Kierunek lekarski studia niestacjonarne Poznań

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Poznań

Kierunek lekarski studia niestacjonarne Poznań

Studia niestacjonarne w Poznaniu

na kierunku lekarskim

Odkryj kierunek lekarski w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Kierunek lekarski - studia niestacjonarne Poznań | woj. wielkopolskie

Powiedzieć, że Kierunek lekarski jest niesamowicie ważną dziedziną nauki, to jak nic nie powiedzieć. Codzienna praca większości lekarzy polega na wykonywaniu trafnych diagnoz, przyczyniających się do możliwości wdrożenia właściwego leczenia konkretnych jednostek chorobowych, przeprowadzanie skomplikowanych operacji chirurgicznych, które niejednokrotnie ratują życie pacjenta, udzielanie trafnych porad medycznych, aby zwiększyć świadomość pacjentów w kwestii własnego zdrowia, a także czuwanie nad bezpieczeństwem ludzi chorych na poszczególnych oddziałach szpitalnych.

Specyfika pracy absolwentów medycyny jest z oczywistych względów uzależniona od obranej specjalizacji. Dermatolog stara się właściwie dobierać leczenie ludziom, borykającym się z problemami skórnymi, onkolog przeprowadza pacjentów z nowotworami przez niezwykle trudny czas leczenia, rekonwalescencji i borykania się z ewentualnymi trudnościami emocjonalnymi, a zadaniem lekarza pierwszego kontaktu jest wstępna diagnoza pacjenta i skierowanie go do specjalisty, zajmującego się określoną przypadłością. Każdego z tych medyków łączy jedno – ukończyli oni studia na Kierunku lekarskim.

Studia medyczne na Kierunku lekarskim możesz rozpocząć między innymi w Poznaniu. Możliwość kształcenia w ramach trybu wieczorowego przyciąga wielu kandydatów, którzy chcieliby zgłębiać treści programowe w godzinach popołudniowych i wieczornych. Nie ulega wątpliwości, że zawód lekarza wiąże się zarówno z ogromną odpowiedzialnością, jak i satysfakcją.

 

Czego się nauczysz na studiach

Studia w Poznaniu na Kierunku lekarskim przygotowują przyszłych absolwentów do wypełniania niezwykle odpowiedzialnej i wymagającej roli zawodowej. Dlatego też prezentowane treści programowe mogą nosić miano interdyscyplinarnych. W trakcie nauki będziesz miał okazję poznać w szczegółowy sposób ludzką anatomię, fizjologię, zapoznać się z działaniem układu nerwowego, poznasz budowę każdej z kości, wchodzącej w skład układu szkieletowego, a nawet zgłębisz podstawy biotechnologii, dzięki której powstało wiele nowoczesnych substancji farmaceutycznych. Studia na opisywanym kierunku to także poznanie podstaw psychologii oraz etyki lekarskiej, bez których prawidłowa praca z pacjentem nie byłaby możliwa. W trakcie nauki najprawdopodobniej spotkasz na swojej drodze następujące przedmioty:

 • fizjologia,
 • etyka w medycynie,
 • historia medycyny,
 • pierwsza pomoc,
 • anatomia z embriologią,
 • genetyka z biologią molekularną.

 

Dla kogo te studia

Niektóre kierunki w Poznaniu z pewnością nie są dla każdego. Podobnie jest z Kierunkiem lekarskim. Zgłębianie rozległych wiadomości programowych wymaga dużego zaangażowania i ambicji, a także uzdolnienia w zakresie nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii. Co więcej, przyszli lekarze powinni mieć w sobie dużo empatii, dzięki której będą w stanie zrozumieć problemy każdego z pacjentów. Jeżeli uważasz, że jesteś idealnym kandydatem na Kierunek lekarski w Poznaniu, już dzisiaj rozpocznij przygotowania do egzaminu maturalnego!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ile kosztują studia na Kierunku lekarskim w Poznaniu

Podjęcie dowolnego kierunku studiów w trybie niestacjonarnym jest płatne. Koszt studiowania Kierunku lekarskiego różni się w zależności od wybranej uczelni, a także nie jest czynnikiem stałym. Aby poznać szczegółowy cennik opłat za czesne, możliwość podzielenia ich na raty semestralne lub roczne, a także dowiedzieć się o ewentualnych promocjach, należy zajrzeć na stronę internetową wybranej wcześniej uczelni i rozwiać nurtujące kwestie.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2020
do 06.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek lekarski w Poznaniu

Kandydatów do podjęcia studiów lekarskich właściwie nigdy nie brakuje. Z tego względu jako przyszły kandydat powinieneś wykazać się możliwie najlepszymi wynikami, osiągniętymi podczas egzaminu maturalnego. Na większości uczelni brane są pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: matematyki, biologii, chemii, fizyki, języka angielskiego.

Pamiętaj, żeby przed aplikacją zapoznać się z regulaminem rekrutacji, który znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni. Procedury te mogą się różnić w zależności od wybranej placówki edukacyjnej, a także ulegać pewnym zmianom w czasie.

KIERUNKI MEDYCZNE W POZNANIU

Rozwiń

POPULARNE KIERUNKI MEDYCZNE NIESTACJONARNE W POZNANIU

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia wieczorowe na Kierunku lekarskim w Poznaniu

Niektóre uczelnie w Poznaniu decydują się na zaoferowanie studentom możliwości kształcenia wieczorowego. Jeżeli zdecydujesz się na ten rodzaj pobieranej nauki, przygotuj się na kształcenie podczas godzin popołudniowych i wieczornych, najczęściej codziennie od poniedziałku do piątku. Możesz w ten sposób podjąć na przykład Kierunek lekarski w Poznaniu.

 

Program studiów

Chyba nikogo nie zaskoczy fakt, że studia na Kierunku lekarskim w głównej mierze bazują na takich naukach, jak biologia, chemia oraz fizyka. W związku z tym, większość przedmiotów obecnych w siatce opisywanego kierunku, w jakimś stopniu bazuje na tych trzech podstawowych przedmiotach. Zadaniem każdego studenta opisywanego kierunku będzie zgłębienie szczegółowych informacji na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu na każdej możliwej płaszczyźnie, aby ich praca zawodowa wyróżniała się jak największym profesjonalizmem oraz możliwością wywiązania się z odpowiedzialności za ludzkie życie.

W programie studiów medycznych najprawdopodobniej spotkasz się z takimi zagadnieniami, dzięki którym w dogłębny sposób poznasz tajniki poprawnej komunikacji z każdym pacjentem, a dzięki etyce lekarskiej będziesz wiedział, jakich kwestii się wystrzegać. Po ukończeniu Kierunku lekarskiego każdy z abiturientów będzie mógł wybrać konkretną specjalizację, dzięki której stanie się kompetentnym chirurgiem, pediatrą, kardiologiem, onkologiem, ortopedą, ginekologiem, czy lekarzem każdej innej specjalności.

Ile trwają studia wieczorowe na Kierunku lekarskim w Poznaniu

Czas trwania studiów lekarskich, niezależnie od tego, czy podejmiesz je stacjonarnie, czy też wieczorowo, będą składały się z dwunastu semestrów, czyli w praktyce sześciu lat nauki. Studia te są prezentowane w trybie jednolitym, dlatego do obrony pracy dyplomowej przystąpisz dopiero po sześciu latach, w przeciwieństwie do kierunków niejednolitych, w trakcie których możesz obronić aż dwie prace dyplomowe.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na Kierunek lekarski w Poznaniu

Zanim aplikujesz na jakikolwiek kierunek studiów, powinieneś upewnić się, że sprosta on twoim oczekiwaniom, a posiadane przez ciebie predyspozycje pozwolą ci na wywiązanie się ze wszystkich edukacyjnych obowiązków. Zatem odpowiedz sobie na pytania, czy:

 • Jesteś empatyczny i lubisz pracę z ludźmi?
 • Interesujesz się dziedzinami przyrodniczymi i jesteś z nich dobry?
 • Chciałbyś połączyć swoją przyszłość z niezwykle prestiżową dziedziną nauki?

 

Jeżeli w twoich myślach trzykrotnie pojawiło się „tak”, to najprawdopodobniej Kierunek lekarski to dziedzina, na jaką powinieneś aplikować. W tym celu odpowiednio wcześnie rozpocznij przygotowania do egzaminu maturalnego, najlepiej na poziomie rozszerzonym, z: matematyki, biologii, chemii oraz fizyki, gdyż właśnie te przedmioty najprawdopodobniej zadecydują o tym, czy będziesz miał szansę na rozpoczęcie studiów już w październiku.

Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na studia stacjonarne, warto wziąć udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Jeżeli uda ci się zdobyć tytuł finalisty lub laureata, najprawdopodobniej otrzymasz więcej punktów, przydatnych w procesie rekrutacji. Przemyśl udział w:

 • Olimpiadzie Biologicznej,
 • Olimpiadzie Chemicznej,
 • Olimpiadzie Fizycznej.

 

Zapisy na studia

Internetowa rejestracja kandydatów to jedyny sposób na zgłoszenie swojej aplikacji na wybrany kierunek studiów. Aby stworzyć profil kandydata na Kierunek lekarski w Poznaniu, odszukaj na stronie internetowej uczelni odpowiedniej zakładki, która przeprowadzi cię do formularza, za pośrednictwem którego pochwalisz się osiągniętymi na maturze wynikami.

Do zwieńczenia procesu rekrutacyjnego, jeżeli uda ci się odnaleźć swoje nazwisko na liście przyjętych ns Kierunek lekarski, najprawdopodobniej będziesz potrzebował:

 • świadectwa maturalnego wraz z jego kserokopią,
 • fotografii do legitymacji studenckiej,
 • zaświadczeń lekarskich, o ile są wymagane przez uczelnię,
 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Jaka praca po studiach wieczorowych na Kierunku lekarskim w Poznaniu

Medyczne kierunki studiów w Poznaniu zazwyczaj generują szerokie spektrum wyboru, jeśli chodzi o kształtowanie swojej przyszłej ścieżki zawodowej. Nie inaczej jest z Kierunkiem lekarskim. Wielu świeżo upieczonych maturzystów decyduje się na ten kierunek, ponieważ wiąże się on ze stabilnym i dobrze płatnym zatrudnieniem w bardzo wielu placówkach medycznych.

Głównym wyborem większości absolwentów Kierunku lekarskiego w kwestii zatrudnienia są szpitale. Praca na oddziałach zgodnych ze specyfiką posiadanej specjalizacji pomaga w zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego oraz obycia w pracy z pacjentem. Lekarze są równie chętnie zatrudniani w specjalistycznych klinikach medycznych, przychodniach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych i poprawczych, a także instytucjach, które zajmują się rozpowszechnianiem wiedzy na temat edukacji prozdrowotnej.

Marzący o karierze naukowej lekarze z pewnością odnajdą się w laboratoriach i centrach badawczych. Jeżeli będziesz chciał pójść nieco inną drogą, postarasz się o zatrudnienie na przykład w administracji państwowej i samorządowej. Wielu abiturientów opisywanego kierunku decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, współpracującej z marketingiem i mass mediami. Jak sam widzisz, wachlarz wyboru zawodowego jest ogromny. To, jaką decyzję podejmiesz, będzie zależało wyłącznie od ciebie.

Jakie opinie mają studia wieczorowe na Kierunku lekarskim w Poznaniu

Aby móc rozpocząć jakikolwiek kierunek studiów z pełną świadomością na temat jego renomy, na pewno warto zapoznać się z opiniami studentów oraz absolwentów, na przykład Kierunku lekarskiego.

Dominika, studentka pierwszego roku Kierunku lekarskiego w Poznaniu, mówi:

„Dopiero niedawno rozpoczęłam Kierunek lekarski, jednak już teraz wiem, że był to najlepszy z możliwych wyborów. Nauka jest trudna i wymaga ogromnego zaangażowania, jednak pozytywnie zdane kolokwia i egzaminy, a przede wszystkim odpowiednie przygotowanie do pracy, wynagradzają wszystko.”

Komentarze (0)