Studia podyplomowe Bydgoszcz

Studia podyplomowe Bydgoszcz

Studia podyplomowe Bydgoszcz

Największy wybór studiów

podyplomowych w Bydgoszczy

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować

Studia podyplomowe w Bydgoszczy | woj. kujawsko - pomorskie

Studia podyplomowe w Bydgoszczy zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy są Studia Podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 11

Studia podyplomowe: 54

Kierunki podyplomowe
analiza, doradztwo finansowe
arteterapia w profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego i edukacji społecznej
asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej

POKAŻ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 23

Studia podyplomowe: 102

Kierunki podyplomowe
administracja samorządowa
agile - zwinne metodyki zarządzania projektami
akademia innowatora edukacji

POKAŻ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 3

Studia podyplomowe: 73

Kierunki podyplomowe
audiofonologia
bhp
charakteryzacja i wizaż

POKAŻ WIĘCEJ

STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W BYDGOSZCZY

Grupa kierunków
Uczelnia
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Ż
Rozwiń

Jak wyglądają studia podyplomowe w Bydgoszczy?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Bydgoszczy

Studia podyplomowe może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę.

W olbrzymiej większości studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Oferta studiów podyplomowych w Bydgoszczy

  • Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowomiejskiego w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na studia podyplomowe na kierunki: Instrumentalistyka, Wokalistyka, Chórmistrzostwo i Emisję Głosu.
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizuje studia podyplomowe na kilku swoich wydziałach. Dla ułatwienia podzielone zostały na bloki tematyczne.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania, Studia Podyplomowe Bankowość i Finanse, Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Studia Podyplomowe Doradztwo Filozoficzne i Coaching, Studia Podyplomowe Ekonomia i Zarządzanie, Studia Podyplomowe Filozofii i Etyki, Studia Podyplomowe Marketing Internetowy i e-biznes, Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych oraz Studia Podyplomowe Zarządzania Instytucjami Kultury.

Wydział Humanistyczny prowadzi zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Studia Nauczycielskie Kwalifikacyjne, Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne, Studia Podyplomowe Dyplomacja Samorządowa, Studia Podyplomowe Historii, Studia Podyplomowe Historii i Społeczeństwa, Studia Podyplomowe Historii i Społeczeństwa. Dziedzictwa epok, Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego, Studia Podyplomowe Kultury Języka i Komunikowania Publicznego, Studia Podyplomowe Polonistyki, Studia Podyplomowe Wiedza o współczesnej literaturze i kulturze w dydaktyce szkolnej, Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki organizuje zajęcia na kierunku: Studia Podyplomowe Matematyki.

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia Podyplomowe Hydrometeorologia w zarządzaniu kryzysowym, Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna, Studia Podyplomowe Terapia Zajęciowa, Studia Podyplomowe Trener Personalny oraz Studia Podyplomowe Turystyka Uzdrowiskowa i SPA.

Wydział Pedagogiki i Psychologii organizuje studia na kierunkach: Studia Podyplomowe Asystent Osoby Starszej, Studia Podyplomowe Asystent Rodziny, Studia Podyplomowe Coaching w Edukacji, Studia Podyplomowe Coaching z Elementami Mentoringu, Studia Podyplomowe Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe, Studia Podyplomowe Logopedii z Emisją Głosu, Studia Podyplomowe Neurologopedia, Studia Podyplomowe Oligofrenologopedia z Terapią Dysfagii, Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Oświacie, Studia Podyplomowe Profilaktyki i Socjoterapii, Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego, Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa i Mediacje, Studia Podyplomowe Psychologii Klinicznej, Studia Podyplomowe Specjalista Szkolnictwa Artystycznego, Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Studia Podyplomowe Wczesnej Edukacji.

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi studia podyplomowe dla osób posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Oferta kształcenia na studiach podyplomowych podana została jako wykaz alfabetyczny:

Audyt wewnętrzny (Wydział Zarządzania UTP), Budowa i eksploatacja instalacji odnawialnych źródeł energii (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP), Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP), Controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce (Wydział Zarządzania UTP), Diagnozowanie stanu upraw rolnych (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP), Eko-przetwórstwo tworzyw polimerowych (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Informatyka (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Matematyki i Fizyki UTP), Informatyka stosowana (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP), Instalacje odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Kadry i place w praktyce (Wydział Zarządzania UTP), Komunikacja i negocjacje w biznesie (Wydział Zarządzania UTP), Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem (Wydział Zarządzania UTP), Międzynarodowy inżynier spawalnik (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Pompy ciepła i magazynowanie energii ciepła (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Rachunkowość przedsiębiorstw (Wydział Zarządzania UTP), Rośliny lecznicze – pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP), Rozród i biotechnologia świń (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP), Zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP), Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej (Wydział Zarządzania UTP), Zarządzanie projektami i ich ewaluacja (Wydział Zarządzania UTP), Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP) oraz Zarządzanie środowiskiem (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy organizuje również kursy podyplomowe, w poniższej tematyce: Kształcenie podyplomowe farmaceutów, Kształcenie podyplomowe lekarzy, Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej, Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki, Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego, Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej oraz Kształcenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

Komentarze (0)