Audyt energetyczny - studia podyplomowe w Lublinie

Audyt energetyczny - studia podyplomowe w Lublinie

Audyt energetyczny - studia podyplomowe w Lublinie
Dodaj do ulubionych

Audyt energetyczny - studia podyplomowe w Lublinie

Studia na kierunku audyt energetyczny to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w formie online oraz niestacjonarnej (hybrydowo).

 

Audyt energetyczny to studia podyplomowe w Lublinie, w ramach których uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności na temat obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej rozporządzeń czy norm w zakresie efektywności energetycznej budynków.

Studia umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w roli audytorów energetycznych, w instytucjach samorządu na każdym szczeblu. Mogą również znaleźć zatrudnienie jako pośrednicy obrotu nieruchomości.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek audyt energetyczny - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Studia w Lublinie na kierunku audytor energetyczny, skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe na dowolnej innej ścieżce dydaktycznej i uzyskały tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

W procesie rekrutacji nie przewidziano egzaminów wstępnych, a ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUDYT ENERGETYCZNY?

Studia na kierunku audyt energetyczny prowadzone są w formie blended learning – łącząc zajęcia tradycyjne z tymi prowadzonymi online. Kształcenie powstało jako odpowiedź na wzrost zapotrzebowania krajów Unii Europejskiej na efektywność energetyczną budynków.

Program zajęć został przygotowany w taki sposób, aby zapewniał pełną zgodność z wymaganiami ujętymi przez zagadnienia zawarte w szkoleniu dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do przygotowywania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Treści dydaktyczne ujęte w programie zajęć wpisują się w oczekiwania i zainteresowania inżynierów budownictwa, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, rzeczoznawców majątkowych czy pośredników obrotu nieruchomości.

W siatce edukacyjnej uwzględniono tematykę audytingu energetycznego w budownictwie, materiałów, konstrukcji, urządzeń, instalacji i technologii stosowanych w budownictwie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku audyt energetyczny, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczestnicy studiów na kierunku audyt energetyczny, poszerzają swoją wiedzę na temat aktualnych rozporządzeń i norm efektywności energetycznej budynków. Znają metody oceny efektywności energetycznej obiektów, techniki termomodernizacji czy zasady przygotowywania audytów energetycznych. Wykorzystują i oceniają efektywność OZE, a także opłacalność ekonomiczną.

Ukończenie tego kierunku studiów umożliwia absolwentom uzyskanie uprawnień do przygotowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Mogą też zyskać wpis do rejestru osób, które mają uprawnienia w tym zakresie.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUDYT ENERGETYCZNY?

Studia na kierunku audyt energetyczny, trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUDYTOR ENERGETYCZNY

Absolwenci po tym kierunku, są przygotowani do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Mogą pracować jako specjaliści przeprowadzający pomiary energetyczne obiektów czy analizę otrzymanych wyników.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku audyt energetyczny

  • pracownicy spółdzielni mieszkaniowych,
  • zarządcy nieruchomości,
  • administracja państwowa lub samorządowa,
  • pośrednicy obrotu nieruchomości,
  • audytorzy energetyczni.

Studia prowadzone jako ścieżka kształcenia na kierunku audyt energetyczny stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu doradztwa energetycznego i efektywności energetycznej budynków. Jest to spowodowane zmianami wynikającymi z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Absolwenci doskonale poruszają się po tematyce przepisów prawa w tym zakresie i wykorzystują ją do przygotowywania charakterystyki energetycznej budynków różnego przeznaczenia.

Komentarze (0)