Cyberuzależnienia - studia podyplomowe w Bydgoszczy

Cyberuzależnienia - studia podyplomowe w Bydgoszczy

Cyberuzależnienia - studia podyplomowe w Bydgoszczy
Dodaj do ulubionych

Cyberuzależnienia - studia podyplomowe w Bydgoszczy

Studia na kierunku cyberuzależnienia to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w formie niestacjonarnej oraz online.

 

Program studiów na kierunku cyberuzależnienia powstał jako odpowiedź na rosnące zjawisko cyberataków, cyberprzestępstw oraz haktywizmu. Studenci uczą się badania oraz rozumienia cyberuzależnień, a także diagnozowania i terapii tych problemów. Zyskują również wiedzę na temat psychologii klinicznej, psychoterapii czy edukacji medialnej. Poza tym uczą się pracy z dziećmi i rodzinami osób uzależnionych. Głównym celem tych studiów jest dostarczenie uczestnikom solidnych podstaw teoretycznych oraz praktycznych, które są związane z cyberuzależnieniami. Studenci zyskują również obszerną wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa oraz rozpoznawania zagrożeń w sieci.

Absolwenci mogą podjąć pracę jako terapeuci, którzy specjalizują się w leczeniu osób dotkniętych uzależnieniami od Internetu, gier komputerowych czy mediów społecznościowych. Będą pracować w prywatnej praktyce terapeutycznej, ośrodkach leczenia uzależnień lub instytucjach publicznych. Mogą także nieść pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie z problemami związanymi z nadmiernym korzystaniem z technologii.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek cyberuzależnienia - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Rekrutacja na studia podyplomowe w Bydgoszczy na tym kierunku przeznaczona jest dla absolwentów studiów wyższych, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z nowymi technologiami oraz problemami psychologicznymi z tego obszaru. Kandydatami mogą być zarówno psycholodzy, terapeuci, pedagodzy, jak i inni specjaliści pragnący poszerzyć swoją wiedzę w ramach diagnozowania czy profilaktyki cyberuzależnień.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku cyberuzależnienia?

Studia w Bydgoszczy na tym kierunku skupiają się na badaniu różnych aspektów uzależnienia od technologii oraz Internetu. Kształcenie obejmuje zarówno psychologiczne, społeczne, jak i technologiczne aspekty tego zjawiska.

Studenci prowadzą badania nad tym, jak korzystanie z Internetu oraz nowych technologii wpływa na psychikę człowieka. Obejmuje to m.in. badanie mechanizmów nagrody i impulsywności związanych z korzystaniem z Internetu oraz identyfikowanie czynników ryzyka predysponujących do rozwoju uzależnienia.

Uczą się też analizowania, w jaki sposób czynniki społeczne, takie jak kultura, rodzina czy styl życia, mogą wpływać na ryzyko uzależnienia od technologii. Analizują również wpływ nadmiernej ekspozycji na technologię i Internet na zdrowie psychiczne oraz fizyczne, w tym na zdrowie oczu, jakość snu czy poziom aktywności fizycznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku cuberuzależnienia, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają wiedzę na temat mechanizmów powstawania i skutków cyberuzależnień, a także umiejętności badawcze potrzebne do prowadzenia badań nad tym zjawiskiem. Rozumieją procesy psychologiczne i neurobiologiczne związane z uzależnieniem od Internetu oraz nowych technologii. Są w stanie rozpoznawać symptomy uzależnienia i zrozumieć, jak różne czynniki, takie jak genetyka, środowisko i osobowość, mogą wpływać na rozwój uzależnienia.

Mają także umiejętności w diagnozowaniu uzależnień od technologii oraz ocenie ryzyka i potrzeb osób dotkniętych tym problemem. Potrafią przeprowadzać ocenę psychologiczną i wyznaczać odpowiednie interwencje terapeutyczne lub prewencyjne.

Wyróżnia ich też wiedza na temat strategii edukacyjnych i prewencyjnych w zakresie cyberuzależnień. Potrafią projektować i wdrażać programy edukacyjne dla różnych grup społecznych, w tym dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

 

Ile trwają studia na kierunku cyberuzależnienia?

Studia na kierunku cyberuzależnienia, trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

Jaka praca po studiach na kierunku cyberuzależnienia

Absolwenci mogą pracować jako badacze w instytucjach badawczych lub zajmujących się zdrowiem publicznym. Osoby z wiedzą na temat cyberuzależnień znajdą też pracę w roli doradców lub terapeutów, pomagając jednostkom i rodzinom w radzeniu sobie z problemem nadmiernego korzystania z Internetu oraz nowych technologii. Mogą prowadzić indywidualne sesje terapeutyczne, grupowe terapie wsparcia lub warsztaty edukacyjne.

Odnajdą się też w roli edukatorów i specjalistów do spraw prewencji, prowadząc szkolenia i warsztaty dla różnych grup społecznych, w tym dla dzieci, młodzieży czy rodziców. Będą także projektować programy prewencyjne i kampanie edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości na temat cyberuzależnień.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku cyberuzależnienia

  • dział badań i rozwoju firm,
  • konsulting i doradztwo biznesowe,
  • eksperci do spraw zdrowia publicznego,
  • terapeuci,
  • edukatorzy do spraw cyberuzależnień.

Zdobyte umiejętności i wiedza przydają się absolwentom w różnych dziedzinach, w tym w pracy naukowej, terapeutycznej, edukacyjnej, konsultingowej, a także w sektorze publicznym i prywatnym.

Komentarze (0)