ul. Jagiellońska 4 

85-067 Bydgoszcz

tel. 799 351 160

e-mail: sekretariat@wsnoz.pl

ul. Jagiellońska 4 

85-067 Bydgoszcz

tel. 799 351 160

e-mail: sekretariat@wsnoz.pl

 • AKADEMIA TRENERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Akademia Trenera” to kompleksowy program szkoleniowy, który ma na celu przygotowanie absolwentów do roli profesjonalnych trenerów. Program ten umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego prowadzenia szkoleń i wspierania rozwoju innych osób w różnych kontekstach i dziedzinach.

  Podczas studiów, uczestnicy zdobywają umiejętności związane z autoprezentacją w pracy trenera, budowaniem świadomości trenerskiej oraz efektywnym zarządzaniem procesem grupowym. Uczą się także wykorzystywać swój głos i emisję głosu w celu osiągnięcia maksymalnego wpływu podczas prowadzenia zajęć szkoleniowych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKUPUNKTURA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku „Akupunktura” to program szkoleniowy, który ma na celu zapoznanie i przygotowanie absolwentów do wykorzystania tradycyjnej medycyny chińskiej i technik akupunktury w celu łagodzenia różnego rodzaju dolegliwości i bólów u pacjentów. Studia skupiają się na nauce teorii i praktyki akupunktury oraz zdobywaniu umiejętności potrzebnych do praktycznego stosowania tych technik w praktyce terapeutycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANIMATOR I MENEDŻER KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów na kierunku „Animator i Menedżer Kultury” jest przygotowanie absolwentów do pełnienia roli profesjonalnych animatorów kultury oraz menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie projektami kulturalnymi. Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z teorią, praktyką i kompetencjami niezbędnymi do skutecznego tworzenia, organizacji i promocji działań kulturalnych.

  Podczas studiów, słuchacze zdobywają wiedzę na temat ekonomiki kultury, zarządzania projektami, promocji wydarzeń kulturalnych oraz sposobów pozyskiwania funduszy na projekty kulturalne. Studia umożliwiają rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnej pracy zespołowej, negocjacji, zarządzania finansami w sektorze kultury, zawierania umów handlowych oraz zrozumienia prawa autorskiego w kontekście działań kulturalnych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARTETERAPIA W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy dotyczącej nowych aspektów w dziedzinie edukacji, terapii i rozwoju osobistego, podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania. Słuchacze  poszerzą swoje kwalifikacje w zakresie terapii, rozwoju i edukacji poprzez sztukę dzieci, dorosłych, osób chorych i niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ASYSTENT OSOBY STARSZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku „Asystent Osoby Starszej” mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnej pracy z osobami starszymi, zapewniając im wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia wsparcia, opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

  Program studiów skupia się na zagadnieniach związanych z geriatrią i gerontologią, co umożliwia słuchaczom zrozumienie procesów starzenia się oraz zdobycie wiedzy na temat specyfiki opieki nad osobami starszymi. Słuchacze poznają także podstawy fizjologii starzenia się, aby lepiej rozumieć zmiany fizyczne, które zachodzą u osób starszych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEHAWIORYSTA ZWIERZĄT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Behawiorysta zwierząt to program edukacyjny skierowany do osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy na temat zachowania, treningu oraz psychologii zwierząt. Program obejmuje zagadnienia związane z anatomią zwierząt, różnymi rasami, analizą zachowania, technikami modyfikacji zachowania, treningiem zwierząt oraz interakcjami człowiek-zwierzę. Studenci zdobędą także wiedzę dotyczącą dobrostanu zwierząt oraz aspektów prawnej ochrony zwierząt. Program studiów skupia się na praktycznych aspektach pracy z zwierzętami, umożliwiając uczestnikom skuteczne i profesjonalne podejście do zwierząt oraz interakcji z nimi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest zapewnienie słuchaczom wszechstronnej wiedzy i umiejętności, aby skutecznie działać w różnych sytuacjach związanych z bezpieczeństwem narodowym i zarządzaniem kryzysowym.

  Program nauczania obejmuje szeroki zakres tematyczny, w tym analizę zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie systemem bezpieczeństwa publicznego, ochronę infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwo imprez masowych, negocjacje w sytuacjach kryzysowych, pracę w zespołach reagowania kryzysowego, prawo humanitarne i ochronę dóbr kultury, zarządzanie danymi osobowymi i informacjami prawnie chronionymi oraz wiele innych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW LOTNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek „Bezpieczeństwo Portów Lotniczych” przygotowuje słuchaczy do pracy w dynamicznym i kluczowym sektorze bezpieczeństwa lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem portów lotniczych.

  Słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i ochrony w lotnictwie cywilnym, skupiając się na unikalnych aspektach związanych z portami lotniczymi.

  Program studiów obejmuje szeroki zakres tematyczny, w tym infrastrukturę portu lotniczego, prawo lotnicze, transport lotniczy, zarządzanie kryzysowe, negocjacje w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym oraz kontrolę jakości w ochronie lotnictwa.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO W EKSPLOATACJI I METODY OCENY STANU TECHNICZNEGO MASZYN - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek „Bezpieczeństwo w eksploatacji i metody oceny stanu technicznego maszyn” skupia się na zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w procesie eksploatacji maszyn oraz oceny stanu technicznego maszyn. Słuchacze mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat eksploatacji maszyn, zagrożeń z nimi związanych oraz metod oceny ich stanu.

  Program nauczania obejmuje różnorodne zagadnienia, takie jak podstawy konstrukcji maszyn, ergonomia na stanowisku pracy, ocena ryzyka, zarządzanie dokumentacją techniczną, a także przepisy i normy dotyczące bezpieczeństwa maszynowego. Słuchacze zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie analizy stanu technicznego maszyn, eliminacji zagrożeń oraz podejmowania działań zapobiegawczych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” są skoncentrowane na zagadnieniach związanych z zapewnianiem ochrony i bezpieczeństwa wewnętrznego w różnych sektorach działalności. Program studiów obejmuje szeroki zakres tematyczny, który przygotowuje absolwentów do identyfikacji, analizy, prewencji i zarządzania różnymi zagrożeniami oraz ochrony interesów i zasobów.

  Studenci zdobędą dogłębną wiedzę dotyczącą aspektów prawnych, organizacyjnych i technicznych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Będą mieli możliwość zgłębiania tematów takich jak prawo bezpieczeństwa, regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, zarządzanie ryzykiem czy systemy zarządzania bezpieczeństwem. Program studiów uwzględnia również zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego, odpowiedzialności prawnej, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BHP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów: zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Adresaci:

  • osoby pracujące lub zamierzających podjąć pracę w służbie BHP,
  • oraz dla wykładowców tej problematyki, przygotowują słuchaczy do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • absolwenci uczelni wyższych, pracownicy administracji publicznej, służb porządkowych oraz ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, którzy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • i inni…

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przekazanie słuchaczom współczesnej wiedzy z bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podczas zajęć zdobywa się praktyczną umiejętność korzystania z systemów bibliotecznych, katalogowania, wykorzystania internetu w pracy bibliotekarza – szczególnie wyszukiwania informacji w bazach danych, katalogach centralnych; tworzenia prezentacji multimedialnych itp.

  Ponadto zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji bibliotek szkolnych; prawa dot. bibliotek; wyszukiwania, selekcji i oceny informacji oraz jej użytkowników. Zapoznają się ze współczesną literaturą dla dzieci i młodzieży, poznają metodykę pracy nauczyciela–bibliotekarza oraz problemy wychowawcze współczesnej szkoły.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIOETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Bioetyki stanowią kompleksowy program nauki, który umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze analizy, oceny i rozumienia złożonych zagadnień moralnych związanych z medycyną, ochroną zdrowia i naukami biologicznymi. Celem studiów jest rozwinięcie świadomości etycznej i umiejętności podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach związanych z bioetyką i praktyką medyczną.

  Podczas studiów uczestnicy zdobywają dogłębną wiedzę na temat podstaw bioetyki, norm moralnych, praw pacjenta oraz obowiązków zawodowych pracowników medycznych. Ważnym elementem programu jest zapoznanie się z różnymi aspektami etycznymi związanymi z medycyną, takimi jak opieka paliatywna, tanatologia, dokumentacja medyczna czy komunikacja z pacjentem.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIZNES I ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BUDOWNICTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Budownictwo – przygotowanie do nauczania przedmiotu są studiami kwalifikacyjnymi, które mają na celu przygotowanie absolwentów do pełnienia roli nauczycieli przedmiotów budowlanych w szkołach zawodowych. Program studiów integruje wiedzę techniczną z zakresu budownictwa ogólnego oraz kompetencje pedagogiczne, umożliwiając absolwentom skuteczne przekazywanie wiedzy i umiejętności zawodowych swoim uczniom.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BUDOWNICTWO OGÓLNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Budownictwo ogólne zapewniają kompleksową edukację w zakresie technologii budowlanych, konstrukcji, materiałów budowlanych oraz zasad projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych. Program studiów przygotowuje absolwentów do pracy w branży budowlanej jako inżynierowie budownictwa ogólnego, którzy będą odpowiedzialni za planowanie, projektowanie, budowę i nadzór nad różnymi typami obiektów budowlanych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CERTYFIKACJA I AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Certyfikacja i audyt energetyczny budynku zapewniają kompleksowe przygotowanie w zakresie oceny efektywności energetycznej budynków oraz procesu certyfikacji. Program studiów koncentruje się na zagadnieniach związanych z charakterystyką budynku, budownictwem energooszczędnym, audytem energetycznym budynku oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Absolwenci tych studiów będą mogli wystawiać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CHIROPRAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

  Głównym celem pracy chiropraktyka jest przywrócenie optymalnej sprawności aparatu ruchu. Miejscem pracy absolwenta są praktyki chiropraktyczne, centra spa oraz sanatoria. Chiropraktyk jest przygotowywany do kompleksowego usprawniania aparatu ruchu. Absolwent jest wyposażony w ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w wiedzę z zakresu chiropraktyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Coaching zapewniają kompleksowe przygotowanie w zakresie zdobywania umiejętności coachingowych oraz rozwijania profesjonalnego coacha. Program studiów skupia się na nauce podstaw coachingu, narzędzi diagnostycznych, etyki w coachingu, psychologii coachingu oraz profilu i rozwoju profesjonalnego coacha. Słuchacze zdobędą umiejętności związane z prowadzeniem sesji coachingowych, komunikacją w coachingu, zarządzaniem czasem w pracy coacha oraz coachingiem w biznesie. Absolwenci tych studiów będą gotowi do pracy jako profesjonalni coachowie, wspierając rozwój osobisty, zawodowy i biznesowy swoich klientów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING MEDYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Coaching medyczny są skierowane do osób zainteresowanych wykorzystaniem coachingu w obszarze medycyny. Program studiów koncentruje się na zdobyciu umiejętności coachingu w kontekście pracy z pacjentami, rozwijaniu relacji terapeutycznych oraz wspieraniu rozwoju osobistego i zdrowia.

  Słuchacze będą uczyć się definiowania coachingu, rodzajów coachingu, celu procesu coachingowego, kontraktu w coachingu, struktury procesu i sesji coachingowej, zarządzania procesem coachingu, umiejętności komunikacyjnych, inteligencji emocjonalnej oraz treningu umiejętności psychologicznych. Absolwenci tych studiów będą gotowi do efektywnego prowadzenia sesji coachingowych z pacjentami medycznymi oraz wspierania ich w osiąganiu zdrowia i dobrego samopoczucia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYBERUZALEŻNIENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Cyberuzależnienia są dedykowane osobom zainteresowanym zagadnieniem uzależnień od nowych technologii i korzystania z internetu. Program studiów skupia się na badaniu i zrozumieniu cyberuzależnień oraz zapewnieniu umiejętności diagnostyki i terapii tych problemów.

  Słuchacze będą zdobywać wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, cyberzaburzeń, psychoterapii, diagnozy i terapii cyberuzależnień oraz edukacji medialnej. Ponadto, program obejmuje zagadnienia związane z pracą z dziećmi i rodzinami uzależnionymi, siecioholizmem, bezpieczeństwem w sieci, cyberchorobami, cyberprzestępstwami oraz haktywizmem. Absolwenci tych studiów będą posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do identyfikacji, diagnozy i skutecznej terapii osób cierpiących na cyberuzależnienia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYFRYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Cyfryzacja przedsiębiorstw są dedykowane osobom zainteresowanym zagadnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii i cyfrowych rozwiązań w biznesie. Program studiów koncentruje się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania personelem, pracy zdalnej, ekonomii, administracji publicznej, e-coachingu, prawa w kontekście cyfryzacji, informatycznych rozwiązań w biznesie, e-przedsiębiorstwa, e-commerce, komunikacji w przedsiębiorstwie, rozwiązań mobilnych w biznesie, społecznej odpowiedzialności biznesu, e-biznesu w praktyce, e-szkoleń, cyberbezpieczeństwa, e-urzędu oraz nowych trendów w zarządzaniu.

  Absolwenci tych studiów będą posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania cyfryzacją w przedsiębiorstwach oraz wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, możliwość prowadzenia terapeutycznych zajęć grupowych i indywidualnych zarówno z dziećmi jak i młodzieżą mającą trudności w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu, czy mającymi trudność w funkcjonowaniu społecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOZA, TERAPIA I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rozwój umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym. Uczestnicy zostaną zapoznani z kryteriami diagnostycznymi oraz metodami i formami prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z:

  • Autyzmem
  • zespołem Aspergera
  • zespołem Retta
  • dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi
  • zaburzeniem hiperkinetycznym z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
  • innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, możliwość prowadzenia terapeutycznych zajęć grupowych i indywidualnych zarówno z dziećmi jak i młodzieżą  mającą trudności w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu, czy mającymi trudność w funkcjonowaniu społecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu samodzielnego poradnictwa żywieniowego, pracy w charakterze nauczyciela w zakresie żywienia człowieka i dietetyki, planowaniu i prowadzeniu programów ochrony i promocji zdrowia w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Doradztwo zawodowe i personalne mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy jako profesjonalni doradcy zawodowi i personalni. Program studiów skupia się na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu prawa pracy, etyki zawodowej doradcy, polityki rynku pracy oraz warsztatu prowadzenia rozmowy doradczej. Słuchacze będą również rozwijać umiejętność tworzenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże klientom w identyfikowaniu i osiąganiu ich zawodowych celów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ukończenie studiów pozwala na m. in. zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania i planowania karierą zawodową, poznanie warsztatu pracy doradcy zawodowego, nabycia wiedzy z zakresu metod i form aktywizacji uczniów, zapoznanie z podstawami prawa pracy oraz etyki zawodowej doradcy i andragogiki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DZIENNIKARSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Dziennikarstwo mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w dynamicznym środowisku mediów. Program studiów skupia się na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu prawa prasowego, sztuki wywiadu, pozyskiwania informacji i dziennikarstwa śledczego, tworzenia materiałów prasowych, warsztatu dziennikarza radiowego, telewizyjnego i internetowego, tworzenia podcastów i vlogów, umiejętności interpersonalnych, obsługi mediów społecznościowych, rzecznictwa prasowego, gatunków dziennikarskich, prawa autorskiego, technik przekazu treści, retoryki i erystyki dziennikarskiej, kultury języka polskiego, teorii informacji, socjologii komunikacji oraz prasoznawstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • E-ADMINISTRACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia E-administracja mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w dziedzinie elektronicznej administracji i społeczeństwa informacyjnego. Program studiów skupia się na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu społeczeństwa informacyjnego, wykluczenia cyfrowego, strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji, e-usług w administracji, e-governmentu, prawnych zagadnień e-administracji, informatyzacji rejestrów publicznych, bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych, podpisu elektronicznego w administracji publicznej, elektronicznego zarządzania dokumentami, środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, archiwizacji dokumentów elektronicznych, narzędzi wspomagających pracę w administracji publicznej, cyberbezpieczeństwa i elementów kryptologii, oraz odpowiedzialności e-urzędnika.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • E-MEDYCYNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia E-medycyna mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w dziedzinie medycyny i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program studiów skupia się na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu zdalnego monitorowania stanu zdrowia, medycyny zdalnej, promocji zdrowia w internecie, e-analizy danych medycznych, obsługi informatycznych systemów medycznych oraz innowacyjnych rozwiązań, takich jak Uber w medycynie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Z KURSEM PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Edukacja dla bezpieczeństwa wraz z kursem Pierwszej pomocy są dedykowane osobom zainteresowanym zdobywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Program studiów koncentruje się na metodyce i dydaktyce edukacji dla bezpieczeństwa, ochronie ludności, podstawach bezpieczeństwa państwa, systemie obrony cywilnej, zarządzaniu kryzysowym oraz szeroko pojętym bezpieczeństwie zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ukończenie studiów pozwala na zdobycie umiejętności i kwalifikacji do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z autyzmem. Studia wyposażają w wiedzę nt. funkcjonowania osób z autyzmem, metod terapii i diagnozy osób z autyzmem, pracy z rodziną dziecka autystycznego, terapii i analizy zachowań trudnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów, kadry dydaktycznej do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach kształcenia integracyjnego. Celem jest również zapewnienia teoretycznego i praktycznego przygotowania Słuchaczy do racjonalnego wspomagania  i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze SPE zgodnie z jego potencjałem rozwojowym.

  Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Studia są kwalifikacyjne zgodne z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończeniu studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA SEKSUALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Edukacja seksualna skupiają się na przygotowaniu absolwentów do pracy w obszarze seksualności i edukacji seksualnej. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu biomedycznych podstaw seksualności, norm w zachowaniach seksualnych, psychologii seksu, poradnictwa seksuologicznego, socjologii seksu, podstaw wychowania seksualnego oraz metodyki edukacji seksualnej. Studenci zdobędą wiedzę na temat podstaw prawa, etyki, bioetyki, zagadnień ginekologiczno-położniczych oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Egzekucja administracyjna skupiają się na przygotowaniu absolwentów do pracy w obszarze egzekucji administracyjnej. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z prawem administracyjnym, postępowaniem administracyjnym oraz specyfiką egzekucji w administracji.

  Studenci zdobędą wiedzę na temat źródeł prawa w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, prawa konstytucyjnego, stosowania kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w Administracji, zakresu przedmiotowego egzekucji administracyjnej, podmiotów egzekucji administracyjnej, procesu wszczęcia i przebiegu postępowania egzekucyjnego, środków egzekucyjnych obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym, środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym, postępowania zabezpieczającego w egzekucji, stosunku egzekucji administracyjnej do egzekucji sądowej, egzekucji administracyjnej w Unii Europejskiej, kosztów i wydatków egzekucyjnych oraz techniki redagowania pism w praktyce administracyjnej. Ponadto, studenci będą zwracać uwagę na etyczne aspekty związane z egzekucją administracyjną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EKOLOGIA ŻYWNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Ekologia żywności skupiają się na przygotowaniu absolwentów do pracy w obszarze żywienia, zdrowia i ochrony środowiska. Program studiów obejmuje różnorodne zagadnienia związane z ekologią żywności, preparatami dietetycznymi, technologią żywności, skażeniem żywności, nutrigenomiką, jakością żywności oraz ziołami i przyprawami w kontekście dietetyki. Studenci zdobędą wiedzę na temat technologii preparatów dietetycznych, podstaw ekologii, zagrożeń związanych ze skażeniem żywności, roli genetyki w odżywianiu, metod statystycznych w żywieniu, produkcji ekologicznej żywności oraz zastosowania ziół, używek i przypraw w diecie. Ponadto, studenci będą uczestniczyć w seminarium poświęconym związkowi między żywnością, technologią, jakością a zdrowiem, oraz zdobędą wiedzę z zakresu enologii, czyli produkcji wina.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EUROPEISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Europeistyka są skierowane do osób zainteresowanych zgłębianiem wiedzy na temat Europy, jej historii, systemów politycznych, stosunków międzynarodowych oraz procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej. Program studiów obejmuje badanie społeczno-gospodarczej historii Europy, nauki o państwie i prawie, geografii politycznej, systemów politycznych państw europejskich, stosunków międzynarodowych oraz integracji Unii Europejskiej.

  Studenci zdobędą wiedzę na temat instytucji i prawa UE, społeczeństwa i kultury współczesnej Europy, idei i praktyki integracji europejskiej, a także roli Europy w doktrynach prawno-politycznych. Program obejmuje również zagadnienia dotyczące samorządów terytorialnych w Europie, polityki Unii Europejskiej, partii i systemów partyjnych, funduszy europejskich oraz polityki wschodniej w Europie. Studenci będą również zgłębiać tematykę Trójmorza oraz geopolitykę Europy środkowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FITOTERAPIA I ZIELARSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia „Fitoterapia i Zielarstwo” zapewniają dogłębną wiedzę na temat zastosowania roślin leczniczych w terapii różnych schorzeń i wspieraniu zdrowia. Program skupia się na naukowych podstawach ziołolecznictwa, ocenie jakości ziół, technologii leków roślinnych, farmakologii, farmakognozji oraz zastosowaniu ziołolecznictwa w różnych dziedzinach medycyny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FIZJOTERAPIA W PEDIATRII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów: zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą z dziećmi również z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi z dysfunkcjami psychoruchowymi. Zakres studiów obejmuje aspekty fizjoterapii w pediatrii od profilaktyki poprzez ocenę funkcjonalną, po fizjoterapeutyczne metody specjalne.

  Adresaci:

  absolwenci kierunku fizjoterapia – zarówno studiów I stopnia, jak i II stopnia oraz absolwentów rehabilitacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FRYZJERSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia „Nauczanie fryzjerstwa dla nauczycieli zawodu” mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy jako nauczyciele fryzjerstwa i stylizacji. Program kształcenia obejmuje szeroki zakres wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, dermatologii, chemii materiałów fryzjerskich, technik fryzjerskich, stylizacji, trychologii oraz pedagogiki i metodyki nauczania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FRYZJERSTWO I STYLIZACJA Z ELEMENTAMI TRYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku  fryzjerstwo i stylizacja jest przygotowanie wysoko-wykwalifikowanej kadry zawodowej w zakresie stylizacji i pielęgnacji włosów. Studia oferują wzbogacenie wiedzy teoretycznej z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych oraz stylizacyjnych oraz dodatkowe doświadczenia związane z praktykami fryzjerskimi.

  Studenci, poza rzetelnymi umiejętnościami oraz podstawą teoretyczną zyskują umiejętność uczenia w szkołach zawodowych oraz prowadzenia nauki wśród uczniów w poza-oświatowych placówkach dydaktycznych oraz własnych salonach urody.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HOLISTYCZNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia „Holistyczna opieka okołoporodowa” mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze opieki nad kobietami w ciąży, podczas porodu i w okresie połogu, z uwzględnieniem holistycznego podejścia. Program studiów skupia się na zdobywaniu wiedzy z zakresu fizjologii ciąży, porodu i połogu, technik relaksacyjnych i masażu stosowanych w opiece okołoporodowej, komunikacji i wsparciu emocjonalnym dla kobiet w ciąży, przygotowaniu do porodu, opiece nad noworodkiem oraz aspektach medycznych związanych z opieką okołoporodową. Studenci mają również możliwość rozwijania umiejętności praktycznych poprzez odbycie praktyk i staży w placówkach opieki okołoporodowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INNOWACJE W ENERGETYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia „Innowacje w energetyce” mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań i zrównoważonej energetyki. Program studiów skupia się na odnawialnych źródłach energii, układach kogeneracyjnych, energetyce jądrowej, działaniach proekologicznych w energetyce, magazynowaniu energii, zarządzaniu innowacjami oraz gospodarce odpadami i ich utylizacji. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nowoczesnych technologii energetycznych, badania i rozwoju w dziedzinie energetyki oraz polityki energetycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów podyplomowy jest zapoznanie słuchacza z metodami i środkami zabezpieczenia różnych rodzajów informacji w tym danych osobowych, które w nowym świecie gospodarki cyfrowej są cennym produktem i komercyjną wartością. Słuchacz zdobywa wiedzę oraz umiejętność ochrony danych osobowych w administracji i biznesie dzięki czemu ma atrakcyjną pozycję na współczesnym rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - TERAPIA I DIAGNOZA SI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów podyplomowych jest poznanie wiedzy i umiejętności w zakresie Integracji Sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. 

  Adresaci:

  Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów „Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia” pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności. Program nauczania skupia się na zagadnieniach związanych z prawem żywnościowym, jakością zdrowotną żywności, zanieczyszczeniami i zagrożeniami występującymi w żywności, odpowiedzialnością producenta, systemami zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności oraz nadzorem nad bezpieczeństwem żywności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.
  Program studiów obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach, czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie.
  W trakcie Studiów słuchacze nabędą również umiejętność obsługi programów kadrowych i kadrowo-płacowych takich jak Symfonia Kadry i Płace oraz Płatnik.
  Kierunek Kadry i prawo pracy dla początkujących zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na aspekt praktyczny studiów. W trakcie ćwiczeń słuchacze bardzo skrupulatnie i dokładnie zajmą się obliczaniem wynagrodzeń, czasem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, podatkami oraz obsługą programu Symfonia i Płatnik.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KLIMAT I EKOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów „Klimat i ekologia” umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zmian klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Program nauczania skupia się na zagadnieniach dotyczących zmian klimatu w przeszłości, przyczynach i scenariuszach zmian klimatu, skutkach zmian klimatu w Polsce i na świecie, zjawiskach ekstremalnych, adaptacjach do zmian klimatu, prawie ochrony środowiska, zarządzaniu ochroną środowiska, ochronie powietrza, ekologii, ochronie ekosystemów, fenologii, metodach zwiększania retencji wodnej, ochronie roślin przed zjawiskami pogodowymi, odnawialnych źródłach energii, finansowaniu działalności proklimatycznej, zarządzaniu ryzykiem klimatycznym oraz zmianach stylu konsumpcji żywności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOSMETOLOGIA NOWOCZESNA I ESTETYCZNA (II POZIOM) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów „Kosmetologia Nowoczesna i Estetyczna (II poziom)” jest skierowany do kosmetologów, osób związanych z naukami o zdrowiu oraz absolwentów Kosmetologii Ogólnej I poziom. Program nauczania koncentruje się na najnowocześniejszych aparaturach i sprzętach stosowanych w kosmetologii, umożliwiających wykonywanie zaawansowanych zabiegów estetycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOSMETOLOGIA OGÓLNA (I POZIOM) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci dzięki uzyskanemu wykształceniu będą posiadali umiejętności w dziedzinie pielęgnowania urody i opóźniania procesów starzenia, a także niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

  Do priorytetów kształcenia należy: fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów biologii medycznej, farmacji, kosmetologii, chemii, a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych i zawodowych na poziomie studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOSMETOLOGIA W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ - TECHNIKI ŁĄCZONE, POZIOM MASTERCLASS (III POZIOM) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kosmetologia i medycyna estetyczna – Techniki łączone, studia podyplomowe poziom MasterClass – to najnowsza propozycja edukacyjna Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu dedykowana kosmetologom, lekarzom, pielęgniarkom i fizjoterapeutom, a także wszystkim zainteresowanym posiadającym wyższe wykształcenie, którzy pracują w zawodzie kosmetologa i chcą podjąć te studia.

  Studia są realizowane w 100% w praktyczny sposób, tak aby student bezpośrednio po każdym zjeździe mógł wcielić w zawodowe życie wyniesioną wiedzę merytoryczną i praktyczną.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KRYMINALISTYKA DAKTYLOSKOPIJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Kryminalistyka Daktyloskopijna z uprawnieniami do ubiegania się o wpis na listę biegłych sądowych w dziedzinie daktyloskopii, w tym śladów rękawiczek, są skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu daktyloskopii, której podstawowym celem jest wykrywanie sprawców przestępstw oraz identyfikacja osób na podstawie linii papilarnych, małżowin usznych, czerwieni wargowej i poletkowej budowy skóry. Program studiów podyplomowych umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, które mogą być wykorzystane jako narzędzie w codziennej pracy związanej z kryminalistyką i bezpieczeństwem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KRYMINALISTYKA Z DETEKTYWISTYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Kryminalistyka z detektywistyką przygotowują studentów do pracy w dziedzinie śledczych i detektywistycznych. Program studiów skupia się na rozwinięciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia dochodzeń kryminalistycznych, analizy dowodów oraz wykonywania pracy detektywa. Studenci zdobędą praktyczne umiejętności w obszarze ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, prawne podstawy pracy detektywa, taktyki i technik samoobrony oraz zagadnień związanych z kryminalistyką, kryminologią i psychologią sądową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KSIĘGOWOŚĆ PRAKTYCZNA I ROZLICZENIA KADROWO-PŁACOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu księgowości praktycznej oraz rozliczeń kadrowo-płacowych. Program studiów obejmuje całość zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową, szczególnie w aspekcie podatkowo-składkowym w tym wszelkie regulacje i przepisy dotyczące opodatkowania umów i obejmowania ubezpieczeniem pracowników, oraz ustalania wynagrodzeń i świadczeń pochodnych. Student poznaje także przepisy i zasady podatkowania i rozliczania pracy w aspekcie międzynarodowym, w tym dot. zatrudniania obywateli UE i obywateli państw spoza Unii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KSIĘGOWOŚĆ PRAKTYCZNA I ROZLICZENIA KADROWO-PŁACOWE Z PROGRAMEM PŁATNIK - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu księgowości praktycznej oraz rozliczeń kadrowo-płacowych. Program studiów obejmuje całość zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową, szczególnie w aspekcie podatkowo-składkowym w tym wszelkie regulacje i przepisy dotyczące opodatkowania umów i obejmowania ubezpieczeniem pracowników, oraz ustalania wynagrodzeń i świadczeń pochodnych, korzystania z programów kadrowo-płacowych (Płatnik). Student poznaje także przepisy i zasady podatkowania i rozliczania pracy w aspekcie międzynarodowym, w tym dot. zatrudniania obywateli UE i obywateli państw spoza Unii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznej rachunkowości,  interpretacji autonomiczności prawa bilansowego i podatkowego, zadań stojących przed księgowym oraz właściwej interpretacji i umiejętności czytania komunikatów systemów księgowo-podatkowych. Student posiądzie także wszelkie umiejętności wymagane na stanowisku księgowego, w tym zasady opracowywania rachunku kosztów, grupowania, alokacji oraz kontroli kosztów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i przepisów podatkowych obowiązujących w Polsce oraz prowadzenia rachunków firmy, co jest wymagane w pracy na stanowisku księgowego.

  Słuchacz poznaje nie tylko związane z tematem regulacje prawne i rozporządzenia, ale jak także przygotowany do samodzielnego zdobywania i odświeżania wiedzy po zakończeniu studiów zgodnie ze zmieniającymi się zasadami podatkowymi i rachunkowymi. Ponadto student poznaje współczesne metody pracy na stanowisku księgowego, w tym popularne w polskich przedsiębiorstwach programy i systemy rachunkowo-podatkowe. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu transportu, logistyki i spedycji oraz zapoznanie się z metodyką, dydaktyką i merytoryką  nauczania tych dziedzin.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGISTYKA W TRANSPORCIE I SPEDYCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Logistyka w Transporcie i Spedycji są skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w dziedzinie logistyki transportu i spedycji. Program studiów koncentruje się na zagadnieniach związanych z logistyką transportu, spedycją, gospodarką transportową, zarządzaniem flotą, obsługą celna, logistyką magazynową, bezpieczeństwem i ubezpieczeniami w transporcie, zarządzaniem jakością w logistyce, certyfikatem kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy (CPC), obsługą celna podmiotów gospodarczych oraz praktyką zawodową w logistyce, transporcie i obsłudze celnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony jako logopeda m.in. w jednostkach NFZ: oddziałach szpitalnych, oddziałach laryngologicznych i neurologicznych, ośrodkach terapeutycznych, a także może otworzyć prywatną praktykę.

  Adresaci:

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym licencjackim lub magisterskim zainteresowanych diagnozą w zakresie rozwoju mowy i terapią nieprawidłowości w komunikacji człowieka na różnych etapach życia, korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem języka oraz zapobieganiem i likwidowaniem zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub fizjologicznie, rehabilitacją mowy po wypadkach i urazach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASAŻ Z ELEMENTAMI FIZYKOTERAPII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Masaż i Fizykoterapia koncentrują się na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu anatomii, fizjologii, patologii ogólnej, higieny zawodowej, terapii manualnej, masażu leczniczego, alternatywnych technik masażu, tapingu w rehabilitacji i odnowie biologicznej, aspektów prawnych wykonywanych usług oraz technik relaksacyjnych. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, umożliwiając studentom rozwinięcie umiejętności w zakresie terapii manualnej, masażu i innych technik fizykoterapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJE I NEGOCJACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Mediacje i Negocjacje skupiają się na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji i mediacji oraz zrozumienia aspektów psychologicznych, prawnych i etycznych związanych z tym obszarem. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, umożliwiając studentom rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych, mediacji oraz analizę doświadczeń praktycznych związanych z tą dziedziną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJE RODZINNE I SĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów: Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów w charakterze mediatorów  sądowych występujących  w środowiskach lokalnych i rodzinnych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji , mediacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIATOR SĄDOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mediacje sądowe są alternatywą wobec drogi sądowej w biznesie i nie tylko. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami  na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów w charakterze negocjatorów, mediatorów  sądowych występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w kontaktach handlowych i politycznych.

  Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji, mediacji

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE BIOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Nauczanie biologii – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu są skierowane do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia roli nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program studiów skupia się na rozwinięciu zarówno kompetencji biologicznych, jak i pedagogicznych, aby absolwenci byli w stanie przekazywać wiedzę z zakresu biologii w sposób angażujący i inspirujący dla uczniów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu to pakiet dwóch kierunków, który zapewnia studentom kompleksową wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako nauczyciel biologii i przyrody.

  Program studiów składa się z zagadnień związanych z dydaktyką przedmiotów przyrodniczych, aktywizującymi metodami nauczania, indywidualizacją kształcenia, diagnozą, kontrolą i oceną wyników kształcenia, technologią informacyjną w naukach przyrodniczych, metodyką nauczania biologii i przyrody w szkole podstawowej, metodyką nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej, anatomią człowieka, ekologią, podstawami chemii i fizyki w nauczaniu biologii, podstawami wiedzy przyrodniczej z zakresu geografii, fizyki i chemii, doświadczeniami w kształceniu przyrodniczym oraz zajęciami terenowymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE CHEMII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Chemii skupiają się na przygotowaniu studentów do nauczania przedmiotu chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program studiów obejmuje zarówno teoretyczne podstawy dydaktyki chemii, jak i praktyczne umiejętności w aktywizującym nauczaniu, indywidualizacji kształcenia, diagnozie i ocenie wyników kształcenia oraz wykorzystaniu technologii informacyjnej w naukach chemicznych.

  Studenci zdobędą wiedzę z zakresu metodyki nauczania chemii w szkole podstawowej oraz metodyki nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. Obejmują one tematy związane z chemią ogólną i nieorganiczną, chemią polimerów, chemią organiczną z elementami biochemii, chemią fizyczną, chemią analityczną oraz osiągnięciami współczesnej chemii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE ETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Etyka dla nauczycieli – nauczanie w szkołach są skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu etyki, które mogą wykorzystać w pracy jako nauczyciele. Program studiów obejmuje podstawy filozofii oraz wprowadzenie do ogólnej etyki, a także historię doktryn etycznych i współczesne nurty w etyce. Studenci będą zgłębiać podstawy bioetyki, elementy logiki oraz wybrane zagadnienia filozofii współczesnej. Studiując etykę dla nauczycieli, zdobędą również wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, dydaktyki, interpretacji i analizy tekstów źródłowych oraz doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE FILOZOFII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają na celu przygotowanie studentów do nauczania przedmiotu filozofii. Program studiów obejmuje wprowadzenie do filozofii, podstawy dydaktyki, wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii, filozofię nowych mediów, elementy metodologii nauki, metodykę analizy tekstu filozoficznego, historię filozofii, metafizykę, filozofię człowieka, podstawy bioetyki, dydaktykę nauczania filozofii oraz wybrane metody aktywizujące w nauczaniu filozofii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE FILOZOFII I ETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Filozofii i Etyki skupiają się na przygotowaniu studentów do nauczania przedmiotów filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program studiów obejmuje podstawy filozofii, wprowadzenie do etyki ogólnej, historię doktryn etycznych, dydaktykę etyki w szkole podstawowej oraz dydaktykę etyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

  Studenci zdobędą wiedzę z zakresu psychologicznych koncepcji człowieka, współczesnych nurtów w etyce, podstaw bioetyki, elementów logiki, antropologii filozoficznej, wybranych zagadnień filozofii współczesnej, matematyki w etyce oraz etyki nowych mediów. Studia obejmują również doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz praktykę, która umożliwi studentom zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce nauczania filozofii i etyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE FIZYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają na celu przygotowanie studentów do nauczania przedmiotu fizyki. Program studiów obejmuje dydaktykę przedmiotu – fizyka, aktywizujące metody nauczania, indywidualizację kształcenia w fizyce, diagnozę, kontrolę i ocenę wyników kształcenia, technologię informacyjną w naukach fizycznych, metodykę nauczania fizyki w szkole podstawowej oraz metodykę nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej.

  Studenci zdobędą również wiedzę z zakresu podstaw fizyki, elementów astronomii i astrofizyki, organizacji pracowni fizycznej, elektryczności i magnetyzmu, elementów fizyki jądrowej, mechaniki teoretycznej oraz nauczania fizyki przez pokazy i doświadczenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE GEOGRAFII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają na celu przygotowanie studentów do nauczania przedmiotu geografii. Program studiów obejmuje dydaktykę przedmiotów przyrodniczych, aktywizujące metody nauczania, diagnozę, kontrolę i ocenę wyników kształcenia w naukach przyrodniczych, technologię informacyjną o naukach przyrodniczych, metodykę nauczania geografii w szkole podstawowej oraz metodykę nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej.

  Studenci zdobędą również wiedzę z zakresu metodyki krajoznawstwa i turystyki, kartografii, teledetekcji środowiska, podstaw geologii, geografii fizycznej Polski, geografii społeczno-ekonomicznej Polski, geografii regionalnej świata, współczesnych problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych świata oraz kształtowania i ochrony środowiska.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE GIMNASTYKI KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej mają na celu przygotowanie studentów do nauczania gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu anatomii, fizjologii, pedagogiki, psychologii, biomechaniki, rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, charakterystyki wad postawy ciała, metody badania i oceny postawy ciała, teoretycznych podstaw postępowania korekcyjnego, metodyki gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz gier i zabaw ruchowych w profilaktyce wad postawy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia „Historia (przygotowanie do nauczania przedmiotu)” mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy jako nauczyciele historii. Program kształcenia obejmuje szeroki zakres wiedzy z zakresu historii ogólnej, historii Polski i historii gospodarczej, a także dydaktyki historii. Absolwenci uzyskują umiejętność przekazywania wiedzy historycznej w sposób przystępny i interesujący dla uczniów oraz potrafią rozwijać umiejętności analitycznego myślenia i krytycznego podejścia do źródeł historycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia „Historia i teraźniejszość (przygotowanie do nauczania przedmiotu)” mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy jako nauczyciele historii, którzy posiadają wiedzę zarówno z zakresu historii ogólnej i polskiej, jak i umiejętność nawiązywania relacji między przeszłością a teraźniejszością.

  Program kształcenia obejmuje zarówno podstawy historii i teraźniejszości, jak i metody nauczania historii, interpretację źródeł historycznych oraz analizę i ocenę materiałów edukacyjnych. Absolwenci posiadają umiejętność prowadzenia ciekawych i interaktywnych lekcji, rozwijania u uczniów umiejętności krytycznego myślenia i analizy oraz budowania świadomości obywatelskiej i etycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE HISTORII I WOS-U - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia „Historia i WOS (przygotowanie do nauczania przedmiotu)” są pakietem dwóch kierunków, które mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy jako nauczyciele historii i Wiedzy o Społeczeństwie (WOS). Program kształcenia obejmuje zarówno dydaktykę historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, jak i dydaktykę WOS w obu tych szczeblach edukacji.

  Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii ogólnej i polskiej, jak również wiedzę dotyczącą funkcjonowania społeczeństwa i systemów politycznych. Program studiów skupia się na metodach nauczania, wykorzystaniu pomocy dydaktycznych oraz warsztacie pracy nauczyciela historii i WOS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE INFORMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia „Informatyka dla Nauczycieli” mają na celu przygotowanie absolwentów do nauczania informatyki i technologii informacyjnej w szkołach. Program studiów koncentruje się na dydaktyce informatyki, aktywizujących metodach nauczania, indywidualizacji kształcenia informatycznego oraz diagnozie, kontroli i ocenie wyników kształcenia informatycznego.

  Studenci zdobywają również wiedzę z zakresu metodyki nauczania informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz poznają różne obszary informatyki i technologii informacyjnej, takie jak budowa i działanie komputera, systemy operacyjne, edycja tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika komputerowa, bezpieczeństwo baz danych, internet i sieci komputerowe, multimedia, budowa stron internetowych, problemy algorytmiczne, podstawy programowania, administrowanie lokalną siecią komputerową, technologie mobilne oraz technologie interaktywne w szkole.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie Języka Polskiego mają na celu przygotowanie studentów do nauczania języka polskiego. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu tradycji literackiej, kultury języka polskiego, literatury staropolskiej, literatury oświeceniowej, literatury XIX wieku, literatury współczesnej, literatury powszechnej, metodyki nauczania języka polskiego, komunikacji językowej, gramatyki języka polskiego, literatury dla dzieci i młodzieży, poetyki i analizy dzieła literackiego, sztuki czytania i redagowania, analizy i interpretacji tekstu literackiego, planowania i ewaluacji w nauczaniu języka polskiego, projektowania jako metody uczenia się oraz wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu języka polskiego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie nauczycieli, pracujących w polskich szkołach, do nauczania języka polskiego jako obcego: cudzoziemców, dzieci cudzoziemców uczęszczające do polskich szkół oraz dzieci z polskich rodzin, wracające do kraju, które nauczano za granicą w innym języku, w odmiennym od polskiego, systemie edukacyjnym.

  Kształcenie w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego ma za zdanie uzbroić Uczestnika w narzędzia, dzięki którym będzie potrafił łączyć realizację podstawy programowej różnych przedmiotów z kształceniem ogólnych kompetencji językowych.

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE MATEMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają na celu przygotowanie studentów do nauczania matematyki na różnych etapach edukacyjnych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu wstępu do arytmetyki, algebry z elementami dydaktyki, analizy matematycznej, metodyki nauczania matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych, elementów logiki i teorii mnogości, technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki, geometrii, statystyki, kombinatoryki oraz rachunku prawdopodobieństwa z elementami dydaktyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE MATEMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Nauczanie matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają na celu przygotowanie studentów do nauczania matematyki na różnych etapach edukacyjnych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu wstępu do arytmetyki, algebry z elementami dydaktyki, analizy matematycznej, metodyki nauczania matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych, elementów logiki i teorii mnogości, technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki, geometrii, statystyki, kombinatoryki oraz rachunku prawdopodobieństwa z elementami dydaktyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE MUZYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w niezbędną wiedzę i umiejętności  w zakresie nauczania muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia mają charakter kwalifikacyjny, nadają kwalifikację do nauczania drugiego przedmiotu - muzyki w szkole, oraz innych instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PLASTYKI I TECHNIKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pakiet dwóch kierunków studiów „Nauczanie plastyki i techniki w szkole” ma na celu przygotowanie studentów do nauczania plastyki i techniki na różnych poziomach edukacji, w tym w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i organizacji pracy, emisji głosu, historii sztuki współczesnej, kompozycji i zasad perspektywy, wzornictwa przemysłowego, metodyki nauczania techniki i plastyki, budowy maszyn, elektroniki, elektrotechniki, projektowania architektonicznego i graficznego, malarstwa i rysunku, rzeźby, historii sztuki, architektury i designu, pracy z uczniem zdolnym, dokumentacji architektonicznej, psychologii osiągnięć, planowania pracy i oceniania w nauczaniu plastyki i techniki, rysunku technicznego, technik poznawczych oraz technologii informacyjnych i multimedialnych w sztuce i dydaktyce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PLASTYKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów Nauczanie plastyki w szkole – przygotowanie do nauczania przedmiotu zapewnia studentom wszechstronną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako nauczyciel plastyki. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z ergonomią, bezpieczeństwem i organizacją pracy, emisją głosu, historią sztuki współczesnej, filozofią, współczesnymi wydarzeniami kulturalnymi oraz kompozycją i zasadami perspektywy. Studenci zdobędą również umiejętności z zakresu wzornictwa przemysłowego, maszyn i wystawiennictwa, technik malarskich i rysunkowych, rzeźby, historii sztuki, architektury i designu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów Nauczanie przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu zapewnia studentom wszechstronną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako nauczyciel przyrody. Program studiów skupia się na dydaktyce przedmiotów przyrodniczych, aktywizujących metodach nauczania, indywidualizacji kształcenia, diagnozie, kontroli i ocenie wyników kształcenia oraz wykorzystaniu technologii informacyjnej w naukach przyrodniczych.

  Studenci zdobędą również umiejętności z zakresu metodyki nauczania biologii i przyrody w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, anatomii człowieka, ekologii, podstaw chemii, fizyki oraz wiedzy przyrodniczej w zakresie geografii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów Nauczanie techniki w szkole – przygotowanie do nauczania przedmiotu zapewnia studentom wszechstronną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako nauczyciel techniki. Program studiów składa się z zagadnień związanych z ergonomią, bezpieczeństwem i organizacją pracy, emisją głosu, historią sztuki współczesnej, filozofią, współczesnymi wydarzeniami kulturalnymi, kompozycją i zasadami perspektywy, wzornictwem przemysłowym, maszynami, wystawiennictwem, budową maszyn, elektroniką, elektrotechniką, oświetleniem, projektowaniem architektonicznym, projektowaniem graficznym, malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, wiedzą z historii sztuki, architektury i designu, psychologią osiągnięć, dokumentacją architektoniczną, planowaniem pracy i ocenianiem w nauczaniu plastyki i techniki, rysunkiem technicznym, technikami poznawczymi oraz technologiami informacyjnymi i multimedialnymi w sztuce i dydaktyce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE WOS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z przygotowania do nauczania przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie (WOS) mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia skutecznych i atrakcyjnych lekcji z zakresu historii, polityki, społeczeństwa i gospodarki. Program nauczania obejmuje dydaktykę WOS w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, metodykę nauczania historii i WOS, jak również zagadnienia związane z historią Polski i świata, funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego, systemami politycznymi, mediami, samorządem terytorialnym i integracją europejską.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów Nauczanie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu zapewnia studentom wszechstronną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego.

  Program studiów składa się z zagadnień związanych z biomedycznymi podstawami rozwoju dziecka, historią kultury fizycznej, tanecznymi i rytmicznymi środkami ruchowymi, dydaktyką wychowania fizycznego, bezpieczeństwem zajęć ruchowych, teorią i metodyką gier z piłkami, gimnastyką, lekkoatletyką, wychowaniem fizycznym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zabawami i grami ruchowymi, teorią i metodyką wychowania zdrowotnego, teorią i metodyką wychowania fizycznego, organizacją i prawem w sporcie, pierwszą pomocą przedmedyczną oraz praktyką pedagogiczną w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rozszerzenie kompetencji logopedy do pracy z dziećmi i dorosłymi u których zaburzenia mowy (i komunikacji) są wynikiem urazów bądź procesów chorobowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROREHABILITACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów: celem studiów jest przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne do pracy z pacjentami neurologicznymi przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki w zakresie neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii, psychologii i pedagogiki oraz logopedii.

  Adresaci:

  studia kierowane są do fizjoterapeutów na różnym poziomie edukacyjnym, lekarzy, pielęgniarek neurologicznych, terapeutów zajęciowych, neurologopedów, a także opiekunów osób chorych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROREHABILITACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów: celem studiów jest przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne do pracy z pacjentami neurologicznymi przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki w zakresie neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii, psychologii i pedagogiki oraz logopedii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NLP - NEUROLINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia te mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu NLP czyli doskonalenie i budowanie dobrych relacji międzyludzkich oraz naukę efektywnego modelu komunikowania się oraz technik samorozwoju. Poznanie schematów działania ludzkiej psychiki oraz odkrycie i wykorzystanie własnego potencjału ułatwi wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce i przełoży się na życie zawodowe i osobiste.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NOWOCZESNE HR Z ELEMENTAMI NLP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zasoby ludzkie (ang. human resources, HR) – pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą), jako jeden z trzech środków produkcji. Drugie, bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu firmy, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników (czyli polityką personalną).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu:

  • korzyści dla środowiska naturalnego z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
  • kosztów konwersji energii z OZE i ekonomicznych uwarunkowań ich wykorzystywania,
  • pozyskiwania środków finansowych na inwestycje dotyczące OZE,
  • monitorowania OZE,
  • eksploatacji maszyn i urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną  w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OPIEKA PALIATYWNA I GERIATRYCZNA Z ELEMENTAMI REHABILITACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia o charakterze doskonalącym obejmującym elementy opieki paliatywnej, geriatrii, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji oraz organizacji opieki przygotowujące kadry dla wszystkich jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych chorzy starsi oraz terminalnie chorzy. Celem ich jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem w wieku podeszłym oraz wymagającym opieki paliatywnej.

  Po zakończeniu studiów Słuchacz będzie dysponował kompleksową wiedzą na temat aspektów starzenia organizmu ludzkiego w wymiarze biologicznym i społecznym. Będzie wprowadzony w zagadnienia związane z podstawowymi zagrożeniami zdrowotnymi oraz potrzebami opiekuńczymi związanymi z wiekiem podeszłym wraz ze sposobami zapobiegania i leczenia/zaopatrywania. pozwoli na bardziej fachowe i samodzielne prowadzenie przewlekle chorych, mają przyczynić się do poprawy jakości życia podopiecznych i obniżenie kosztów leczenia w zakładach opieki długoterminowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przygotowanie osób, które pracują lub zamierzają pracować jako wykwalifikowana opiekunka środowiskowa w domach osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

  Adresaci:

  Studia są przeznaczone dla absolwentów kierunków pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna oraz dla osób pracujących w domach z podopiecznymi niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OPIEKUNKA W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze opiekuna - wychowawcy w żłobku, lub klubie malucha, wolontariusza, opiekuna dziennego i opiekunki dziecięcej.Słuchacze studiów zostaną wyposażeni w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiając im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OPTOMETRIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zdobycie wiedzy wymaganej do samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty. Poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 600 godzin Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu technik pomiaru niezbędnych do doboru okularów, oprawek oraz szkieł kontaktowych. Dowiesz się jak obsługiwać sprzęt optyczny oraz jak wygląda praca w zakładach optycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ GERIATRYCZNĄ I PALIATYWNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Podniesienie kompetencji osób organizujących i zarządzających opieką geriatryczną i paliatywną w placówkach społecznych i służbie zdrowia.

  Adresaci:

  Studia adresowane do osób zainteresowanych organizacją i zarządzaniem w opiece geriatrycznej, problematyką starzenia w ujęciu holistycznym, planujących pracę w placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki społecznej, administracji publicznej, indywidualnych działaniach na rzecz opieki senioralnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi. Słuchacze otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania instytucjami oświatowymi.

  Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień w zakresie zarządzania w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm. §1 pkt. 2)I.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest nabycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowej organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

  Adresaci:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich uczelni (kierunków). Oferta skierowana jest przede wszystkim do pracowników administracji rządowej i samorządowej, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OSTEOPATIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z Osteopatii to program przeznaczony dla osób, które pragną rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie holistycznego podejścia do zdrowia pacjenta. Program obejmuje zarówno podstawy osteopatii, jak i bardziej zaawansowane techniki osteopatyczne, zapewniając pełne zrozumienie anatomii i fizjologii ludzkiego ciała. Dodatkowo, program oferuje możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia klinicznego pod okiem doświadczonych osteopatów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA LECZNICZO-TERAPEUTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry pracującej w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych: nauczycieli przedmiotowych uczących w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych, pedagogów będących wychowawcami w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności wychowawcze.
  Studia dają możliwość uzyskania kompetencji metodycznych, niezbędnych dla działalności opiekuńczo –wychowawczej. Ponadto słuchacze nabywają praktyczną wiedzę z koordynowania oraz planowania pracą w placówkach oświatowych, a także przechodzą szkolenie z zakresu profesjonalnego udzielania pomocy. Praktyka w wybranych placówkach opiekuńczo-wychowawczych stwarza możliwość poznania specyfiki przyszłej pracy, a także sprawdzenia się pod kątem zdobytych umiejętności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA SĄDOWA Z MEDIACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy ( w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz cywilnych) i pozasądowych, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim.
  Wiedza teoretyczna z zakresu psychologi i prawa, jest uzupełnieniem treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik pozawodzie i postępowaniu mediatora.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODOLOGIA ORTOPEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji - podologa kosmetycznego poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań związanych z wykonywaniem specjalistycznych zabiegów kosmetycznych w obrębie stóp.

  Adresaci:

  Studia przeznaczone są między innymi dla absolwentów kosmetologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa i wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyka korekcyjna oraz wszystkie kierunki medyczne. Zapraszamy również osoby pracujące w salonach odnowy biologicznej, sanatoriach, uzdrowiskach, SPA, salonach kosmetycznych jak i wszystkie osoby zainteresowane tematem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODOLOGIA PIELĘGNACYJNO-LECZNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Podologia Pielęgnacyjno-Lecznicza” to specjalistyczny program edukacyjny, skoncentrowany na zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnej opieki i leczenia stóp. Program obejmuje szereg tematów, począwszy od podstawowych koncepcji, takich jak anatomia i fizjologia kończyn dolnych, po bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak podologia, dermatologia, ortopedia i traumatologia.

  Program umożliwia studentom zdobycie umiejętności z zakresu pielęgnacji stopy cukrzycowej, zaopatrzenia ortopedycznego, technologii obuwia i promocji zdrowia. Uczą się oni również jak skutecznie komunikować się z pacjentami i jak radzić sobie z różnymi chorobami i schorzeniami kończyn dolnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalistów do wykonywania zawodu pośrednika, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego w zakresie szacowania nieruchomości.

  Adresaci:

  Wszyscy zainteresowani z wykształceniem wyższym (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAKTYK I MISTRZ I NLP + BUSINESS PRAKTYK NLP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jedyne Studia Podyplomowe w Polsce dające wszechstronną wiedzę i narzędzia do wielopłaszczyznowego działania w efektywnej komunikacji, opartej na metodach perswazji, w zarządzaniu sobą, czasem, emocjami, do wyznaczania celów osobistych, biznesowych i skutecznego wprowadzania ich w życie. Neuro Lingwistyczne Programowanie, opanowanie i wykorzystywanie narzędzi w sprzedaży, negocjacjach i coachingu! Zawierają w sobie esencję Klasycznego Kodu, Prawdziwego Modelowania NLP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAKTYKI ZAWODOWE WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Praktyki zawodowe wycena nieruchomości” skupiają się na nauczaniu studentów zasad i technik wyceny nieruchomości. Program obejmuje podstawy prawa, gospodarki przestrzennej, ochrony danych osobowych, finansów, rachunkowości, bankowości, rynek nieruchomości, doradztwo na rynku nieruchomości, wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna, podstawy wiedzy technicznej, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, matematyki finansowej, statystyki i ekonometrii, metody masowej wyceny, pojęcie, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce, wycena nieruchomości w wybranych krajach, wycena przedmiotów gospodarczych, wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO MEDYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Prawo medyczne” mają na celu dostarczenie studentom wiedzy na temat zasad i praktyki prawa medycznego. Program obejmuje prawo do leczenia w UE, prawo do leczenia Narodowego Funduszu Zdrowia, ubezpieczenie zdrowotne i medyczne, prawa i obowiązki lekarzy, ochronę zdrowia i życia, odpowiedzialność karną, cywilną i zawodową, dokumentację medyczną, ochronę zdrowia psychicznego, system odszkodowawczy, zabiegi medyczne, błąd w sztuce lekarskiej, szkodę w wyniku deliktu medycznego, związek przyczynowy, roszczenia odszkodowawcze i ich przedawnienie, przyczynienie się poszkodowanego, środki dowodowe w postępowaniu sądowym, prawo farmaceutyczne, transplantację, RODO w medycynie, działanie lekarza w stanach terminalnych, prokreację medycznie wspomaganą, przerwanie ciąży, roszczenia nasciturusa, eksperymenty medyczne, kastrację i sterylizację, interwencję medyczną na kobiecie ciężarnej a interes dziecka.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Wyposażenie absolwentów, przyszłych nauczycieli,  w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych w nauczaniu przedmiotowym na drugim,  trzecim i czwartym etapie edukacyjnym.

  Adresaci:

  Absolwenci nienauczycielskich kierunków studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ.U. 2017 poz. 1575).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają psychologom zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki oraz metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNO - METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO/WŁOSKIEGO/HISZPAŃSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyposażenie absolwentów, przyszłych nauczycieli,  w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych w nauczaniu przedmiotowym na drugim,  trzecim i czwartym etapie edukacyjnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki to program edukacyjny skupiający się na kompleksowym podejściu do zdrowego odżywiania i jego psychologicznych aspektów. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu psychologii żywienia oraz dietetyki, co pozwoli im na skuteczne radzenie sobie z problemami związanymi z odżywianiem, nadwagą, otyłością oraz zaburzeniami odżywiania. Program studiów umożliwi tworzenie profilaktycznych i prewencyjnych programów dotyczących zdrowego odżywiania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOESTETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychoestetyka to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która łączy psychologię i estetykę. Studia podyplomowe z psychoestetyki skupiają się na badaniu wpływu aspektów psychologicznych na odbiór estetyczny oraz związki między psychiką a percepcją piękna i wyglądu. Program ten oferuje głębsze zrozumienie wpływu wyglądu ciała, mody i kreowania wizerunku na psychikę i samopoczucie jednostki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOG TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z psychologii transportu to program skierowany do psychologów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z ruchem drogowym i bezpieczeństwem transportu. Program ten umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów uczestnictwa w ruchu drogowym, diagnostyki kierowców, psychopatologii w kontekście kierowców, a także współpracy z lekarzami specjalistami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA DOCHODZENIOWO ŚLEDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z psychologii dochodzeniowo-śledczej to program skierowany do psychologów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z badaniem i analizą aspektów psychologicznych w kontekście dochodzeń śledczych i procesów karnych. Program ten umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu ekspertyzy psychologicznej, technik przesłuchań, diagnozy motywacji przestępczej, a także psychotraumatologii i wiktymologii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA ONKOLOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  celem studiów jest przekazanie wiedzy i  umiejętności  praktycznych niezbędnych w kontakcie z pacjentami z rozpoznaniem choroby nowotworowej (i innych chorób terminalnych) i ich rodzinami. Student nabędzie umiejętności do pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi z rozpoznaniem choroby nowotworowej na wszystkich etapach jej leczenia oraz umiejętności pracy z personelem medycznym placówek hospicyjnych i szpitalnych w zakresie psychoprofilaktyki stresu i wypalenia zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z Psychologii Sądowej to rozbudowany program edukacyjny, który ma na celu przygotowanie specjalistów do pracy w wymiarze sprawiedliwości, jako biegli sądowi oraz eksperci wspierający procesy sądowe. Program zapewnia kompleksową wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, prawa karnego, kryminologii, diagnozy psychologicznej, oraz różnych aspektów związanych z postępowaniami sądowymi. Uczestnicy studiów zdobędą umiejętności niezbędne do diagnozy i oceny sprawców przestępstw, świadków oraz ofiar, a także udzielania wsparcia psychologicznego w trudnych sytuacjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY I MARKETINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z psychologii sprzedaży i marketingu to zaawansowany program edukacyjny, skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologii klienta, technik sprzedaży oraz marketingu handlowego. Program studiów obejmuje wszechstronne zagadnienia związane z analizą zachowań klientów, budowaniem efektywnych strategii sprzedażowych, zarządzaniem zespołami handlowymi, komunikacją w procesie sprzedaży, negocjacjami handlowymi i aspektami finansowymi w zarządzaniu sprzedażą.

  Studenci poznają również psychologiczne mechanizmy wpływające na procesy decyzyjne klientów, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb rynku i kreowanie skutecznych działań marketingowych. Program prowadzony jest przez doświadczonych wykładowców z branży, co gwarantuje wysoki poziom nauczania i praktyczne podejście do tematyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA STRESU POURAZOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z psychologii stresu pourazowego to zaawansowany program edukacyjny, skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy w zakresie psychotraumatologii i interwencji kryzysowych. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z diagnozowaniem i terapią osób doświadczających traumy, w tym zaburzeń osobowości, PTSD, autodestrukcji oraz zaburzeń dysocjacyjnych.

  Studenci poznają różne metody terapii traumy, w tym EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), oraz procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Program prowadzony jest przez doświadczonych wykładowców z obszaru psychotraumatologii, co gwarantuje wysoki poziom nauczania i praktyczne podejście do tematyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOTRAUMATOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z psychotraumatologii to program edukacyjny, który skupia się na zagadnieniach związanych z rozpoznawaniem, diagnozowaniem i interwencją w przypadkach związanymi z traumą. Program obejmuje omówienie różnych rodzajów traum, takich jak traumy proste i złożone, oraz zagadnień związanych z regulacją afektu, autodestrukcją i kryzysami presuicydalnymi.

  Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat neuroanatomii i neurofizjologii stresu chronicznego i traumatycznego, a także nauczą się skutecznych metod diagnozy i interwencji psychologicznych w przypadkach traumatycznych. Studenci zapoznają się z zaawansowanymi procedurami interwencji kryzysowej, ekspozycyjną terapią narracyjną i procedurą przedłużonej ekspozycji oraz poznają założenia metody EMDR. Program studiów umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z osobami doświadczającymi traum.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów podyplomowych Rachunkowość dla początkujący jest wyposażenie słuchacza w wiedzę niezbędną do prowadzenia finansów przedsiębiorstwa. Studia te umożliwiają zdobycie umiejętności związanych z prowadzeniem biur rachunkowych. Wiedza pozyskana przez słuchacza w trakcie studiów umożliwia objęcie stanowiska księgowego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA URAZÓW SPORTOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji dla osób, które pracują lub chcą pracować z osobami uprawiającymi sport zawodowo lub amatorsko., a przede wszystkim dla osób zainteresowanych podjęciem pracy lub doskonaleniem zawodowym w zakresie rehabilitacji ortopedycznej z naciskiem na urazy tkanek miękkich najczęściej występujące w sporcie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • REKLAMA I MARKETING DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do prowadzenia zajęć z reklamy i marketingu w szkołach i placówkach oświatowych. Kierunek ten pozwala na zdobycie nowych umiejętności i pogłębienie już posiadanej wiedzy. 

  Adresaci:

  Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ROLNICTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z rolnictwa to kompleksowy program szkoleniowy, który umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rolnictwa, agroturystyki oraz rozwoju obszarów wiejskich. Program skupia się na różnorodnych aspektach związanych z produkcją rolną, ochroną roślin, gospodarką nawozową, rynkami rolnymi, a także zagadnieniami prawnymi i rachunkowością gospodarstw rolnych. Studenci zapoznają się również z kierunkami rozwoju techniki rolniczej, agroturystyką i możliwościami rozwoju obszarów wiejskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SOCIAL MEDIA Z PODSTAWAMI FOTOGRAFII I FILMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z social media, fotografii i filmu to program szkoleniowy skupiający się na zagadnieniach związanych z efektywnym wykorzystaniem mediów społecznościowych, fotografii i filmu w działaniach marketingowych oraz promocyjnych. Program obejmuje tematy związane z tworzeniem i prowadzeniem skutecznych kampanii reklamowych, zarządzaniem treściami w mediach społecznościowych, projektowaniem serwisów internetowych oraz wykorzystaniem narzędzi analizy danych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SOCJOTERAPIA I RESOCJALIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metodyki pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i nieprzystosowanymi społecznie. Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy w placówkach profilaktyczno-wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, poradniach socjoterapeutycznych, zakładach karnych, poprawnych itp.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SPECJALIZACJA ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania placówkami pomocy społecznej.
  Pogłębienie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej lub kandydatów do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z zakresu założeń i problemów polityki społecznej, instytucjonalnych, w tym finansowych podstaw pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STATYSTYKA I INFORMATYKA MEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu statystyki i informatyki medycznej są skierowane do osób zainteresowanych połączeniem wiedzy z zakresu informatyki, statystyki oraz medycyny. Program kształcenia obejmuje zarówno zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii informatycznych w obszarze medycznym, jak i analizą danych medycznych za pomocą metod statystycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SURDOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z surdopedagogiki skierowane są do osób zainteresowanych pracą z osobami z niepełnosprawnością słuchową. Program nauczania obejmuje zarówno zagadnienia związane z psychologią i pedagogiką osób z zaburzeniami słuchu, jak i metody wspomagania i terapii. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością słuchową.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na charakterystykę typów zaburzeń społecznych: uzależnienie, przemoc, niedostosowanie społeczne oraz analizowanie motywów i wzorów zachowań osób ryzykownie używających, szkodliwie używających oraz uzależnionych, diagnozowanie i prognozowanie sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności profilaktycznej i terapeutycznej, dzięki czemu umie organizować działalność profilaktyczną i resocjalizacyjną.

  Słuchacze zdobędą wiedzę oraz odpowiednie przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi. Poznają szereg technologii oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Dodatkowo zapoznają się z problematyką przemocy domowej i niedostosowania społecznego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRENER I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb.
  Celem studiów podyplomowych jest nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Każdy słuchacz studiów podyplomowych, po  zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNO-LECZNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji - trychologa kosmetycznego poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań związanych z działalnością prozdrowotną i wykonywaniem specjalistycznych zabiegów kosmetycznych w obrębie włosów. Celem zabiegów trychologicznych jest podejmowanie inicjatywy leczenia i lub pielęgnacji, które procedury spełniałyby europejskie standardy.

  Ponadto studia podyplomowe stanowią doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki trychologicznej. Bloki zajęciowe opracowane przez najwyższej klasy specjalistów stanowią wprowadzenie do tematyki zaburzeń dotyczących skóry głowy i włosów. Słuchacze zapoznają się z elementami podstawowych kuracji trychologicznych najczęściej spotykanych w samodzielnych gabinetach trychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TURYSTYKA, HOTELARSTWO I GASTRONOMIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z turystyki, hotelarstwa i gastronomii mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy w branży turystycznej, hotelarskiej oraz gastronomicznej. Program nauczania obejmuje zarówno zagadnienia związane z organizacją imprez turystycznych, działalnością przedsiębiorstw hotelarskich, jak i technologią gastronomiczną. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania i świadczenia usług w tych dziedzinach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TYFLOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z tyflopedagogiki są skierowane do osób zainteresowanych nauczaniem uczniów z niepełnosprawnościami wzroku. Program nauczania obejmuje zagadnienia z dziedziny dydaktyki specjalnej, psychopedagogiki, diagnozy i rewalidacji osób niewidomych i słabo widzących. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego nauczania i wspierania edukacji uczniów z uszkodzeniem wzroku oraz konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla tych uczniów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie przez przyszłych nauczycieli podstaw wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki małego dziecka oraz dydaktyki i metodyki, niezbędnych do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III.

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, uprawniają do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzinami w publicznych i niepublicznych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  Adresaci:

  Studia przeznaczone są dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (co najmniej licencjackie).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WSPÓŁCZESNE METODY KSZTAŁTOWANIA POSTAWY EKSPERYMENTALNEJ W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:  Wyposażenie nauczycieli w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia procesu nauczania z wykorzystywaniem metod eksperymentu naukowego, nowoczesnych metod dydaktyki cyfrowej oraz programowania.

  Adresaci:
  Studia skierowane są do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli i pedagogów w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod umożliwiających uczniom zdobywanie kompetencji kluczowych niezbędnych podczas ścieżki edukacyjnej i całego dorosłego życia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalistów do wykonywania zawodu pośrednika, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego w zakresie szacowania nieruchomości.

  Adresaci:

  Studia adresowane do osób zainteresowanych zawodem rzeczoznawcy majątkowego oraz wszystkich, którzy zajmują się nieruchomościami, administrowaniem budynków i obiektów użyteczności publicznej, a także właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych i wspólnot budowlanych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia ww. zajęć dyscyplin m.in.: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii i seksuologii.Oprócz przygotowania merytorycznego studia pozwalają na poszerzenie umiejętności metodycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zarządzania administracją publiczną są skierowane do pracowników administracji publicznej oraz osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji z zakresu zarządzania, prawa administracyjnego i finansów publicznych. Program kształcenia obejmuje zarówno zagadnienia związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, jak i umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, finansami oraz projektami unijnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA (WELLNESS, SPA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu zarządzania i promocji zdrowego stylu życia skupiają się na planowaniu, organizowaniu i promowaniu działań związanych z wellness i spa. Program kształcenia obejmuje zarówno zagadnienia związane z zarządzaniem programami zdrowego stylu życia, jak i terapią fizyczną, relaksacją, dietetyką i aktywnością fizyczną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJĄ KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zarządzania instytucją kultury skupiają się na przygotowaniu uczestników do efektywnego zarządzania placówkami kulturalnymi. Program kształcenia obejmuje zarówno podstawową wiedzę o kulturze i instytucjach kultury, jak i zagadnienia związane z ekonomią, prawem, etyką, zarządzaniem zasobami ludzkimi, finansami oraz marketingiem w sektorze kultury.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ZDROWIU PUBLICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zarządzania kryzysowego w zdrowiu publicznym mają na celu przygotowanie uczestników do skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi w sektorze ochrony zdrowia. Program kształcenia skupia się na zagadnieniach związanych z analizą ryzyka, psychologią kryzysu oraz rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych w placówkach medycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalistów do wykonywania zawodu pośrednika, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego w zakresie szacowania nieruchomości.

  Adresaci:

  Studia adresowane do osób zainteresowanych zawodem rzeczoznawcy majątkowego oraz wszystkich, którzy zajmują się nieruchomościami, administrowaniem budynków i obiektów użyteczności publicznej, a także właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych i wspólnot budowlanych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PRACĄ ZDALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Pracą Zdalną są skierowane do osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem pracą zdalną w firmach i organizacjach. Program kształcenia obejmuje zagadnienia związane zarówno z organizacją pracy zdalnej, jak i wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych i technologii w tym procesie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zarządzania projektami są skierowane do osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności w zakresie planowania, organizacji i nadzoru nad różnorodnymi projektami. Program kształcenia obejmuje zagadnienia związane z metodykami zarządzania projektami, oceną rentowności, aspektami psychologicznymi i formalno-prawnymi, a także wykorzystaniem narzędzi wspomagających ten proces.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W ENERGETYCE I BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zarządzania w energetyce i bezpieczeństwo energetyczne są skierowane do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z sektorem energetycznym, jego zarządzaniem oraz problematyką bezpieczeństwa energetycznego. Program kształcenia obejmuje szeroki zakres tematyczny związany z produkcją, wykorzystaniem różnych źródeł energii, ekologią, zarządzaniem projektami oraz infrastrukturą energetyczną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów: 

  Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry kierowniczej, menadżerów ds. personalnych pracujących w różnego rodzaju organizacjach, a także rozwój zawodowy i osobisty umożliwiający zdobycie nowych kompetencji w obszarach kreowania polityki personalnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIEM WIEKIEM W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności do pracy w zespołach zróżnicowanych wiekowo i pod względem doświadczeń. W programie wyodrębniono obszary: psychologiczny, zarządzania i komunikacji oraz marketingowo – strategiczny.

  Taka konstrukcja programu pozwoli słuchaczom uzyskać wiedzę praktyczną w obszarze zarządzania wiekiem oraz psychogerontologii, co w perspektywie czasowej przyczyni się m.in. do zapobiegania wycofaniu społecznemu i zawodowemu doświadczonych pracowników 50+, ich marginalizacji i alienacji ze względu na wiek oraz przezwyciężania stereotypów dotyczących starzenia się indywidualnego i społecznego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZDROWIE PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu zdrowia publicznego są skierowane do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z ochroną zdrowia populacji i środowiska. Program kształcenia obejmuje szeroki zakres tematyczny, od ekologii i mikrobiologii, przez prawo, chemię i fizykę środowiska, po epidemiologię, zdrowie środowiskowe i zarządzanie środowiskiem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)