróg wodnych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Poznaniu na kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny: modelowanie przepływu wody w ośrodkach porowatych, parametryzacja geotechniczna gruntów, budownictwo hydrotechniczne.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY?

Studia na kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

 

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY

Studia na kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach, które zajmują się projektowaniem, utrzymaniem albo rozbudową urządzeń hydrotechnicznych związanych z transportem wodnym, firmach zajmujących się logistyką transportu wodnego czy jednostkach administracji samorządowej i państwowej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie także w przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych w zakresie budownictwa wodnego i geotechnologii, firmach konsultingowych i doradczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny:

 • jednostki zajmujące się projektowaniem, utrzymaniem, rozbudową urządzeń hydrotechnicznych,
 • firmy zajmujące się logistyką transportu wodnego,
 • jednostki administracji samorządowej i państwowej,
 • przedsiębiorstwa projektowe i wykonawcze,
 • firmy konsultingowe i doradcze.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny Poznań studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny Poznań studia stacjonarne

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Poznaniu

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia