Studia podyplomowe Bydgoszcz

Studia podyplomowe Bydgoszcz

Studia podyplomowe Bydgoszcz

Największy wybór studiów

podyplomowych w Bydgoszczy

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować

Studia podyplomowe w Bydgoszczy | woj. kujawsko - pomorskie

Studia podyplomowe w Bydgoszczy zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W BYDGOSZCZY

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Administracja i usługi elektroniczne podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie podyplomowe zjazdy
Administracja samorządowa podyplomowe zjazdy
Administracja samorządowa z ochroną środowiska podyplomowe zjazdy
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe zjazdy
Akademia innowatora edukacji podyplomowe zjazdy
Akademia lean leadera podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera sprzedaży podyplomowe zjazdy
Akademia podatkowa w praktyce podyplomowe zjazdy
Akademia przywództwa podyplomowe zjazdy
Akademia trenera biznesu podyplomowe zjazdy
Akademia trenera personalnego podyplomowe zjazdy
Akademia zaawansowanych kompetencji menedżerskich podyplomowe zjazdy
Akademia zdalnej edukacji podyplomowe zjazdy
Analityk finansowy podyplomowe zjazdy
Analityka medyczna podyplomowe zjazdy
Andragogika - tutoring i coaching w edukacji podyplomowe zjazdy
Architekt rozwiązań it w chmurze obliczeniowej podyplomowe zjazdy
Arteterapia w edukacji podyplomowe zjazdy
Audiofonologia podyplomowe zjazdy
Audytor energetyczny podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych podyplomowe zjazdy
Bhp podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa podyplomowe zjazdy
Biologia podyplomowe zjazdy
Broker innowacji – specjalista ds. komercjalizacji nauki podyplomowe zjazdy
Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali podyplomowe zjazdy
Business english podyplomowe zjazdy
Business intelligence i information management podyplomowe zjazdy
Business psychology (psychologia biznesu) podyplomowe zjazdy
Charakteryzacja i wizaż podyplomowe zjazdy
Chiropraktyka podyplomowe zjazdy
Chórmistrzostwa i emisja głosu podyplomowe zjazdy
Coaching podyplomowe zjazdy
Coaching w edukacji podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych podyplomowe zjazdy
Dermatologia w kosmetologii podyplomowe zjazdy
Diagnostyka agrofagów i ochrona roślin podyplomowe zjazdy
Diagnostyka wad postawy z elementami diagnostyki korekcyjnej podyplomowe zjazdy
Diagnostyka wad postawy z elementami gimnastyki korekcyjnej podyplomowe zjazdy
Diagnoza i terapia pedagogiczna podyplomowe zjazdy
Diagnoza i terapia si małego dziecka do 3 roku życia podyplomowe zjazdy
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej podyplomowe zjazdy
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli z przygotowaniem pedagodicznym) podyplomowe zjazdy
Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna podyplomowe zjazdy
Diagnozowanie stanu upraw rolnych podyplomowe zjazdy
Dietetyka podyplomowe zjazdy
Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych podyplomowe zjazdy
Dietetyka z modułem dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i coaching kariery podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Dydaktyka języka obcego podyplomowe zjazdy
Dysleksja - diagnoza i terapia w różnych okresach życia podyplomowe zjazdy
E-administracja podyplomowe zjazdy
E-commerce podyplomowe online
Edukacja dla bezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
Edukacja dla bezpieczeństwa wraz z kursem pierwszej pomocy podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową: surdopedagogika podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową: tyflopedagogika podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Edukacja integracyjna i włączająca podyplomowe zjazdy
Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym podyplomowe zjazdy
Ekonomia i zarządzanie podyplomowe zjazdy
Employer branding podyplomowe online
Etyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Event management podyplomowe zjazdy
Executive marketing podyplomowe zjazdy
Filozofia dialogu, sztuka życia podyplomowe zjazdy
Filozofia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Filozofia i etyka podyplomowe zjazdy
Filozofia i etyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa podyplomowe zjazdy
Fizjologia stosowana i kliniczna z elementami fizjologii wysiłku fizycznego podyplomowe zjazdy
Fizjoterapia w geriatrii podyplomowe zjazdy
Fizjoterapia w pediatrii podyplomowe zjazdy
Fizyka podyplomowe zjazdy
Fryzjerstwo i stylizacja z elementami trychologii podyplomowe zjazdy
Geografia podyplomowe zjazdy
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa i multimedia podyplomowe zjazdy
Headhunter podyplomowe online
Higiena i epidemiologia podyplomowe zjazdy
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia podyplomowe zjazdy
Higienistka ortodontyczna podyplomowe zjazdy
Historia i wos - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu podyplomowe zjazdy
Hr business partner z controllingiem personalnym podyplomowe zjazdy
Hr menedżer podyplomowe zjazdy
Informatyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych osobowych podyplomowe zjazdy
Instrumentalistyka podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna - terapia i diagnoza si podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii si podyplomowe zjazdy
Inżynieria danych. big data podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w języku abap podyplomowe zjazdy
Jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności podyplomowe zjazdy
Język angielski w biznesie podyplomowe zjazdy
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w praktyce podyplomowe zjazdy
Kadry i płace. praktyka i teoria podyplomowe zjazdy
Kadry i prawo pracy podyplomowe zjazdy
Komunikacja wspomagająca i alternatywna podyplomowe zjazdy
Korektor fortepianu podyplomowe zjazdy
Kosmetologia bioestetyczna podyplomowe zjazdy
Kosmetologia estetyczna z elementami medycyny estetycznej podyplomowe zjazdy
Kosmetologia lecznicza i pielęgnacyjna podyplomowe zjazdy
Kosmetologia nowoczesna i estetyczna podyplomowe zjazdy
Kosmetologia ogólna podyplomowe zjazdy
Kosmetologia pielęgnacyjna podyplomowe zjazdy
Kosmetologia w medycynie estetycznej podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka, kryminologia i wykrywanie przestępstw podyplomowe zjazdy
Księgowość praktyczna i rozliczenia kadrowo-płacowe podyplomowe zjazdy
Księgowość praktyczna i rozliczenia kadrowo-płacowe z programem płatnik podyplomowe zjazdy
Księgowość, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa podyplomowe zjazdy
Księgowość, rachunkowość i podatki podyplomowe zjazdy
Kształcenie tłumaczy języka angielskiego podyplomowe zjazdy
Kyno/dogoterapia stosowana z elementami behawiorystyki podyplomowe zjazdy
Likwidacja szkód majątkowych podyplomowe zjazdy
Logistyka podyplomowe zjazdy
Logistyka i spedycja dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Logistyka w biznesie podyplomowe zjazdy
Logistyka wojskowa podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Logopedia ogólna podyplomowe zjazdy
Logopedia ogólna i kliniczna podyplomowe zjazdy
Logopedia z neurologopedią podyplomowe zjazdy
Logorytmika w pracy pedagogicznej podyplomowe zjazdy
Marketing cyfrowy i media społecznościowe w biznesie podyplomowe zjazdy
Marketing internetowy i e-biznes podyplomowe zjazdy
Marketing kultury podyplomowe online
Marketing online b2b i b2c podyplomowe online
Masaż i fizykoterapia podyplomowe zjazdy
Mediacje rodzinne podyplomowe zjazdy
Mediacje rodzinne i sądowe podyplomowe zjazdy
Mediator sądowy podyplomowe zjazdy
Menedżer csr podyplomowe online
Menedżer ds. eksportu podyplomowe online
Menedżer ds. zgodności- compliance officer podyplomowe zjazdy
Menedżer logistyki z elementami bhp i prawa pracy podyplomowe zjazdy
Metodyka zdalnego nauczania podyplomowe zjazdy
Mindfulness w biznesie podyplomowe zjazdy
Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu podyplomowe zjazdy
Nauczanie chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu podyplomowe zjazdy
Nauczanie fizyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu podyplomowe zjazdy
Nauczanie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu podyplomowe zjazdy
Nauczanie gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcy podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu podyplomowe zjazdy
Nauczanie matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu podyplomowe zjazdy
Nauczanie muzyki podyplomowe zjazdy
Nauczanie plastyki i techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania przedmiotu podyplomowe zjazdy
Nauczanie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu podyplomowe zjazdy
Negocjacje w biznesie podyplomowe zjazdy
Neurodydaktyka podyplomowe zjazdy
Neurologopedia podyplomowe zjazdy
Neurologopedia z elementami neurogeriatrii podyplomowe zjazdy
Neurorehabilitacja podyplomowe zjazdy
Nlp-neurolingwistyczne programowanie podyplomowe zjazdy
Nowoczesne hr z elementami nlp podyplomowe zjazdy
Nowoczesny marketing podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
Odnawialne źródła energii podyplomowe zjazdy
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej podyplomowe zjazdy
Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy
Opieka i pielęgnacja osób starszych podyplomowe zjazdy
Opieka paliatywna i geriatryczna z elementami rehabilitacji podyplomowe zjazdy
Opiekunka środowiskowa podyplomowe zjazdy
Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym podyplomowe zjazdy
Optometria podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie opieką geriatryczną i paliatywną podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie w administracji podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Organizacja opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej podyplomowe zjazdy
Ortodoncja podyplomowe zjazdy
Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna podyplomowe zjazdy
Pedagogika lecznicza podyplomowe zjazdy
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna podyplomowe zjazdy
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza podyplomowe zjazdy
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza podyplomowe zjazdy
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową podyplomowe zjazdy
Pedagogika sądowa z mediacją podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - edukacja włączająca podyplomowe zjazdy
Pedagogika tańca z choreografią podyplomowe zjazdy
Pedagogika twórczości w praktyce edukacyjnej podyplomowe zjazdy
Planowanie i zarządzanie łańcuchami dostaw podyplomowe zjazdy
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps podyplomowe online
Podologia ortopedyczna podyplomowe zjazdy
Polityka miejska i zarządzanie centrami miast podyplomowe zjazdy
Pośrednictwo w obrocie nieruchomości podyplomowe zjazdy
Praktyk i mistrz i nlp + business praktyk nlp podyplomowe zjazdy
Praktyki z wyceny nieruchomości podyplomowe zjazdy
Prawo dowodowe-zagadnienia procesowe i kryminalistyczne podyplomowe zjazdy
Prawo i zarządzanie w sporcie podyplomowe zjazdy
Prawo karne, wykonawcze i resocjalizacja skazanych podyplomowe zjazdy
Programista front - end z angular podyplomowe zjazdy
Programista java developer podyplomowe zjazdy
Programista python podyplomowe zjazdy
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego/niemieckiego/włoskiego/hiszpańskiego podyplomowe zjazdy
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Przywództwo i zarządzanie zespołem podyplomowe zjazdy
Psychodietetyka podyplomowe zjazdy
Psychogeriatria podyplomowe zjazdy
Psychologia budowania marki online i offline podyplomowe zjazdy
Psychologia onkologiczna podyplomowe zjazdy
Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe online
Psychologia sądowa i mediacje podyplomowe zjazdy
Psychologia uzależnień podyplomowe zjazdy
Psychologia w biznesie podyplomowe zjazdy
Psychologia zwierząt towarzyszących podyplomowe zjazdy
Psychopedagogika z neurodydaktyką podyplomowe zjazdy
Rachunkowość podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse podyplomowe zjazdy
Rachunkowość w praktyce podyplomowe zjazdy
Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna podyplomowe zjazdy
Rehabilitacja oddechowa u pacjentów w trakcie i po covid 19 podyplomowe zjazdy
Rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych podyplomowe zjazdy
Reklama i marketing dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno -pedagogicznej z modułem pedagogiki włączającej podyplomowe zjazdy
Rewitalizacja społeczna podyplomowe zjazdy
Sap s/4 hana - nowoczesny system erp podyplomowe zjazdy
Six sigma podyplomowe zjazdy
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych) podyplomowe zjazdy
Socjoterapia i resocjalizacja podyplomowe zjazdy
Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych podyplomowe zjazdy
Spa & wellness podyplomowe zjazdy
Spa&wellness podyplomowe zjazdy
Specjalista zarządzania kryzysowego podyplomowe zjazdy
Specjalizacja organizacja pomocy społecznej podyplomowe zjazdy
Stomatologia estetyczna z technikami cyfrowymi podyplomowe zjazdy
Studia informatyczne podyplomowe zjazdy
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela podyplomowe zjazdy
Studia polonistyczne podyplomowe zjazdy
Studia przedmiotowe podyplomowe zjazdy
Studia teologiczno - katechetyczne podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie profilaktyki i elementów terapii muzycznej podyplomowe zjazdy
Studium katechezy przedszkolnej podyplomowe zjazdy
Studium uprawy i hodowli roślin ozdobnych i warzywnych podyplomowe zjazdy
Surdopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową podyplomowe zjazdy
Sztuczna inteligencja w nauczaniu i wychowaniu podyplomowe zjazdy
Technologia wody i zarządzanie zasobami wodnymi podyplomowe zjazdy
Terapeuta ds. uzależnień podyplomowe zjazdy
Terapia zajęciowa podyplomowe zjazdy
Terapia zajęciowa (z akredytacją) podyplomowe zjazdy
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych podyplomowe zjazdy
Tłumaczenia ekonomiczno-prawne i biznesowe podyplomowe zjazdy
Transport i spedycja podyplomowe zjazdy
Trener i pomocy przedmedycznej podyplomowe zjazdy
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką podyplomowe zjazdy
Trychologia kosmetologiczno-lecznicza podyplomowe zjazdy
Turystyka, hotelarstwo, gastronomia - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu podyplomowe zjazdy
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych podyplomowe zjazdy
Tyflopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową podyplomowe zjazdy
Usprawnianie osób po przebytym udarze mózgu podyplomowe zjazdy
Usprawnianie pacjenta geriatrycznego podyplomowe zjazdy
Wczesne nauczanie języka angielskiego podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody shantala) podyplomowe zjazdy
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami podyplomowe zjazdy
Wizaż i stylizacja w praktyce podyplomowe zjazdy
Wokalistyka podyplomowe zjazdy
Wsparcie rodziny podyplomowe zjazdy
Współczesne metody kształtowania postawy eksperymentalnej w edukacji podyplomowe zjazdy
Wycena dóbr niematerialnych podyplomowe zjazdy
Wycena nieruchomości podyplomowe zjazdy
Wycena przedsiębiorstw podyplomowe zjazdy
Wychowanie do życia w rodzinie podyplomowe zjazdy
Zaawansowane zarządzanie programami i projektami podyplomowe zjazdy
Zakupy w biznesie podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne podyplomowe zjazdy
Zarządzanie administracją publiczną podyplomowe zjazdy
Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. dostępności podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych podyplomowe zjazdy
Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie instytucjami kultury podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie obszarami wiejskimi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego podyplomowe zjazdy
Zarządzanie personelem podyplomowe zjazdy
Zarządzanie produkcją podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym podyplomowe online
Zarządzanie siedliskami przyrodniczych obszarów wiejskich podyplomowe zjazdy
Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia podyplomowe online
Zarządzanie w opiece senioralnej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zespołem zdalnym podyplomowe zjazdy
Zarządzaniem wiekiem w organizacji podyplomowe zjazdy
Zielarstwo i fitoterapia podyplomowe zjazdy
Zintegrowane systemy informatyczne sap i erp podyplomowe zjazdy
Zrównoważone zarządzania potencjałem turystycznym regionu podyplomowe zjazdy
Żywienie kliniczne, zbiorowe oraz wspomaganie żywieniowe w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji) podyplomowe zjazdy

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BYDGOSZCZY SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska

Kierunki studiów: 35 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 13 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne

Bydgoska Szkoła Wyższa

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 21 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 55 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 22 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 103 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 101 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Jak wyglądają studia podyplomowe w Bydgoszczy?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Bydgoszczy

Studia podyplomowe może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę.

W olbrzymiej większości studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Oferta studiów podyplomowych w Bydgoszczy

  • Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowomiejskiego w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na studia podyplomowe na kierunki: Instrumentalistyka, Wokalistyka, Chórmistrzostwo i Emisję Głosu.
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizuje studia podyplomowe na kilku swoich wydziałach. Dla ułatwienia podzielone zostały na bloki tematyczne.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania, Studia Podyplomowe Bankowość i Finanse, Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Studia Podyplomowe Doradztwo Filozoficzne i Coaching, Studia Podyplomowe Ekonomia i Zarządzanie, Studia Podyplomowe Filozofii i Etyki, Studia Podyplomowe Marketing Internetowy i e-biznes, Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych oraz Studia Podyplomowe Zarządzania Instytucjami Kultury.

Wydział Humanistyczny prowadzi zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Studia Nauczycielskie Kwalifikacyjne, Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne, Studia Podyplomowe Dyplomacja Samorządowa, Studia Podyplomowe Historii, Studia Podyplomowe Historii i Społeczeństwa, Studia Podyplomowe Historii i Społeczeństwa. Dziedzictwa epok, Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego, Studia Podyplomowe Kultury Języka i Komunikowania Publicznego, Studia Podyplomowe Polonistyki, Studia Podyplomowe Wiedza o współczesnej literaturze i kulturze w dydaktyce szkolnej, Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki organizuje zajęcia na kierunku: Studia Podyplomowe Matematyki.

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia Podyplomowe Hydrometeorologia w zarządzaniu kryzysowym, Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna, Studia Podyplomowe Terapia Zajęciowa, Studia Podyplomowe Trener Personalny oraz Studia Podyplomowe Turystyka Uzdrowiskowa i SPA.

Wydział Pedagogiki i Psychologii organizuje studia na kierunkach: Studia Podyplomowe Asystent Osoby Starszej, Studia Podyplomowe Asystent Rodziny, Studia Podyplomowe Coaching w Edukacji, Studia Podyplomowe Coaching z Elementami Mentoringu, Studia Podyplomowe Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe, Studia Podyplomowe Logopedii z Emisją Głosu, Studia Podyplomowe Neurologopedia, Studia Podyplomowe Oligofrenologopedia z Terapią Dysfagii, Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Oświacie, Studia Podyplomowe Profilaktyki i Socjoterapii, Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego, Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa i Mediacje, Studia Podyplomowe Psychologii Klinicznej, Studia Podyplomowe Specjalista Szkolnictwa Artystycznego, Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Studia Podyplomowe Wczesnej Edukacji.

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi studia podyplomowe dla osób posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Oferta kształcenia na studiach podyplomowych podana została jako wykaz alfabetyczny:

Audyt wewnętrzny (Wydział Zarządzania UTP), Budowa i eksploatacja instalacji odnawialnych źródeł energii (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP), Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP), Controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce (Wydział Zarządzania UTP), Diagnozowanie stanu upraw rolnych (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP), Eko-przetwórstwo tworzyw polimerowych (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Informatyka (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Matematyki i Fizyki UTP), Informatyka stosowana (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP), Instalacje odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Kadry i place w praktyce (Wydział Zarządzania UTP), Komunikacja i negocjacje w biznesie (Wydział Zarządzania UTP), Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem (Wydział Zarządzania UTP), Międzynarodowy inżynier spawalnik (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Pompy ciepła i magazynowanie energii ciepła (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Rachunkowość przedsiębiorstw (Wydział Zarządzania UTP), Rośliny lecznicze – pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP), Rozród i biotechnologia świń (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP), Zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP), Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej (Wydział Zarządzania UTP), Zarządzanie projektami i ich ewaluacja (Wydział Zarządzania UTP), Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP) oraz Zarządzanie środowiskiem (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy organizuje również kursy podyplomowe, w poniższej tematyce: Kształcenie podyplomowe farmaceutów, Kształcenie podyplomowe lekarzy, Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej, Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki, Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego, Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej oraz Kształcenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

Komentarze (0)