Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą – studia podyplomowe w Trójmieście

Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą – studia podyplomowe w Trójmieście

Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą – studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą – studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które prowadzą lub chcą prowadzić gospodarstwo rolne, a także chcą nabyć kwalifikacje rolnicze.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek agrobiznes - zarządzanie produkcją rolniczą - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Trójmieście mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROBIZNES – ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ ROLNICZĄ

Studia w Trójmieście na kierunku Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. produkcji roślinnej oraz produkcji zwierzęcej. W ramach tych dwóch głównych dziedzin studenci mogą zdobyć umiejętności i wiedzę w zakresie np. uprawy roli, nowoczesnej uprawy roślin rolniczych i ogrodniczych, systemów przechowywania płodów rolnych, kierunków użytkowania zwierząt gospodarskich czy dobrostanu zwierząt.

Program studiów zakłada także, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. nawożenia roślin, pozyskiwania surowców zielarskich, systemów przechowywania płodów rolnych, nowoczesnych systemów chowu zwierzą gospodarskich.

Słuchacze mają również możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu winogrodnictwa, np. uprawy winorośli i charakterystyki wybranych odmian, a także pszczelarstwa, np. biologii rodziny pszczelej czy charakterystyki i pozyskiwania produktów pszczelich.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą, to m.in.:

  • aktualne programy wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich,
  • mierniki efektów ekonomicznych produkcji rolniczej,
  • mechanizacja i automatyzacja produkcji rolniczej,
  • główne problemy dobrostanu w chowie zwierząt gospodarskich,
  • pogłowie zwierząt gospodarskich w Polsce i na świecie.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROBIZNES – ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ ROLNICZĄ?

Studia na kierunku Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGROBIZNES – ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ ROLNICZĄ

Kompetencje i umiejętności w zakresie prowadzenia, organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej zdobyte podczas studiów na kierunku Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą mogą pozwolić słuchaczom prowadzić gospodarstwo rolne, ale i znaleźć pracę w innych miejscach związanych z rolnictwem lub obrotem rolno-spożywczym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agrobiznes – zarządzanie produkcją rolniczą:

  • gospodarstwo rolne,
  • przemysł rolno-spożywczy
  • pozarządowe organizacje na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa,
  • jednostki administracji samorządowej i rządowej z zakresu rolnictwa i obrotem rolno-spożywczym.

Komentarze (0)