Akademia przywództwa kobiet – studia podyplomowe w Trójmieście

Akademia przywództwa kobiet – studia podyplomowe w Trójmieście

Akademia przywództwa kobiet – studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Akademia przywództwa kobiet – studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku Akademia przywództwa kobiet to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do kobiet, które chcą zdobyć kompetencje kierownicze oraz umiejętności i wiedzę z zarządzania.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek akademia przywództwa kobiet - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Akademia przywództwa kobiet zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Trójmieście mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET?

Studia w Trójmieście, w przypadku studiów podyplomowych, to na ogół studia niestacjonarne. Studia na kierunku Akademia przywództwa kobiet realizowane są w trybie online. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Akademia przywództwa kobiet możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Akademia przywództwa kobiet umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. zarządzania, narzędzi stosowanych w zarządzaniu zespołem oraz kompetencji lidera. Program studiów zakłada też, że studenci np. zapoznają się ze stereotypami i faktami na temat kobiety w biznesie, zdobędą umiejętność weryfikacji swoich mocnych i słabych stron oraz zapoznają się ze poszczególnymi aspektami odporności psychicznej.

Słuchacze kierunku Akademia przywództwa kobiet mają także możliwość zdobycia umiejętności w zakresie kreowania wizerunku biznesowego, komunikacji niewerbalnej, zarządzania Lean Management oraz skutecznej komunikacji w trudnych sytuacjach. Mogą też zapoznać się z zagadnieniami z zakresu zarządzania zmianą, coachingu i mentoringu, planowania oraz strategicznego myślenia i rozwiązywania problemów z użyciem podejścia LEAN.

 

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Akademia przywództwa kobiet, to m.in.:

 • kobieta w biznesie jako jedna z ról,
 • zarządzanie z szacunkiem,
 • kompetencje lidera,
 • świat VUCA – zarządzanie zmianą i emocje w biznesie,
 • leadership 4.0,
 • coaching i mentoring jako narzędzia rozwoju zespołu,
 • PDCA i planowanie,
 • strategia, cele i zarządzanie przez kaskadę celów.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET?

Studia na kierunku Akademia przywództwa kobiet trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET

Studia na kierunku Akademia przywództwa kobiet dają ich absolwentom możliwość znalezienia zatrudnienia w miejscach, w których przydatne mogą być kompetencje menedżerskie oraz umiejętności z zakresu przywództwa.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Akademia przywództwa kobiet:

 • działy human resources,
 • manager,
 • stanowiska kierownicze,
 • lider zespołu,
 • manager projektu.

Komentarze (0)