Studia podyplomowe Bydgoszcz

Studia podyplomowe Bydgoszcz

Studia podyplomowe Bydgoszcz

Największy wybór studiów

podyplomowych w Bydgoszczy

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować

Studia podyplomowe w Bydgoszczy 2023 | woj. kujawsko - pomorskie

Studia podyplomowe w Bydgoszczy zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W BYDGOSZCZY

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Administracja i zarządzanie podyplomowe zjazdy
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy
Administracja samorządowa podyplomowe zjazdy
Agent celny podyplomowe zjazdy
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe online
Akademia innowatora edukacji podyplomowe zjazdy
Akademia lean leadera podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera sprzedaży podyplomowe zjazdy
Akademia podatkowa w praktyce podyplomowe zjazdy
Akademia przywództwa podyplomowe zjazdy
Akademia trenera podyplomowe zjazdy
Akademia trenera biznesu podyplomowe zjazdy
Akademia trenera personalnego podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania odpornością ludzi i organizacji podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania zmianą i strategią podyplomowe online
Akupunktura podyplomowe zjazdy
Analityk finansowy podyplomowe zjazdy
Analityk i konsultant salesforce podyplomowe online
Analityka medyczna podyplomowe zjazdy
Animator i menedżer kultury podyplomowe zjazdy
Architekt rozwiązań it w chmurze obliczeniowej podyplomowe zjazdy
Arteterapia w edukacji podyplomowe zjazdy
Asystent osoby starszej podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo portów lotniczych podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo ruchu drogowego podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo w eksploatacji i metody oceny stanu technicznego maszyn podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo wewnętrzne podyplomowe zjazdy
Bhp podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa podyplomowe zjazdy
Biologia podyplomowe zjazdy
Biznes i zarządzanie podyplomowe zjazdy
Brand manager podyplomowe online
Branding podyplomowe zjazdy
Broker innowacji - specjalista ds. komercjalizacji nauki podyplomowe zjazdy
Budownictwo podyplomowe zjazdy
Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali podyplomowe zjazdy
Budownictwo ogólne podyplomowe zjazdy
Business english podyplomowe zjazdy
Business intelligence and information management podyplomowe zjazdy
Business psychology (psychologia biznesu) podyplomowe zjazdy
Certyfikacja i audyt energetyczny budynku podyplomowe zjazdy
Chiropraktyka podyplomowe zjazdy
Chórmistrzostwa i emisja głosu podyplomowe zjazdy
Coaching podyplomowe zjazdy, online
Coaching medyczny podyplomowe zjazdy
Coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji podyplomowe zjazdy
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy podyplomowe online
Customer experience management podyplomowe online
Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych podyplomowe zjazdy
Cyberuzależnienia podyplomowe zjazdy
Data driven content marketing & digital storytelling podyplomowe online
Diagnostyka agrofagów i ochrona roślin podyplomowe zjazdy
Diagnoza i terapia pedagogiczna podyplomowe zjazdy
Diagnoza i terapia si małego dziecka do 3 r. ż. podyplomowe zjazdy
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej podyplomowe zjazdy
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy
Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna podyplomowe zjazdy
Diagnozowanie stanu upraw rolnych podyplomowe zjazdy
Dietetyka podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i coaching kariery podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i personalne podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Dydaktyka języka obcego z przygotowaniem pedagogicznym podyplomowe zjazdy
Dysleksja - diagnoza i terapia w różnych okresach życia podyplomowe zjazdy
Dziennikarstwo podyplomowe zjazdy
E-administracja podyplomowe zjazdy
E-commerce podyplomowe online
E-medycyna podyplomowe zjazdy
Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu (tyflopedagogika+surdopedagogika) z modułem pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Edukacja integracyjna i włączająca podyplomowe zjazdy
Edukacja matematyczno-logiczna dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej podyplomowe zjazdy
Edukacja montessori w przedszkolu podyplomowe zjazdy
Edukacja seksualna podyplomowe zjazdy
Edukacja włączająca - pedagogika specjalna podyplomowe zjazdy
Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym podyplomowe zjazdy
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej podyplomowe online
Egzekucja administracyjna podyplomowe zjazdy
Ekologia żywności podyplomowe zjazdy
Ekonomia i zarządzanie podyplomowe zjazdy
Employer branding podyplomowe online
Etyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Etyka i filozofia podyplomowe zjazdy
Europeistyka podyplomowe zjazdy
Executive marketing podyplomowe zjazdy
Finanse publiczne w praktyce podyplomowe zjazdy
Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa podyplomowe zjazdy
Fizjologia stosowana i kliniczna z elementami fizjologii wysiłku fizycznego podyplomowe zjazdy
Fizjoterapia w geriatrii podyplomowe zjazdy
Fizjoterapia w pediatrii podyplomowe zjazdy
Fizyka podyplomowe zjazdy
Fryzjerstwo i stylizacja z elementami trychologii podyplomowe zjazdy
Geografia podyplomowe zjazdy
Geografia 2.0 podyplomowe zjazdy
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa i multimedia podyplomowe zjazdy
Headhunter. talent hunter podyplomowe online
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia podyplomowe zjazdy
Holistyczna opieka okołoporodowa podyplomowe zjazdy
Hr business partner z controllingiem personalnym podyplomowe zjazdy
Hr menedżer podyplomowe zjazdy
Informatyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli podyplomowe zjazdy, online
Innowacje w energetyce podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych osobowych podyplomowe zjazdy
Instrumentalistyka podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna - terapia i diagnoza si podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna dla dzieci ze spektrum autyzmu (studia specjalistyczne dla absolwentów si) podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii si podyplomowe zjazdy
International bim manager - digital construction management in a multinational environment podyplomowe online
Inżynieria danych. big data podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w języku abap podyplomowe zjazdy
Jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności podyplomowe zjazdy
Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia podyplomowe zjazdy
Język angielski w biznesie podyplomowe zjazdy
Język angielski w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym podyplomowe zjazdy
Język niemiecki w biznesie podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w praktyce podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w zarządzaniu podyplomowe zjazdy
Kadry i płace. praktyka i teoria podyplomowe zjazdy
Kadry i prawo pracy podyplomowe zjazdy
Klimat i ekologia podyplomowe zjazdy
Komunikacja alternatywna i wspomagająca podyplomowe zjazdy
Kosmetologia nowoczesna i estetyczna (ii poziom) podyplomowe zjazdy
Kosmetologia ogólna (i poziom) podyplomowe zjazdy
Kosmetologia w medycynie estetycznej - techniki łączone, poziom masterclass (iii poziom) podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka daktyloskopijna podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka z detektywistyką podyplomowe zjazdy
Księgowość praktyczna i rozliczenia kadrowo-płacowe podyplomowe zjazdy
Księgowość praktyczna i rozliczenia kadrowo-płacowe z programem płatnik podyplomowe zjazdy
Księgowość, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa podyplomowe zjazdy
Księgowość, rachunkowość i podatki podyplomowe zjazdy
Kultura popularna w edukacji szkolnej podyplomowe zjazdy
Literatura w użyciu podyplomowe zjazdy
Logistyka podyplomowe zjazdy
Logistyka i spedycja dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Logistyka w biznesie podyplomowe zjazdy
Logistyka w transporcie i spedycji podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Logopedia ogólna podyplomowe zjazdy
Logopedia ogólna i kliniczna podyplomowe zjazdy
Logopedia ogólna z modułem pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy
Logorytmika z edukacją artystyczną podyplomowe zjazdy
Managerial development program. program rozwoju menedżerów podyplomowe online
Marketing i sprzedaż b2b podyplomowe online
Marketing internetowy i e-biznes podyplomowe zjazdy
Marketing kultury podyplomowe online
Marketing online b2b i b2c podyplomowe online
Masaż z elementami fizykoterapii podyplomowe zjazdy
Mediacje i negocjacje podyplomowe zjazdy
Mediacje rodzinne i sądowe podyplomowe zjazdy
Mediacje sądowe i pozasądowe podyplomowe zjazdy
Mediator sądowy podyplomowe zjazdy
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing podyplomowe online
Menedżer ds. eksportu podyplomowe online
Menedżer logistyki z elementami bhp i prawa pracy podyplomowe zjazdy
Menedżer zarządzania zakupami podyplomowe zjazdy
Menedżer zrównoważonego rozwoju i esg podyplomowe online
Metodyka i metodologia pracy socjalnej podyplomowe zjazdy
Nauczanie biologii podyplomowe zjazdy
Nauczanie biologii i przyrody podyplomowe zjazdy
Nauczanie chemii podyplomowe zjazdy
Nauczanie etyki podyplomowe zjazdy
Nauczanie filozofii podyplomowe zjazdy
Nauczanie filozofii i etyki podyplomowe zjazdy
Nauczanie fizyki podyplomowe zjazdy
Nauczanie geografii podyplomowe zjazdy
Nauczanie historii podyplomowe zjazdy
Nauczanie historii i teraźniejszości podyplomowe zjazdy
Nauczanie historii i wos-u podyplomowe zjazdy
Nauczanie informatyki podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcy podyplomowe zjazdy
Nauczanie matematyki podyplomowe zjazdy
Nauczanie muzyki podyplomowe zjazdy
Nauczanie plastyki i techniki podyplomowe zjazdy
Nauczanie plastyki w szkole podyplomowe zjazdy
Nauczanie przyrody podyplomowe zjazdy
Nauczanie techniki w szkole podyplomowe zjazdy
Nauczanie wos podyplomowe zjazdy
Nauczanie wychowania fizycznego podyplomowe zjazdy
Negocjacje w biznesie podyplomowe zjazdy
Neurodydaktyka podyplomowe zjazdy
Neurologopedia podyplomowe zjazdy
Neurologopedia z elementami neurogeriatrii podyplomowe zjazdy
Neurorehabilitacja podyplomowe zjazdy
Nlp - neurolingwistyczne programowanie podyplomowe zjazdy
Nowoczesne hr z elementami nlp podyplomowe zjazdy
Nowoczesny marketing podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
Odnawialne źródła energii podyplomowe zjazdy
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej podyplomowe zjazdy
Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy
Opieka paliatywna i geriatryczna z elementami rehabilitacji podyplomowe zjazdy
Opiekunka środowiskowa podyplomowe zjazdy
Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym podyplomowe zjazdy
Optometria podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie opieką geriatryczną i paliatywną podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Organizacja opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej podyplomowe zjazdy
Osteopatia podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) podyplomowe zjazdy
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna podyplomowe zjazdy
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna z modułem pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza) podyplomowe zjazdy
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza podyplomowe zjazdy
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową podyplomowe zjazdy
Pedagogika sadowa z mediacja podyplomowe zjazdy
Pedagogika sądowa z mediacją podyplomowe zjazdy
Pedagogika tańca z modułem arteterapii i choreoterapii podyplomowe zjazdy
Pedagogika twórczości z metodologia pracy z uczniem zdolnym w przedszkolu i szkole podyplomowe zjazdy
Podologia podyplomowe zjazdy
Podologia ortopedyczna podyplomowe zjazdy
Podologia pielęgnacyjno-lecznicza podyplomowe zjazdy
Polityka miejska i zarządzanie centrami miast podyplomowe zjazdy
Pośrednictwo w obrocie nieruchomości podyplomowe zjazdy
Praktyk i mistrz i nlp + business praktyk nlp podyplomowe zjazdy
Praktyki zawodowe wycena nieruchomości podyplomowe zjazdy
Prawo i zarządzanie w sporcie podyplomowe zjazdy
Prawo medyczne podyplomowe zjazdy
Prawo nowych technologii w biznesie podyplomowe online
Profesjonalny mentor w organizacji podyplomowe online
Programista front-end z angular (dla początkujących) podyplomowe zjazdy
Programista front-end z angular (dla średnio zaawansowanych) podyplomowe zjazdy
Programista java (studia online) podyplomowe online
Programista python developer podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli zawodu podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i psychologów podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczno - metodyczne do nauczania języka angielskiego/niemieckiego/włoskiego/hiszpańskiego podyplomowe zjazdy
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Psychodietetyka podyplomowe zjazdy
Psychogeriatria podyplomowe zjazdy
Psycholog transportu podyplomowe zjazdy
Psychologia dochodzeniowo śledcza podyplomowe zjazdy
Psychologia onkologiczna podyplomowe zjazdy
Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe online
Psychologia sądowa podyplomowe zjazdy
Psychologia sprzedaży i marketingu podyplomowe zjazdy
Psychologia stresu pourazowego podyplomowe zjazdy
Psychologia uzależnień podyplomowe zjazdy
Psychologia w biznesie podyplomowe zjazdy, online
Psychologia zwierząt towarzyszących podyplomowe zjazdy
Psychotraumatologia podyplomowe zjazdy
Rachunkowość podyplomowe zjazdy
Rachunkowość finansowa i podatkowa podyplomowe online
Rachunkowość i finanse podyplomowe zjazdy
Rachunkowość w praktyce podyplomowe zjazdy
Rachunkowość zarządcza - operacyjna i strategiczna podyplomowe zjazdy
Rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych podyplomowe zjazdy
Reklama i marketing dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Rewitalizacja społeczna podyplomowe zjazdy
Rolnictwo podyplomowe zjazdy
Sap s/4 hana - nowoczesny system erp podyplomowe zjazdy
Six sigma podyplomowe zjazdy
Social media z podstawami fotografii i filmu podyplomowe zjazdy
Socjoterapia podyplomowe zjazdy
Socjoterapia i resocjalizacja podyplomowe zjazdy
Socjoterapia z warsztatem superwizji podyplomowe zjazdy
Specjalizacja organizacja pomocy społecznej podyplomowe zjazdy
Statystyka i informatyka medyczna podyplomowe zjazdy
Studia informatyczne podyplomowe zjazdy
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela podyplomowe zjazdy
Studia polonistyczne podyplomowe zjazdy
Studia teologiczno - katechetyczne podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie profilaktyki i elementów terapii muzycznej podyplomowe zjazdy
Studium katechezy przedszkolnej podyplomowe zjazdy
Surdopedagogika podyplomowe zjazdy
Terapeuta ds. uzależnień podyplomowe zjazdy
Terapia dzieci i młodzieży podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy
Terapia zajęciowa podyplomowe zjazdy
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych podyplomowe zjazdy
Transport i spedycja podyplomowe zjazdy
Trener i pomocy przedmedycznej podyplomowe zjazdy
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką podyplomowe zjazdy
Trening zastępowania agresji podyplomowe zjazdy
Trychologia kosmetologiczno-lecznicza podyplomowe zjazdy
Turystyka, hotelarstwo i gastronomia podyplomowe zjazdy
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych podyplomowe online
Tyflopedagogika podyplomowe zjazdy
Wczesne nauczanie języka angielskiego podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody shantala) podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych, z modułem pedagogiki specjalnej podyplomowe zjazdy
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami podyplomowe zjazdy
Wokalistyka podyplomowe zjazdy
Wsparcie rodziny z doradztwem systemowym, pomocą psychologiczno-pedagogiczną ,z elementami psychoterapii podyplomowe zjazdy
Współczesne metody kształtowania postawy eksperymentalnej w edukacji podyplomowe zjazdy
Wycena dóbr materialnych i zarządzanie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Wycena nieruchomości podyplomowe zjazdy
Wychowanie do życia w rodzinie podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne podyplomowe zjazdy
Zarządzanie administracją publiczną podyplomowe zjazdy
Zarządzanie dostępnością - specjalista ds. dostępności podyplomowe zjazdy
Zarządzanie edukacją włączającą podyplomowe zjazdy
Zarządzanie flotą samochodową podyplomowe online
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości podyplomowe online
Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa) podyplomowe zjazdy
Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie instytucjami kultury podyplomowe zjazdy
Zarządzanie instytucją kultury podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością w branży automotive podyplomowe online
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w środowisku podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie obszarami wiejskimi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie pracą zdalną podyplomowe zjazdy
Zarządzanie produkcją podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie siedliskami przyrodniczych obszarów wiejskich podyplomowe zjazdy
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach vuca podyplomowe online
Zarządzanie w energetyce i bezpieczeństwo energetyczne podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów podyplomowe zjazdy, online
Zarządzaniem wiekiem w organizacji podyplomowe zjazdy
Zdrowie publiczne podyplomowe zjazdy
Zintegrowane systemy informatyczne - sap erp podyplomowe online
Zintegrowane systemy informatyczne sap i erp podyplomowe zjazdy
Żywienie kliniczne, zbiorowe oraz wspomaganie żywieniowe w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji) podyplomowe zjazdy

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BYDGOSZCZY SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Kujawsko-Pomorska

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 58 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Politechnika Bydgoska

Kierunki studiów: 38 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 10 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 61 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 107 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 154 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Jak wyglądają studia podyplomowe w Bydgoszczy?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Bydgoszczy

Studia podyplomowe może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę.

W olbrzymiej większości studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Oferta studiów podyplomowych w Bydgoszczy

  • Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowomiejskiego w Bydgoszczy prowadzi rekrutację na studia podyplomowe na kierunki: Instrumentalistyka, Wokalistyka, Chórmistrzostwo i Emisję Głosu.
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizuje studia podyplomowe na kilku swoich wydziałach. Dla ułatwienia podzielone zostały na bloki tematyczne.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania, Studia Podyplomowe Bankowość i Finanse, Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Studia Podyplomowe Doradztwo Filozoficzne i Coaching, Studia Podyplomowe Ekonomia i Zarządzanie, Studia Podyplomowe Filozofii i Etyki, Studia Podyplomowe Marketing Internetowy i e-biznes, Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych oraz Studia Podyplomowe Zarządzania Instytucjami Kultury.

Wydział Humanistyczny prowadzi zajęcia na kierunkach: Podyplomowe Studia Nauczycielskie Kwalifikacyjne, Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne, Studia Podyplomowe Dyplomacja Samorządowa, Studia Podyplomowe Historii, Studia Podyplomowe Historii i Społeczeństwa, Studia Podyplomowe Historii i Społeczeństwa. Dziedzictwa epok, Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego, Studia Podyplomowe Kultury Języka i Komunikowania Publicznego, Studia Podyplomowe Polonistyki, Studia Podyplomowe Wiedza o współczesnej literaturze i kulturze w dydaktyce szkolnej, Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki organizuje zajęcia na kierunku: Studia Podyplomowe Matematyki.

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia Podyplomowe Hydrometeorologia w zarządzaniu kryzysowym, Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna, Studia Podyplomowe Terapia Zajęciowa, Studia Podyplomowe Trener Personalny oraz Studia Podyplomowe Turystyka Uzdrowiskowa i SPA.

Wydział Pedagogiki i Psychologii organizuje studia na kierunkach: Studia Podyplomowe Asystent Osoby Starszej, Studia Podyplomowe Asystent Rodziny, Studia Podyplomowe Coaching w Edukacji, Studia Podyplomowe Coaching z Elementami Mentoringu, Studia Podyplomowe Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe, Studia Podyplomowe Logopedii z Emisją Głosu, Studia Podyplomowe Neurologopedia, Studia Podyplomowe Oligofrenologopedia z Terapią Dysfagii, Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Oświacie, Studia Podyplomowe Profilaktyki i Socjoterapii, Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego, Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa i Mediacje, Studia Podyplomowe Psychologii Klinicznej, Studia Podyplomowe Specjalista Szkolnictwa Artystycznego, Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Studia Podyplomowe Wczesnej Edukacji.

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi studia podyplomowe dla osób posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Oferta kształcenia na studiach podyplomowych podana została jako wykaz alfabetyczny:

Audyt wewnętrzny (Wydział Zarządzania UTP), Budowa i eksploatacja instalacji odnawialnych źródeł energii (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP), Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP), Controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce (Wydział Zarządzania UTP), Diagnozowanie stanu upraw rolnych (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP), Eko-przetwórstwo tworzyw polimerowych (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Informatyka (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Matematyki i Fizyki UTP), Informatyka stosowana (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP), Instalacje odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Kadry i place w praktyce (Wydział Zarządzania UTP), Komunikacja i negocjacje w biznesie (Wydział Zarządzania UTP), Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem (Wydział Zarządzania UTP), Międzynarodowy inżynier spawalnik (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Pompy ciepła i magazynowanie energii ciepła (Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP), Rachunkowość przedsiębiorstw (Wydział Zarządzania UTP), Rośliny lecznicze – pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP), Rozród i biotechnologia świń (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP), Zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP), Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej (Wydział Zarządzania UTP), Zarządzanie projektami i ich ewaluacja (Wydział Zarządzania UTP), Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP) oraz Zarządzanie środowiskiem (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy organizuje również kursy podyplomowe, w poniższej tematyce: Kształcenie podyplomowe farmaceutów, Kształcenie podyplomowe lekarzy, Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej, Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki, Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego, Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej oraz Kształcenie specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)