Akademia mediacji i negocjacji– studia podyplomowe w Trójmieście

Akademia mediacji i negocjacji– studia podyplomowe w Trójmieście

Akademia mediacji i negocjacji– studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Akademia mediacji i negocjacji– studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku Akademia mediacji i negocjacji to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie negocjacji i mediacji oraz kompetencje biznesowe.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Akademia mediacji i negocjacji zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Trójmieście mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKADEMIA MEDIACJI I NEGOCJACJI

Studia w Trójmieście na kierunku Akademia mediacji i negocjacji realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Akademia mediacji i negocjacji możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Akademia mediacji i negocjacji umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. istoty i zastosowania mediacji i negocjacji, komunikacji i wpływu w mediach i negocjacji czy strategii i technik w mediacjach i negocjacjach. Program studiów zakłada, że studenci np. poznają obszary zastosowań mediacji i negocjacji, poznają metody i techniki pozyskiwania cennych informacji w mediacjach i negocjacjach czy metody pracy w trudnych i konfliktowych sytuacjach.

Słuchacze tego kierunku mogą również zapoznać się ze strategiami, standardami i narzędziami komunikacyjnymi w mediacjach i negocjacjach oraz poznać wpływ manipulacji i innych działań mających negatywny wpływ na jakość komunikacji. Mają też możliwość poznania strategii negocjacji wrogich i pod silną presją, podstępnych technik negocjacyjnych oraz negocjacji partnerskich i przyjaznych.

Program studiów kierunku Akademia mediacji i negocjacji zakłada także, że studenci będą uczestniczyć w warsztatach symulacji mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Akademia mediacji i negocjacji, to m.in.:

 • katalog błędów negocjacyjnych, źródła błędów i sposoby zapobiegania,
 • strategie i techniki wybitnych negocjatorów,
 • strategie wyboru metody prowadzenia mediacji,
 • mediacja w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości,
 • procedury i etapy przebiegu mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych sądowych i pozasądowych.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKADEMIA MEDIACJI I NEGOCJACJI?

Studia na kierunku Akademia mediacji i negocjacji trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AKADEMIA MEDIACJI I NEGOCJACJI

Studia na kierunku Akademia mediacji i negocjacji dają ich absolwentom możliwość znalezienia zatrudnienia m.in. jako mediatorzy, mediatorzy sądowi, coachowie.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Akademia mediacji i negocjacji:

 • mediator,
 • mediator sądowy,
 • coach,
 • ośrodki mediacyjne,
 • działy human resources,
 • fundacje.

Komentarze (0)