ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Studia w Łodzi

administracja samorządowa

 

Odkryj studia administracja samorządowa w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja samorządowa studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja samorządowa to propozycja kształcenia, która od samego początku konsultowana jest najlepszymi w swojej dziedzinie specjalistami w trosce o wysoki poziom kształcenia urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszechstronny charakter kształcenia jest idealny dla osób, które w przyszłości będą ekspertami, menedżerami czy kierownikami w administracji publicznej. Studenci uczęszczają na szereg wymagających przedmiotów, które pozwolą zdobyć wiedzę lub ją rozwinąć na temat procesów decentralizacji ustrojowej, administracyjnej i finansowej. Z pewnością zapoznasz się także z zadaniami publicznymi poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

Absolwenci szczycący się wiedzą z zakresu administracji samorządowej doskonale są zaznajomieni z instytucjami mienia komunalnego, które stanowią materialną podstawę realizacji funkcji samorządu terytorialnego. Nieobce będą także kwestie związane z prowadzeniem gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego bądź trzymanie pieczy nad działalnością tegoż samorządu.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Administracja samorządowa w Łodzi jest ścieżką kształcenia, która opiera się na zagadnieniach zakresu prawa, ze szczególnym naciskiem na prawo administracyjne. Studenci administracji samorządowej poznają również procesy decentralizacji ustrojowej i finansowej, a także zrozumieją funkcjonowanie samorządów terytorialnych.

Studenci administracji samorządowej podczas zajęć uczą się m.in. jak zarządzać mieniem komunalnym, prowadzić gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego, a także jak zarządzać działalnością samorządu.

W programie studiów na administracji samorządowej znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Samorząd terytorialny w Europie
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
 • Nadzór nad samorządem terytorialnym
 • Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Podatki samorządowe
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Szkoły wyższe w Łodzi oferujące ścieżkę kształcenia administracja samorządowa, opierają program zajęć nie tylko na zajęciach teoretycznych, ale także i na praktycznych.

Dodatkowo w programie można znaleźć zajęcia z wybranego języka obcego na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym, a także te, które kształcą umiejętności personalne i rozwijają kompetencje miękkie, które obejmują m.in. sztukę negocjacji i mediacji.

 

Praca po studiach

Studenci administracji samorządowej rozwijają się w zakresie prawa, języka obcego, a także ogólnych zagadnień z prawa administracyjnego. Absolwenci administracji samorządowej posiadają rozległą wiedzę nie tylko z zakresu prawa, ale także i funkcjonowania instytucji samorządowych i prywatnych.

Studenci po ukończeniu administracji samorządowej będą przygotowani do pracy na stanowiskach ekspertów, menagerów czy kierowników w administracji publicznej.  

Absolwenci administracji mogą szukać zatrudnienia m.in. w:

 • kancelariach prawniczych
 • sądach
 • urzędach skarbowych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • urzędach pracy
 • punktach doradztwa i poradnictwa prawnego
 • firmach marketingowych
 • instytucjach gospodarki budżetowej

 

Na jakim kierunku

Administracja samorządowa to ścieżka kształcenia, którą można podjąć w ramach kierunku studiów administracja w Łodzi. Tę specjalność oferują dwie szkoły wyższe: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, a także Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

 

Administracja studia w Łodzi

Administracja w Łodzi umożliwia studentom zdobycie rozległej wiedzy z zakresu prawa, a także na przygotowanie się do przyszłej pracy zawodowej ściśle związanej z samorządami, instytucjami państwowymi, jak i międzynarodowymi.

Studenci administracji w Łodzi w trakcie realizacji specjalności administracja samorządowa uczą się m.in. zarządzania jednostkami samorządowymi, gospodarką finansową oraz poznają struktury samorządu terytorialnego, dzięki czemu posiadają niezbędną wiedzę do podjęcia przyszłej pracy zawodowej.

W ofercie kierunku można znaleźć również wiele innych ścieżek kształcenia np. doradztwo podatkowe, e-administracja, broker informacji, czy prawo pracy w Polsce i UE.

Studenci kierunku administracja w Łodzi poza wiedzą teoretyczną z zakresu prawa i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, rozwijają również umiejętności praktyczne, które są niezwykle cenne na współczesnym rynku pracy.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Łodzi

 

Zobacz także:

kierunki studiów w Łodzi

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Łodzi

 

 

 

Komentarze (0)